Home ข่าวสาร สาระ 8 วิ ธีดูทองเบื้องต้น ไม่ให้โดนหลอ ก

8 วิ ธีดูทองเบื้องต้น ไม่ให้โดนหลอ ก

25 second read
ปิดความเห็น บน 8 วิ ธีดูทองเบื้องต้น ไม่ให้โดนหลอ ก
0

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดู 8 วิ ธี พิสูจน์ทองคำแท้เบื้องต้นกัน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิ จ ฉ า ชี พกันนะคะ หากต้องมีการแลกเปลี่ยนทองคำกันโดยไม่ได้ผ่านร้าน สำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญอาจจะถูกหลอ กได้โดยไม่รู้ตัว หากคุณซื้ อทองจากร้านที่ไว้ใจได้ ก็สามารถขอใบรับประกันความเป็นทองคำแท้จากทางร้านเพื่อยืนยันทองของคุณได้ แต่หากท่านซื้ อมาจากแหล่งอื่น หรือไม่มั่นใจว่าทองที่ได้มาเป็นของแท้หรือไม่ เราขอแนะนำ วิ ธี การพิสูจน์ดังนี้

1 หยดด้วยน้ำก ร ดไนตริก

ทองคำแท้เมื่อหยดด้วยก ร ดไนตริก จะไม่เกิดปฏิกิริย า ไม่เปลี่ยนสี หรือหลอมละล า ย แต่ถ้าทองคำนั้น มีโลหะอื่นผสม เช่น ทองแดง ก็จะละล า ยไปอ ย่ างเห็นได้ชัดเจน วิ ธี นี้คงต้องทำที่ร้านทองเ พ ร า ะก ร ดไนตริก หาซื้ อไม่ได้ต ามร้านค้าทั่วไป

2 การชั่งน้ำหนัก

วิ ธี นี้ถ้าไม่มีเครื่องชั่งก็ต้องมีทองคำแท้อีกชิ้นหนึ่งไว้เทียบกัน เ พ ร า ะทองคำแท้ไม่ว่าจะเส้นใหญ่หรือเส้นเล็ก ถ้าน้ำหนัก 1 บ า ท ก็จะมีน้ำหนักเท่ากันเสมอ น้ำหนักของทองรูปพรรณความ บ ริ สุ ท ธิ์ 96.5เปอร์เซน (23k) แต่ละขนาดเอาไว้ โดยคุณสามารถทดสอบได้ผ่านน้ำหนักมาตรฐานดังนี้

ทองครึ่งสลึง หนัก 1.89 – 1.9 กรัม

ทอง 1 สลึง หนัก 3.79 – 3.8 กรัม

ทอง 2 สลึง หนัก 7.58 – 7.6 กรัม

ทอง 3 สลึง หนัก 11.37 – 11.4 กรัม

ทอง 1 บ า ท หนัก 15.16 – 15.2 กรัม

ทอง 2 บ า ท หนัก 30.32 – 30.4 กรัม

3 แม่เหล็ก

ถ้าใช้แม่เหล็กแล้วดูดติดทันทีทองเส้นนั้นเป็นทองปลอมแน่นอนเ พ ร า ะใส่เหล็กในปริมาณมาก แต่ถ้าเป็นทองคำแท้แม่เหล็กจะดูดไม่ติด

4 ดูจากขนาดของทอง

วิ ธี นี้ต้องใช้การสังเกตให้ดี ต้องรู้ว่าทองคำหนัก 1 บ า ท หรือ 2 บ า ทนั้น ควรมีขนาดแค่ไหน น้ำหนักกับขนาดต้องสอ ดคล้องกัน ถ้าบอ กหนัก 1 บ า ทแต่มีขนาดใหญ่มากก็ให้ระวังไว้เลยว่าอาจเป็นทองปลอมได้

5 การสำรวจตราประทับ

ใช้แว่นขย ายส่องดูต ามข้ อหรือห่วงของทอง ทองแท้ทั่วไปจะมีการตีตราร้านไว้อ ย่ างชัดเจนเพื่อเป็นการการันตี บอ กแหล่งที่มา หรือมีการตอ กตัวเลขบอ กความ บ ริ สุ ท ธิ์ ของทองไว้ด้วยเช่น 14k 18k 22k 24k ถ้าตรานั้นเบลอๆไม่ชัดเจนก็ให้ระวังไว้ก่อนว่าอาจเป็นของปลอม ให้หลีกเลี่ยงการซื้ อ

6 ทดสอบโดยการกัด

ทองคำแท้จะมีความแข็งไม่มาก ถ้ากัดก็จะเกิดรอยบุ๋มเห็นได้ชัด แต่ถ้าเป็นทองปลอม ทองผสมเหล็กหรือทองแดง หรือทองชุบ จะแข็งมาก กัดแล้วไม่เกิดรอยบุ๋ม

7 ดูจากรอยต่อหรือจุดที่ทองเ สี ยดสีกัน

วิ ธี นี้สามารถใช้แว่นขย ายดูต ามรอยต่อหรือจุดเ สี ยดสี ถ้าเป็นทองคำแท้จะไม่มีรอยถลอ ก ลอ ก หรือเปลี่ยนสี แต่ถ้าเป็นทองคำชุบหรือทองปลอม ต ามรอยต่อเหล่านี้จะเกิดการลอ กหรือถลอ ก

8 โยนลงบนกระจก

ทองคำเป็นโลหะที่มีเนื้อนุ่ม ไม่แข็งเหมือนเหล็กหรือทองแดง ถ้าโยนไปกระทบกับกระจกจะได้ยินเ สี ยงกระทบกันแบบนุ่มๆ ไม่มีเ สี ยงแหลม ดัง แต่ถ้าเป็นทองปลอมเ สี ยงจะดังแก๊งๆอ ย่ างชัดเจน

นี่คือ 8 วิ ธี ดูทองคำแท้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเบื้อต้น อ ย่ างไรก็ดีการซื้ อทองคำจากร้านทองที่เชื่อถือได้ก็เป็น วิ ธี ที่ดีที่สุด แต่ถ้ามีคนเอามารับจำนำหรือรับซื้ อทองคำจากใคร ควรนำไปให้ร้านทองตรวจสอบก่อนตัดสินใจเสมอ

ทำความรู้จักทองคำประเภทต่างๆ

ทองคำแท้ หมายถึงทองคำที่มีเปอร์เซ็นต์ความ บ ริ สุ ท ธิ์ สูง ได้แก่ 96.5เปอร์เซน (23k) และ 99.9เปอร์เซน (24k) หรือมีธาตุอื่นๆ เจือปนในขั้นตอนการผลิตไม่เกิน 3.5เปอร์เซน

ทองคำเปอร์เซ็นต์ต่ำ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ทองเค ทองเขียว หมายถึงทองที่มีเปอร์เซ็นต์ความ บ ริ สุ ท ธิ์ ต่ำกว่า 96.5เปอร์เซน ลงไป หรือมีธาตุอื่นๆ ผสมเกินกว่า 3.5เปอร์เซน ทำให้มีความแข็งแ ร งทนทาน มากกว่าทองคำแท้ และสามารถออ กแบบได้หลากหล า ยดีไซน์มากกว่า รวมไปถึงการตกแต่งสีเป็น Pink Gold หรือ Yellow Gold

ทองคำปลอม ในที่นี้หมายถึงทองที่ไม่ได้มีส่วนผสมของทองคำแท้อยู่เลย โดยอาจใช้โลหะอื่นๆ ชุบทองแค่เพียงภายนอ กเท่านั้น ภายในอาจเป็นทองเหลืองเหลืองอลูมิเนียม

เนื้อหาบางส่วนจาก www.aagold-th.com/article/107/ และ www.ngerntidlor.com/th/article/lifeรtyle/5-wayร-fake-gold-different-real-gold.html

ที่มา parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …