Home ข่าวสาร สาระ 8 สัญญาณไฟ จากสิบล้อ ที่คนขั บรถเล็กควรรู้ไว้

8 สัญญาณไฟ จากสิบล้อ ที่คนขั บรถเล็กควรรู้ไว้

9 second read
ปิดความเห็น บน 8 สัญญาณไฟ จากสิบล้อ ที่คนขั บรถเล็กควรรู้ไว้
0

หล า ยคนหรือหล า ยครั้งเมื่อเวลาเราขั บรถต ามรถใหญ่ๆ แล้วมักจะเจอสัญญาณไฟแปลกๆ ซึ่งหล า ยคนก็ไม่รู้ว่ามันคือไฟอะไรกันแน่ ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูว่าสัญญาณต่างๆที่เราเห็นนั้น มันหมายถึงอะไร

ใกล้หน้าหนาวแลว หล า ยคนคงวางแผนใช้พักร้อนทั้งหมดที่มีเพื่อหยุดย าว และคงกำลังจองที่พักต่างจังหวัดอยู่แน่ๆ ทีนี้เราก็ต้องเดินทางใช่ไหม การเดินทางไกล

แน่นอนเราจะพบเพื่อนร่วมทาง มีทั้งรถเล็กรถใหญ่ รถสี่ล้อ หกล้อ สิบล้อ เพื่อนร่วมทางที่เป็นรถขนาดเล็กทั้งหล า ย เราก็ต้องเคร่งครัดในก ฏจราจร เพื่อความปลอ ดภั ยของตัวท่านและผู้อื่น

แต่พี่เบิ้มอ ย่ างรถหกล้อ สิบล้อขึ้นไป เขาก็มีก ฏของเขาเหมือนกันในการช่วยระแวดระวังรถคันอื่น ไม่ให้สอยก้นเขา หรือแอบเข้ามาเบียดเขา เราจะได้ไม่ต้องมีปัญถหากัน โลกนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้น ตำรวจก็จะได้ไม่ต้องมาเก็บกวาดอะไรมากมาย

รถสิบล้อ รถบ ร ร ทุ ก รถทัวร์ รถโดยส า ร มักจะเปิดไฟเป็นสัญญาณแสดงลักษณะต่างๆ ที่แปลกไปกว่ารถยนต์ปกติที่เขาทำกัน ซึ่งบางท่านอาจยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริง ซึ่งความเป็นจริงแล้วสัญญาณเหล่านี้

เป็นสัญญาณของเหล่าคนขั บ รถสิบล้อ นั่นเอง ที่คอยเตือนผู้ร่วมใข้ถนน ทราบถึงเส้นทางข้างหน้า และบอ กถึงสถานการณ์ในการขั บขี่ต่างๆ ดังนั้น การเข้าใจถึงสัญลักษณ์ไฟกระพริบ ไฟสูง

หรือไฟเลี้ยวของรถเหล่านี้ น่าจะช่วยให้การขั บขี่ปลอ ดภั ยได้มากขึ้น วันนี้เรามีข้ อมูลเกี่ยวกับสัญญาณที่บรรดาเหล่านักขั บสิบล้อเขาจะส่งถึงเรามาให้ได้ศึกษากัน ดังนี้

1 ขอทางหน่อย เราจะรีบตรงไป

สิบล้อ/หกล้อ เปิดไฟฉุ ก เ ฉิ นตรงทางแยก สิบล้อต้องการขั บตรงไป ขั บขี่พบสี่แยก แล้วสิบล้อข้างหน้าเปิดไฟฉุ ก เ ฉิ น หมายถึงว่า สิบล้อต้องการขั บตรงไปไม่เลี้ยวที่แยก ถ้าคันหลังจะตรงก็สามารถ ขั บต ามมาเลยจ้า

2 แซงได้จ้า

สิบล้อ/หกล้อ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย เมื่อมีรถจะแซง เชิญเลย/แซงได้ ขั บขี่เดินทางไกลบนเส้นทางตรงตลอ ดสาย เมื่อสิบล้อเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่ไม่มีซอย หรือทางเลี้ยวข้างหน้า หมายถึงว่า สามารถเชิญแซงได้เลย เพราะข้างหน้าทางสะดวก สามารถแซงได้

3 ใจดีช่วยส่องไฟให้

สิบล้อ/หกล้อเปิดไฟสูงใส่ เมื่อรถเลนตรงข้ามกำลังจะแซง เปิดไฟให้ทาง สามารถแซงได้ เมื่อเรากำลังขั บขี่โดยเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อทำการแซงขึ้น แล้วสิบล้อที่กำลังสวนเลนเปิดไฟสูงใส่ ไม่ต้องตกใจ หมายถึงว่า เขากำลังเปิดไฟให้ทางเราอยู่ เพื่อที่จะให้เราได้เห็นทางได้ชัดเจนขึ้น เพื่อที่จะทำการแซงไป

4 เปิดไฟเลี้ยวซ้ายที ขวาที สลับกัน สัญญาณเ ตื อ นระวัง

เมื่อขั บขี่เดินทางไกล แล้วรถคันข้างหน้าเป็นสิบล้อหรือหกล้อ พร้อมส่งสัญญาณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาที สลับกัน หมายถึงว่า ระวังนะ เขากำลังจะเบรก โปรดขั บด้วยความเร็วต่ำ และห้ า มแซงขึ้นไป เพื่อความป ล อ ด ภั ย

5 ห้ า มแซงนะ

สิบล้อ/หกล้อเปิดไฟเลี้ยวขวา เมื่อมีรถจะแซง ไม่ปลอ ด ภั ยห้ า มแซง เมื่อเราขั บขี่อยู่หลังสิบล้อ แล้วพย า ย า มแซง สิบล้อจะเปิดไฟเลี้ยวขวา แต่ไม่มีซอย หรือทางเลี้ยวข้างหน้า หมายถึงว่า ไม่ควรแซง ห้ า มแซง เพราะข้างหน้ามีรถสวน มา

6 แ ฉ ล บ หั วสิบล้ออ กกมาทางด้านขวา แล้วกระพริบไฟสูง 1 ครั้ง ขอทาง หรือต้องเร่งเครื่องเพื่อขั บแซง

เมื่อสิบล้อจะขอทาง หรือ ให้เราเร่งเครื่องแซง มักจะส่งสัญญาณโดยสิบล้อจะวิ่งกัน มาเป็นแถว หนึ่งคันในแถวจะมีการแ ฉ ล บ หั วรถออ กมา พร้อมกะพริบไฟสูง 1 ครั้ง

7 ข้างหน้ามีอะไรแน่ๆ

ปิดไฟหน้าแล้วเปิดขึ้น ข้างหน้ามี เ ห ตุให้ระมัดระวัง ถ้าขั บขี่อยู่บนถนน แล้วพบว่าจู่ๆ สิบล้อข้างหน้าที่สวน มา พร้อมกับปิดไฟหน้า และเปิดขึ้น หมายถึงว่า ทางข้างหน้ามีเหตุ อุ บั ติ เ ห ตุ อั น ต ร า ย หรือ มีด่าน

8 สิบล้อที่ขั บสวนทางมา กระพริบไฟเลี้ยวมาทางฝั่งรถเรา พบ ด่ า นข้างหน้า ให้ระวังหรือเตรียมพร้อม

ถ้าขั บขี่บนถนนแล้ว เกิดสิบล้อข้างหน้าที่สวน มากระพริบไฟเปิดไฟเลี้ยวมาฝั่งเรา ไม่ต้องคิดมากเพราะหมายถึงว่าข้างหน้ามีด่ า น ให้ระวัง หรือ เตรียมพร้อม

เพราะภั ย อั น ต ร า ยอยู่รอบตัวเราตลอ ดเวลา ดังนั้นการไม่ประ ม า ท เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งภั ยที่เรามองเห็นและมองไม่เห็น เพราะฉะนั้นเวลาเดินทางไกลอ ย่ าลืมเช็คสภาพรถให้พร้อม แล้วคอยสังเกต 8 สัญญาณของสิบล้อให้ดี คนที่ขั บขี่ออ กต่างจังหวัดบ่อยๆ จำเป็นต้องรู้เป็นอ ย่ า งยิ่ง เพื่อสามารถนำไปสังเกตเวลาขั บขี่ได้ อีกทั้งเพื่อความป ล อ ด ภั ย ของตัวเราด้วย

นอ กจากนี้ อ ย่ าให้การเดินทางต้องมาสะดุด เพราะปัญหารถเ สี ยกลางทาง เพื่อความปลอ ดภั ยและความราบรื่นในการเดินทาง ควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถของเราก่อนออ กเดินทาง

จุดที่ 1 ตรวจเช็คแบตเตอรี่

จุดที่ 2 ล้อและย างรถยนต์

จุดที่ 3 เช็คช่วงล่าง

จุดที่ 4 เช็คระดับน้ำมันเบรก และ ระบบเบรก

จุดที่ 5 เช็คระบบไฟส่องสว่าง

จุดที่ 6 น้ำมันเครื่อง

จุดที่ 7 เช็คหม้อน้ำ ท่อย าง และ ระบบหล่อเย็น

จุดที่ 8 ชุดเครื่องมือประจำรถ

และทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นนะครับ รถก็เหมือนคนนั่นแหละครับ ต้องการการดูแลใส่ใจ หากพบอะไรผิ ดปกติ อ ย่ ารีรอที่จะแก้ไข เพื่อความปลอ ดภั ยต่อตัวเราเองและเพื่อนร่วมทางทุกๆคน และที่สำคัญ ขั บรถไม่ประมาทนะครับ เพราะคนที่บ้านกำลังรอคุณอยู่

ที่มา  poobpub

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …