Home ข่าวสาร สาระ คน มีที่ดินว่างเปล่าดูไว้ 9 วิ ธีดูแลไม่ให้คนอื่นครอบครองที่ดิน

คน มีที่ดินว่างเปล่าดูไว้ 9 วิ ธีดูแลไม่ให้คนอื่นครอบครองที่ดิน

8 second read
ปิดความเห็น บน คน มีที่ดินว่างเปล่าดูไว้ 9 วิ ธีดูแลไม่ให้คนอื่นครอบครองที่ดิน
0

สำหรับใครที่มีที่ดินทิ้งว่างเปล่าไว้นานๆ ไม่เคยไปทำกินเลย สิ่งที่ต้องระวังก็คือ การถูกลุกล้ำเขตพื้นที่จากที่ข้างๆ ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูวิ ธีป้องกันทำอ ย่ างไรเพื่อไม่ให้ที่ดินของเรานั้นถูกครอบครองไป คน มีที่ดินควรรู้ไว้เลยนะ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

เป็นอีกเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่มีที่ดิน หรือเป็นเจ้าของที่ดินต้องรู้เอาไว้เพราะสำคัญมาก หากไม่ทราบเรื่องนี้เลยอาจทำให้ที่ของเราตกเป็นของคนอื่นได้ อย่ างถูกต้องต ามกฎหมายเ สี ยด้วยสิ จะมีเรื่องอะไรบ้างที่เจ้าของที่ดินควรต้องทราบ ลองมาดู บ ท ค ว า มนี้กันรับรองว่าเป็นประโยชน์กับเจ้าของที่ดินทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าอ ย่ า งแน่นอน

ที่ดินนับว่าเป็นท รั พ ย์สินที่มีมูลค่ามาก หากใครต้องการมีไว้ในครอบครองก็ควรดูแลแต่ละที่ให้ดีและรอบคอบ อ ย่ าเ สี ยรู้ให้กับพวกที่หวังผลประโยชน์ได้ โดยเฉพาะหากใครครอบครอบที่ดินรกร้าง ไม่ได้ทำประโยชน์ใดๆ หากมีผู้เข้ามาครอบครองปลูกบ้านอยู่อาศัยทำกินนาน มากพอ เราอาจเ สี ยที่ดินผืนนั้นไปเลย ต ามกฎหมาย

โดยการเข้าครอบครองแบบนี้เรียกว่า การครอบครองปรปักษ์ หมายถึง เมื่อบุคคลใดก็ต ามครอบครองท รั พ ย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ หากเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ เมื่อครอบครองถึง 10 ปี หากเป็นสังหาริมท รั พ ย์ เมื่อครอบครองถึง 5 ปี จะทำให้ผู้เข้าครอบครองโดยปรปักษ์ มีสิทธิได้ที่ดินผืนนั้นไปโดยปริย า ย โดยเจ้าของที่ดินตัวจริงไม่สามารถทำอะไรได้เลย หากไม่คอยดูแลเอาไว้

ทั้งนี้ได้แนะนำเจ้าของและผู้ครอบครองโฉนดที่ดินทั้งหล า ย อ ย่ าได้ปล่อยให้ที่ดินของตน ตกเป็นของคนอื่นอย่ างง่ายๆ ด้วยการปล่อยให้เป็นที่รกร้าง จะทำให้เ สี ยสิทธิ์ในการครอบครองทันที ต่อให้มีโฉนดถูกต้องก็ต าม คำแนะนำ 9 ข้ อ สำหรับเจ้าของที่ดินตัวจริง

1 หากหมุดที่เคยปักแสดงอาณาเขตที่ดินห า ยไป ให้รีบแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อ ดำเนินคดีไว้เลย โดยเป็นการแจ้งความเอาผิ ดเลย ไม่ใช่แต่เพียงลงบันทึกประจำวันเอาไว้ เพราะการทำล า ยหมุดปักนี้เป็นความผิ ดทางอาญา เมื่อแจ้งความแล้วให้เดินทางไปติดต่อ กรมที่ดินเพื่อ ดำเนินการเรื่องหมุดปักให้ถูกต้องต่อไป

2 ตอนที่ลงพื้นที่ ให้สอบถามเพื่อนบ้านหรือชาวบ้านใกล้เคียงว่ามีผู้ใดเข้ามาใช้พื้นที่ของที่ดินของเราเพื่อประโยชน์ส่วนตนบ้างหรือไม่

3 ต้องมีทำการรังวัดที่ดินเสมอ อ ย่ างน้อยทุกๆ 5 ปีต่อครั้ง เพราะเมื่อเวลาผ่ านไปอาณาเขตหรือที่ดินของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ โดยเฉพาะที่ดินที่เป็นตลิ่งริมน้ำ

4 ควรเข้าไปยังที่ดินของตัวอย่ างอ ย่ างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อคอยดูว่ามีผู้ใดจ้องจะเข้ามาจับจองหรือไม่

5 ทำการตรวจเช็คหมุดปักแสดงขอบเขต ว่ามีการเ สี ยห า ยชำรุด มีการเคลื่อนย้ าย หรือสูญห า ยไปหรือไม่

6 ในกรณีที่มีผู้อื่นเข้ามาครอบครองที่ดินของเรา ให้เราทำข้ อตกลงเจรจากันให้เข้าใจตรงกัน ว่าเขากำลังอาศัยหรือใช้ที่ดินของเราอยู่ อาจเรียกเก็บเป็นค่าเช่ารายปี หรือทำการซื้ อข า ยกันให้ถูกต้อง หากอีกฝ่ายเพิกเฉยหรือไม่สนใจทำข้ อตกลง เรามีสิทธิ์ที่จะไล่ออ กไปจากพื้นที่ของเราได้ทันที

7 เมื่อเราเข้าตรวจสอบที่ดินประจำปี ให้สังเกตรอยการเดินเท้าหรือรอยย างรถ เพื่อตรวจดูว่ามีการใช้ที่ดินของเราเป็นทางผ่ านที่มีรถวิ่งประจำหรือไม่ เพราะหากปล่อยไว้ อาจกล า ยเป็นทางผ่ านประจำไปโดยปริย าย

8 ให้จัดการติดตั้งป้ายประกาศให้ทราบว่าที่ดินผืนนั้นๆมีเจ้าของ ไม่ใช่ที่สาธารณะ

9 ที่ดินทุกแห่งของเราควรมีการล้อมรั่วเอาไว้อ ย่ างชัดเจนเพื่อเป็นการกำหนดอาณาเขตที่แน่นอน และเป็นการประกาศให้รู้ว่าที่ดินผืนนี้มีเจ้าของ

เรื่องทั้ง 9 ข้ อนี้เป็นส า ร ะความรู้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องที่ดิน มาก่อน หากมีเงินและซื้ อที่ดิน มาแล้ว นอ กจากการรั ก ษ าโฉนดเอาไว้เราก็ต้องไม่ลืมที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจเช็คที่ดินของเราเป็นประจำเพื่อผลประโยชน์ของเราเองด้วย

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …