Home ข่าวสาร สาระ 5 สิ่งคนใช้รถไม่ควรมองข้าม เมื่อล้อรถดอ กย างสึก

5 สิ่งคนใช้รถไม่ควรมองข้าม เมื่อล้อรถดอ กย างสึก

9 second read
ปิดความเห็น บน 5 สิ่งคนใช้รถไม่ควรมองข้าม เมื่อล้อรถดอ กย างสึก
0

ถ้าพูดถึงรถยนต์ หรือสิ่งสำคัญที่อยู่ในตัวรถทุกอ ย่ างสำคัญเท่ากันหมด เพราะหากข า ดอ ย่ างใดอ ย่ างหนึ่งรถก็ไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปล า ยทางได้ แต่วันนี้เราจะพาทุกคน มาเรียนรู้อีกหนึ่งสิ่งที่อยู่ในตัวรถ ซึ่งถ้าไม่มีสิ่งนี้ไปไม่ถึงจุดหมายแน่นอน นั่นคือย างรถนั่นเอง

ย างรถเป็นสิ่งที่สำคัญ โดนพื้นถนนอยู่ตลอ ดระยะเวลาในการขับขี่ ทั้งยังเป็นที่รองรับ น้ำ หนักของรถ แต่รู้หรือไม่ว่าเราควรเปลี่ยนย างรถยนต์ตอนไหนช่วงเวลาไหน ซึ่งต ามคำแ น ะนำเบื้องต้นแล้วการเปลี่ยนย างรถยนต์นั้นไม่ควรเกินระยะเวลา 3 ปี นับจากวันผลิตหรือ 50,000 กิโลเมตร หากครบเวลาแม้ว่าย างรถยนต์จะอยู่ในสภ า พที่ดีก็ต ามแต่ ทางที่ดีเพื่อความปลอ ด ภั ยของตัวคุณเอง ไม่ควรเลยต ามระยะเวลาที่กำหนดออ กมา

1 ย างลมอ่อนผิ ดปกติ

หากรู้สึกว่าย างลมรถอ่อนแล้วจะต้องมีการเติมลมอยู่บ่อยครั้งมากเกินกว่าปกติ นั่นอาจเป็นเพราะว่าย างซึม ย างรั่วก็ได้ แบบนี้ไม่ควรปล่อยเอาไว้ ควรที่จะรีบเข้าเช็คย างในทันที บริเวณหน้าย างนั้นอาจจะมีรอย ขีดรอย ทิ่ ม ของสิ่งของที่แหลม คม หากไม่เห็นว่ามีอะไรที่ทำให้รั่วแล้วย างลมยังคงอ่อน นั่นแสดงว่าไม่ปกติ ให้รีบเข้าศูนย์แล้วเช็คดู

2 พวงมาลัยสั่น

เวลาขับรถนั้นผู้ขับขี่จะรู้สึกได้ถึงความผิ ดปก ติของตัวรถ หากเรารู้สึกถึงการสั่นของพวงมาลัย รถเด้งๆทั้งๆที่มีการขับมาช้า ก็ควรที่จะรีบเข้าอู่โดยเร็ว เพื่อ ดูอาการของรถและส่วนอื่นๆ ว่ามีสิ่งใดที่ผิ ด ปกติไปหรือไม่ ควรรีบแก้ไข

3 ดอ กย างสึกไม่เท่ากัน

เวลาที่ขับรถบนท้องถนนจะต้องใช้ล้อพร้อมกันทั้ง 4 ล้อ ดอ กย างของล้อเลย มักที่จะต้องสึกไปพอๆกัน ซึ่งแน่นอนว่าแม้ว่ามันจะไม่เท่ากันทุกเส้นก็ต าม ล้อไหนที่มีการขับเคลื่อน มันก็จะสึกเร็วกว่า หากรู้สึกว่าล้อย างสึก ก็ควรสลับย างล้อคู่หน้ากับล้อคู่หลัง ในทุกๆ 10000 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้ใช้งานย างล้อได้อ ย่ างเท่ากัน

4 ลองปล่อยพวงมาลัย 3 วินาที แล้วรถไม่วิ่งตรง

การปล่อยพวงมาลัยแล้วรถไม่ตรง เวลาที่เราขับรถแล้วหากว่าปล่อยพวงมาลัยสักประมาณ 3 วินาที หากรถไถลไปทางใดทางหนึ่ง รถไม่ตรง ผิ ดเลน ตกข้างทาง แบบนี้ไม่ใช่เรื่องดี เป็นสิ่งที่อัน ต รายที่สุด จะต้องนำรถเข้าไปตรวจ สอบโดยเร็ว อาจจะมีการผิ ดปกติ ที่ดอ กย างสึกไม่เท่ากัน เพลาล้อ ลูก หมาก ศูนย์ล้อมีปัญหา ให้รีบทำการเช็คย างล้อรถยนต์

5 ขับรถลงแอ่งน้ำ แล้วรถแฉลบ

ในระยะทางที่จะมีแอ่งน้ำจะเป็นเพียงแอ่งน้ำตื้นๆ แต่รถดันแฉลบได้ ซึ่งนั่นหมายความว่าดอ กย างของรถหมดสภ า พ หรือไม่ก็ดอ กย างมีความตื้นจนเกินไป ทำให้รีดน้ำได้ไม่ดี ไม่มีประสิทธิภ า พ ซึ่งการทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่อัน ต รายมากเช่นกัน ควรที่จะเช็คดอ กย างให้ดี ดูสะพานย างหากดอ กย าวเท่ากับสะพานย าง แสดงว่าตื้นจนเกินไป ควรที่จะรีบเปลี่ยนเป็นเส้นใหม่

นอ กจากนี้การขับรถต ามระยะทางหรืออายุของย างรถยนต์ ตัวผู้ขับขี่เองก็ควรที่จะหมั่น ตรวจสอบ สภ า พภายนอ กของดอ กย าง ว่ามีการรั่วซึมหรือมีสิ่งที่ ผิ ดปกติไปหรือไ ม่เพื่อความปลอ ด ภั ยของตัวคุณเอง รวมถึงผู้ที่ขับขี่รถบนท้องถนนด้วย

ที่มา sanook  postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

การใช้ชีวิตคู่มันง่าย แต่การรั ก ษ าให้อยู่ด้วยกันไปนานๆมันย าก

หล า ย ครอบครัวที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน มานานหล า ย คนอาจจ … …