Home ข่าวสาร สาระ ความหมายของจุดสีเหลือง สีแดง บนย างรถ ที่หล า ยคนไม่รู้

ความหมายของจุดสีเหลือง สีแดง บนย างรถ ที่หล า ยคนไม่รู้

16 second read
ปิดความเห็น บน ความหมายของจุดสีเหลือง สีแดง บนย างรถ ที่หล า ยคนไม่รู้
0

หล า ยคนอาจจะเคยสังเกตุเห็นว่าบนย างรถนั้น มักจะมีสีจุดอยู่ ซึ่งอาจจะเกิดความสงสัยว่ามันคือจุดอะไร แล้วแต้มไว้ทำไม วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักทั้งตัวล้อย างรถและจุดสีที่แต้มบนย าง จะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลย

หากเปรียบเทียบรถกับร่างกายของคนเรา คงเป็นเหมือนขาทั้งสองข้างที่จะพาเราไปได้ในทุกที่ ที่ต้องการโ ด ย ย า งรถก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของรถที่ผู้ขับขี่เจ้าของรถ จะต้องหมั่นดูแลบำรุง รั ก ษ าให้มีอ า ยุการใช้งานที่ย า วนาน และเพื่อความ ล อ ด ภั ยในการขับขี่ในทุกเส้นทางด้วย และย า งรถยนต์นั้นจะมีการบอ กตัวเลขและตัวอักษรคล้ายกับเป็น Code รายละเอียดที่จำเป็นต้องทราบ รวมถึงจุดสีที่หล า ยคน มักจะมองเห็นบนย า งรถยนต์

ตั ว อ ย่ า งตัวเลขและตัวอักษรบนย า งรถยนต์ โดยเรามักจะเห็นได้ที่แก้ม า ง ดังนี้

P185/75R14 82 S (ตัวอ ย่ า งที่ปรากฏให้เห็นที่แก้มย างรถยนต์)

ตัวเลข 185 เป็นความกว้างของย า งรถยนต์ มีหน่วยวัดเป็น มิลลิเมตร

ตัวเลข 75 ความสูงของแก้มย า ง ซึงจะคิดหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ต ามความกว้างของหน้าย า ง มักถูกเรียกว่า ซีรี่ย์

ตัวอักษร R คือประเภทของย า งรถ ซึ่งในประเทศไ ท ยส่วนใหญ่จะเป็นย า งเรเดียลทั้งหมด

ตัวเลข 14 ใช้หน่วยวัดเป็นนิ้ว เป็นขนาดของเส้น ผ่ าศูนย์กลางของย า งรถ หล า ยคน มักจะคุ้นหูกันดี เพราะเมื่อต้องไปเปลี่ยนย า งรถใหม่ ช่างจะดูว่าขนาดของขอบย า งที่กี่นิ้ว โดยย า งรถยนต์นี้จะมีขนาดอยู่ที่ขอบย า ง 14 นิ้ว

ตัวเลข 82 เป็นพิกัดสูงสุดในการรับน้ำหนักในการบรรทุกของรถ

ตัวอักษร S เป็นพิกัดอัตราความเร็วที่รถสามารถรับได้

อีกสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่หล า ยท่าน มักเผลอมองข้ามอ ย่ า งจุดสีบนย า งรถยนต์ อีกทั้งหล า ยคนยังไม่ทราบด้วยว่าจุดสีที่แต้มบนย า งเหล่านี้หมายถึงอะไร โดยจุดสีบนย า งรถนั้น มีดังนี้

จุดสีแดง (Uniformity Mark)

เป็นบริเวณทื่มีจุดนูนที่สุดบนหน้าย า ง มีความโค้งต ามแนวรัศมีมากกว่าบริเวณอื่นๆ ซึ่งโรงงานที่ประกอบรถยนต์จะใช้ประโยชน์ในส่วนนี้เมื่อต้องประกอบเข้ากับล้อ กระทะรถยนต์ เพื่อให้ทั้งสองจุดตรงกัน ทำให้ย า งกลมต ามเส้นรัศมีได้มากขึ้น

จุดสีเหลือง (Weight Mark)

จุดสีเหลืองที่แต้มไว้บนแก้มย า งหมายถึง จุดนั้นจะมีน้ำหนักเบาที่สุดของย า ง เพื่อให้ผู้ผลิตได้ทราบเมื่อต้องนำย า งไปประกอบกับกระทะของล้อรถ ควรเจาะให้วาล์วเติมลมรถอยู่ตรงจุดนี้ เพื่อเป็นการถ่วงสมดุลของล้อรถยนต์ได้ดี และไม่เปลืองตะกั่วล้อรถจนเกินไป

สิ่งสำคัญอีกอ ย่ า งนอ กเหนือจากจุดสีนั้น คือ การหมุน ด อ ก ย า งแบบธรรมดาและแบบทิศทางเดียวกัน เพื่อความปลอ ดภั ยในการขับขี่ได้มากขึ้น รวมถึงแถบเส้นสีที่หน้าย า งรถยนต์ จะเป็นการบ่งบอ กถึงความกลมของย า ง ควรเลือ กย า งที่มีแถบเส้นสีอยู่ตรงกลาง หรืออาจเลือ กแบบที่ให้มีความสมมาตรทั้งซ้ายและขวา ไม่ควรเลือ กย า งที่มีเส้นสีอยู่ด้านเดียวกัน เพราะจะทำให้ทิศทางการขับขี่ กินฝั่งไปยังแถบที่มีเส้นสีนั้น มากกว่า เช่น หากแถบเส้นสีอยู่ด้านซ้ายทั้งสองล้อ (หน้า-หลัง) จะทำให้การขับขี่รถกินฝั่งซ้ายมากเกินไปนั่นเอง

อ ย่ า งไรก็ต ามเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรทราบไว้ เพื่อหากเกิดมีปัญหารถยนต์ขัดข้ อง หรือเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น จะได้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที อีกทั้งการมีความรู้เกี่ยวกับย า งรถยนต์ของตนเอง จะทำให้ไม่โดนหลอ กจากกลุ่มพ่อค้าที่ไม่มีความรู้ หรือโดนเอารัดเอาเปรียบได้อีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …