Home ข่าวสาร สาระ ประโยชน์ของการเดินวันละ 30 นาที ช่วยได้มาก

ประโยชน์ของการเดินวันละ 30 นาที ช่วยได้มาก

10 second read
ปิดความเห็น บน ประโยชน์ของการเดินวันละ 30 นาที ช่วยได้มาก
0

สำหรับใครที่ไม่มีเวลาออ กกำลังกาย หรือ กำลังมองหาการออ กกำลังกายแบบไม่ต้องออ กแ ร งเยอะ แต่ทำให้ร่างกายแข็งแ ร ง

วันนี้เรามีการออ กกำลังกายโดยไม่ต้องออ กแ ร งเยอะ แต่ได้ประโยชน์ต่อร่างกายมาฝากกัน นั่นคือ การเดินนั่นเอง

การเดินเป็นการออ กกำลังกายที่ง่ายและสะดวก เหมาะสำหรับทุก เ พ ศ ทุกวัย ร่างกายได้รับแ ร งกระแทกจากการเดินน้อยมาก การเดินส่งผล ดีต่อ สุ ข ภ า พ

มีดังต่อไปนี้ แค่เพียงวันละ 30 – 40 นาที จะมีผล ดีอ ย่ างมากกับร่างกาย แบบที่หล า ยคนคาดไม่ถึงเลย ซึ่งจะช่วยร่างกายอ ย่ างไรบ้างนั้น ไปรู้พร้อมๆกันเลย

1 ล ดความเสี่ ย งของโ ร ค เ บ า ห ว า น

แค่เดิน 20-30 นาทีต่อวันสาม า ร ถป้องกัน โ ร ค เบ า ห วา นได้ และยังสาม า ร ถล ดน้ำต า ลในเลื อ ดได้ต่อเนื่อง 24 ชั่ วโมง.

2 ลำใส้ใหญ่แ ข็ งแ ร ง

ล ดโอกาสที่ผู้หญิงจะเป็น มะเ ร็ งลำใส้ใหญ่ได้ 31เปอร์เซน แค่เราเดินวันละ 10-15 นาที จะช่วยในเรื่องระบบการย่อยของอาหาร ถ้าอย ากให้ ถ่ ายคล่องทุกวันก็ให้เดินทุกวัน

3 เพิ่มความสาม า รถของป อ ดและหั วใจ

เป็นการเพิ่มความสาม า ร ถของหัวใจ และปอ ดได้เป็นอ ย่ างดีอยู่แล้ว ซึ่งการเดินธรรมดาก็เช่นกัน เวลาเดินอัตราการห า ยใจของคุณจะเพิ่มขึ้น ทำให้ออ กซิเจนผ่ านกระแส เ ลื อ ด ได้เร็วขึ้น ช่วยกำจัดของเสี ยเก่าๆ และยังช่วยเพิ่มความแ ข็ งแ ร ง และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้แบบรวดเร็ว

4 เพิ่มก ล้ า ม เ นื้ อ

ช่วยสร้างกล้ามเนื้ อ ที่ดีที่สุด การเดินสาม า รถทำให้ก ล้ า ม เ นื้ อ ขา สะโพก และหน้าท้องแน่นขึ้น แค่ต้องระวังกับท่าเดิน ก็จะสาม า รถฝึกกล้ามเนื่อหน้าท้องและส่วนเอวได้

5 รั ก ษ า รูปร่างของเรา

เพียงแค่เดินวันละ 1 ชั่ วโมง ก็จะ รั ก ษ า รูปร่างได้ การเดินอ ย่ างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างความแข็งแ ร งให้กับก ล้ า ม เ นื้ อ น่อง ช่วยกระชับหน้าท้อง สะโพก และช่วยให้การทำงานของเอ็นร้อยหวายทำงานได้ดียิ่งขึ้น การเดินยังทำให้คุณมีรูปร่างที่สมส่วน หุ่นดีอีกด้วย

6 เสริมสร้างกระ ดู ก

สำหรับผู้หญิงสูงวัยเพียงแค่เดินสัปดาห์ละครึ่ง ชั่ วโมง. ก็สาม า รถล ดความเสี่ ย งที่จะเป็นโ ร คกระดู กพ รุนลงได้ 30เปอร์เซน เลยนะ

7 ฝึกให้หัวใจ ล ดค ว ามดันโล หิ ต

คนที่หั ว ใ จไม่ค่อยจะดีต้องเดินบ่อยๆ เพราะจะช่วยทำให้หัวใจแ ข็ งแ ร งขึ้น และจะช่วยล ดความดันโ ล หิ ต เดินทุกวันสาม า รถล ดความเสี่ ยง ของโ ร ค คว า มดัน โ ล หิ ต สูงได้ และ โ ร ค หล อ ดเลื อ ดหัวใจได้

8 ช่วยให้อารมณ์ดี

เป็นความจริงที่การออ กกำลังกายช่วยให้คุณอารมณ์ดี มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการเดินเร็วเป็นการออ กกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือน ย า ล ดความ ซึ ม เ ศ ร้ า ในกรณีผู้ที่มีภาวะ ซึ ม เ ศ ร้ า เล็กน้อยถึงปานกลาง ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟินทำให้รู้สึกดี ช่วยล ดความเ ค รี ย ดและความวิตกกังวล ดังนั้นเพื่อให้ สุ ข ภ า พ จิตดี การเดินเป็นสิ่งที่จำเป็นอ ย่ างยิ่ง

9 ช่วย รั ก ษ า โ ร ค ต้ อ หิ น

การเดินสัปดาห์ละ 3 ครั้งสาม า ร ถสาม า รถล ด คว ามดั นต าได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพที่สุด

10 ล ดความเสี่ ยงการเป็น โ ร ค อั ลไซเมอร์

ผู้สูงอายุที่ออ กกำลังกายด้วยการเดิน 6 ไมล์ขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีแนวโน้มที่จะล ดความเสี่ยงต่อ การหดตัวของส ม อ ง และสามารถ รั ก ษ า ความทรงจำได้นานหล า ยปี เนื่องจากจะพบภาวะส ม อ งเ สื่ อ มในผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในจำนวนผู้สูงอายุ 14 คน จะพบผู้สูงอายุที่ส ม อ งเ สื่ อ ม 1 คน และผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ในจำนวนผู้สูงอายุ 6 คน จะพบส ม อ งเ สื่ อ ม 1 คน การเดินจึงเป็นวิ ธีการออ กกำลังกายที่ช่วยชะลอความเ สื่ อ มของส ม อ งในผู้สูงอายุได้ดีเลยทีเดียว

ที่มา  poobpub

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …