Home ข่าวสาร สาระ 7 สิ่งที่ไม่ควรใช้กับไมโครเวฟ หล า ยคนไม่ค่อยรู้

7 สิ่งที่ไม่ควรใช้กับไมโครเวฟ หล า ยคนไม่ค่อยรู้

8 second read
ปิดความเห็น บน 7 สิ่งที่ไม่ควรใช้กับไมโครเวฟ หล า ยคนไม่ค่อยรู้
0

สำหรับในการอุ่นอาหารในเวลาที่เร่งรีบ เครื่องอบไมโครเวฟเป็นสิ่งที่ให้ความสะดวกรวดเร็วที่สุด ทำให้ประหยัดเวลาได้เป็นอ ย่ างดี และไม่ทำให้ครัวนั้นเปอะเปื้อน แต่ถึงอ ย่ างไรแม้จะให้ความสะดวกก็จริง แต่เราก็ควรจะใช้อ ย่ างระมัดระวัง และเลือ กใช้ภาชนะให้ถูกต้องเพื่อความปลอ ดภั ยของตัวเรา ฉนั้นวันนี้เราจะมาแ น ะนำ 7 สิ่ง ที่ไม่ควรเอาเข้าไมโครเวฟเด็ดข า ด เพราะอั น ต ร า ย ถึ ง ชี วิ ตได้เลย มีอะไรบ้างไปดูกัน

1 ห้ า ม ใช้ชามตัดโลหะเข้าไมโครเวฟ

จะเป็นชามตัดโลหะจากไหนก็ต ามเอาไปให้ห่างไมโครเวฟเลย เพราะว่าจะทำให้เกิด ป ฏิ กิ ริ ย า ต่อไมโครไว้ แม้จะไม่ใช่ตัดโลหะทั้งหมดก็ต าม

2 ห้ า ม นำแก้วเข้าไมโครเวฟ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเอาเข้าไปแล้วจะเป็นอ ย่ างไร ตั บ ยั บ แน่นอนระ เ บิ ด รุ น แ รงแบบไม่ต้องสงสัย แต่กก็มีไมโครเวฟบางรุ่นที่เหมาะแก่การอุ่นเครื่องดื่มแบบเอาแก้วเข้าไปเลย โดยควรเป็นรุ่นที่มีจานหมุนจะปลอ ด ภั ยกว่า

3 ห้ า ม นำภาชนะที่เป็นสแตนเลสเข้าไมโครเวฟ

จะทำให้ไมโครเวฟมีกลิ่นฉุน เหม็น กลิ่นไหม้แปลก ๆ และยังทำให้เครื่องดื่ม อาหารที่เราอุ่นนั้นเ สี ยอีกด้วย ฉะนั้นห้ า ม เอาที่เป็นสแตนเลสเข้าเด็ดข า ด

4 ห้ า ม ต้นไข่ในเตาไมโครเวฟ

มันไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อ การต้นไข่ เพราะเ สี่ ยง มากที่ไข่จะ ร ะ เ บิ ด ตู๊ มม ม รับรองงานนี้เละกว่าโจ๊ะ แถมยังร้อนนิ้วพองไม่ห า ย เ สี่ ย งนิ้ ว ไ ห ม้ จากความร้อนสูง ๆ และยังทำความสะอาดย ากสุด ๆ อีกด้วย ฉะนั้นหากจะต้มไข่ไปต้นในหม้อต้มปกติดีกว่า ปลอ ดภั ยกว่ากันเยอะ

5 ห้ า ม ใช้ภาชนะที่ทำจากโฟมเข้าไมโครเวฟ

ประเภทโฟม พลาสติกชนิดต่าง ๆ ที่มีส า ร เ ค มี อั น ต ราย พอมันโดนความร้อนสูงก็จะเกิดการหลอมละล า ยไปโดนกับอาหารในนั้น เ สี ยของหมดทานไม่ได้แน่นอน

6 ห้ า ม ใช้ภาชนะที่เป็นโลหะเข้าไมโครเวฟ

แม้จะมีส่วนประกอบของโลหะเล็กน้อยก็ห้ า ม เพราะว่าจะทำให้เกิดความร้อนสูงมาก ๆ และทำให้เกิดประกายไฟ เตาไมโครเวฟ ร ะ เ บิ ดไ ฟ ไ ห ม้บ้านได้เลยนะ

7 ห้ า ม เอาแก้วเก่าเข้าเตาอบไมโครเวฟ

เนื่องจากแก้วเก่าอาจจะโดนเคลือบด้วยอะไรสักอย่ างที่ทำให้เกิด รัง สี สา รต ะ กั่ ว โลหะหนัก ซึ่งเป็นอั น ต ร า ยมาก ๆ ฉะนั้นแก้วเก่าห้ า ม เอาเข้าเด็ดข า ด

ก่อนที่เราจะนำอาหาร เครื่องดื่มอะไรก็ต ามเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟ ก็ควรจะหาภาชนะที่ระบุว่า สามารถเข้าไมโครเวฟได้เท่านั้นถึงจ ะปล อ ด ภั ย อย่ างอื่นที่ไม่มั่นใจควรเอาออ กให้ห่างดีกว่า เพราะหากมันก่อให้เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุขึ้น มามันไม่คุ้มค่ากันเลย

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …