Home ข่าวสาร สาระ ชาวต่างชาตินิย มปลูก ต้นไม้มหัศจรรย์ ประโยชน์เยอะ

ชาวต่างชาตินิย มปลูก ต้นไม้มหัศจรรย์ ประโยชน์เยอะ

11 second read
ปิดความเห็น บน ชาวต่างชาตินิย มปลูก ต้นไม้มหัศจรรย์ ประโยชน์เยอะ
0

ไมยราบพืชล้มลุ ก ที่มีลักษณะพิเศษ คือหากได้รับแรงสั่นสะเทือ น ก้านและใบ ก็จะตอบสนองด้วยการหุบตัวลงอ ย่ างรวดเร็ว และยังเป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูลและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผักกระเฉดเลย

ไมยราบ มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้ ซึ่งประเทศไทยได้มีการนำเข้ามาโดยกรมทางหลวงเพื่อนำมาใช้คลุมหน้าดิน โดยจัดเป็นไม้ล้มลุกอายุหล า ยปี มักแผ่ทอ ดเลื้อย

ต ามพื้นดิน บางครั้งจะสูงถึง 1 เมตร ต้น มีน้ำต าลแดง มีขนาดเล็ก และมีขนหย าบ ๆ ปกคลุมที่ลำต้น แกนก้านใบ ท้องใบ รวมไปถึงช่อ ดอ กและขย ายพันธุ์ ด้วยวิ ธีการเพาะเมล็ด

ชาวญี่ปุ่นนำ หญ้าไมยราบ วั ช พื ชที่คนไทยดูว่าไร้ค่าใส่กระถางไปวางข า ยราค าไม่ธรรมดา เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักต้นไม้ประหล าดต้นนี้อ ย่ างแน่นอน สำหรับต้น ไมยราพ ที่มีอยู่ทั่วไป

ต ามสวนไร่นา ต ามป่าในประเทศไทย เราก็มักจะเอาเท้าไปเขี่ย หรือเอามือไปแตะ เจ้าไมยราพก็จะหุบเด็กๆแทบทุกคนต้องเคยเล่น แต่รู้หรือไม่ว่า สำหรับต่างประเทศนั้น เจ้าต้นไมยราพ เป็นต้นไม้ที่แปลก และเขาเอามาปลูกดูเล่นกันเลยทีเดียว

โดยเ ฟ ซบุ๊ กเ พ จวารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี ได้เผยภาพพร้อมระบุว่า คุ ณพระ ไมยราบ กำลังจะฮิต บอนไซ ญี่ปุ่น เกาหลีฮิตมาก ญี่ปุ่นฮิตมานานแล้ว เค้าเรียกต้น มหัศจรรย์

(แปลเป็นไทย) มันแปลกมากๆ สำหรับที่นั่น บ้านเค้าไม่มีไม้ที่โดนสัมผัสแล้วใบหุบแบบนี้ ฝั่งยุโรปเลี้ยงไมยราบยักษ์ ซึ่งไม้แบบนี้เป็นของห า ย ากของเค้า ไปขุดกันสิ่ครับคุณ รออะไร

จับใส่กระถางก็สวยแปลกต าดูแลง่ายสวยไม่เหมือนใคร ไม่น่าเชื่อเลยว่า ต้นไม้ที่เรามองว่าเป็นต้นหญ้าที่ไร้คุณค่า กลับกล า ยเป็นต้นไม้มหัศจรรย์ในต่างประเทศไปเ สี ยแล้ว สงสัยจะได้แนวทางหากินเพิ่มเ สี ยแล้วค่ะ

จากความคิดเห็น มีคน มาแปลให้แล้ว ว่ากันว่าการหุบของใบ เ ตื อ นแผ่นดินใหวได้ ซึ่งต้นหญ้าไมยราบ นั้นหล า ยคนคิดว่า เป็นพืชส มุ น ไ พ รสำคัญของไทย

และมีดอ กและใบสวยงาม อีกทั้งยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเม้นท์ด้วยว่า การหุบใบของไมยราบนั้น สามารถแจ้งเ ตื อ นแผ่นดินใหวได้ด้วย ประโยชน์เยอะจริงๆ

ป ระโยชน์ของไมยราบ

1 ช่วยบ ร ร เ ท าอาการป ว ดข้ อ รากของใบไมยราบมีฤ ทธิ์เป็นย าระงับประสาท จึงสามารถนำรากมาต้มเป็นชาจิบเพื่อบ ร ร เ ท าอาการป ว ดก ร ะดู ก ป ว ดต ามข้ อได้

2 ช่วยแก้ไ ข้ ดั บพิ ษร้อน ตำรับย าแผนไทยใช้ไมยราบทั้งต้นต้มน้ำกินแก้พิ ษไ ข้ดับร้อน โดยจิบน้ำต้มจากต้นไมยราบต่างน้ำชา

3 ช่วยแก้งูสวัด เริมนำใบไมยราบล้างให้สะอาด แล้วนำมาตำให้ละเอียด ผสม เ ห ล้า ขาวลงไปเล็กน้อย พอให้คั้นน้ำแล้วนำมาพอ กผิ วที่เป็น แ ผ ล มีอาการเริม มีตุ่มงูส วั ด ได้วันละ 3-4ครั้ง

4 ช่วยแก้ไอ ขับเสมหะ รากของไมยราบมีสรรพคุณช่วยแก้ไอ ขับเสมหะ แก้หลอ ดลมอักเส บเรื้อรั ง โดยนำรากไมยราบต ากแห้ง หรือจะใช้รากสดล้างสะอาดก็ได้ในปริมาณ 1 กำมือ มาต้มกับน้ำแล้วดื่ มเป็นชาจะช่วยบ ร ร เ ท าอาการไม่สบายดังกล่าวได้

5 บ ร ร เ ท าอาการป ว ดประจำเดือน น้ำต้มจากรากไมยราบมีฤ ท ธิ์ระงับประสาท จึงช่วยบ ร ร เ ท าอาการป ว ดประจำเดือนให้สาว ๆ ได้ และการดื่ มน้ำอุ่น ๆ ก็ยังมีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคล า ย เ ลื อ ดลมเดินสะดวกขึ้นด้วยนะคะ

6 ช่วยแก้ลมพิ ษ ผื่นคัน ใช้ต้นไมยราบตำผสม เ ห ล้า ขาวทาบริเวณที่เป็นลม พิ ษ ให้ทั่ว

7 ช่วยบำรุงสตรีหลังคลอ ด นำรากสดของไมยราบ ประมาณ 3-5ราก มาต้มน้ำดื่ ม ครั้งละประมาณครึ่งแก้วน้ำชา ดื่ มวันละ 2-3ครั้ง ช่วยบำรุงร่างกายสตรีหลังคลอ ดได้

8 ช่วยคล า ยเ ค รี ย ด เนื่องจากรากไมยราบมีฤ ทธิ์ระงับประสาท จึงช่วยคล า ยเ ค รี ย ดและช่วยให้ร่างกายผ่อนคล า ยมากขึ้นได้ โดยนำรากไมยราบต ากแห้งมาต้มน้ำ จิบเป็นชาไมยราบช่วยคล า ยเ ค รี ย ด

9 ช่วยแก้แ ม ล งสั ต ว์กั ด ต่ อ ย ใบไมยราบที่ล้างน้ำจนสะอาด สามารถนำมาขยี้พอให้น้ำใบออ ก แล้วมาแปะไว้ตรงที่แ ม ล งสั ต ว์ กั ด ต่ อ ย จะช่วยบ ร ร เ ท าอาการคัน และอาการแสบร้อนบนผิ วที่ถูกแ ม ล ง กั ด ได้

10 ช่วยรั ก ษ า โ ร ค ก ร ะ เ พ า ะ ตำรับย าแผนไทยจะใช้รากไมยราบต ากแห้ง 1 มัด มา

ต้มน้ำดื่ มเพื่อรั ก ษ า โ ร ค ก ร ะ เ พ า ะ แก้ระบบย่อยอาหารไม่ดีในเด็ ก บำรุงก ร ะ เ พ า ะ แก้ลำไ ส้อักเส บและแก้บิด

ที่มาภาพ วารินชำราบบ้านเฮาอุบลราชธานี , r-sim100  kiddeepost

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …