Home ข่าวสาร สาระ 7 ประโยชน์ของการมีทองเก็บ ที่เป็นได้มากกว่าเครื่องประดั บ

7 ประโยชน์ของการมีทองเก็บ ที่เป็นได้มากกว่าเครื่องประดั บ

8 second read
ปิดความเห็น บน 7 ประโยชน์ของการมีทองเก็บ ที่เป็นได้มากกว่าเครื่องประดั บ
0

หล า ยคนเมื่อมีเงิน มักจะออมเป็นการซื้ อทองไว้ ซึ่งบางคนก็ซื้ อไว้เพื่อแค่ใส่ประดั บ แต่บางคนก็ซื้ อไว้เพื่อสะสม และอีกหล า ยๆเป้าหมาย ที่แต่ละคนนั้นคิดแตกต่างกัน ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูว่า นอ กจากเป็นเครื่องประดั บแล้ว มันยังมีประโยชน์อะไรกับเราบ้าง

1. ใช้จ่ายในย ามเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ย ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษี ยณ ที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พ ก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอกาสเกิ ด โ ร ค ร้ า ย ก็สูง ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย

2. ใช้ป้องกัน อัตต าเงินเฟ้ อ ข้าวของแพงขึ้น เงินเก็บแทบไม่เหลือ อัตราเงินเฟ้ อ คือศั ต รู ตัว ฉกาจ ที่ทำให้เงิน มีมูลค่าลดลง เพราะหากเกิ ดภาวะเงินเฟ้ อ หมายความว่า สินค้ าและบริการต่างๆ

จะมีร าค าแพงขึ้น ต้องใช้เงินซื้ อมากขึ้น เช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ร าค าก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บาท เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อเงินเก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายในย ามเกษียณ

3. สำรองการเงิน ใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอ เครี ย ดหนักมาก เราคงจะเคยเห็นข่า ว ผู้ปกครองนำทองมาข า ยในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ

เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเงินที่ดี หรือวางแผนแล้วแต่เงินไม่พอใช้จริง ๆ ก็ได้ทองคำ นี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้น วิ ก ฤ ต นี้ไปได้

4. ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินสด ย าก เลยลองเก็บเป็นทองแทน ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงินโดยการเก็บทองแทนการเก็บเงิน

5. เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อย ไม่ อ ย า ก กู้ห นี้ แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ดอ กเบี้ย ให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่น ๆ แต่ ร าค าส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุน มีหล า ยคนที่เกษียณแล้วหัน มาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ

6. สินท รั พ ย์ทางเลือ ก กระจายความ เ สี่ ย ง ถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตก จะได้อุ่นใจ ความเสี่ ย ง ที่ว่านี้ คือความ เ สี่ ย งของค่าเงิน มีหล า ยประเทศเก็บสำรอง ทองคำ เอาไว้ เพื่อป้อ ง

กันการเกิด วิ ก ฤ ต ทางการเงิน เหตุการณ์ฉุ ก เ ฉิ นทั่วโลกซึ่งคนวัยเกษียณจำน ว นไม่น้อยที่ซื้ อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุน และกระจายความ เ สี่ ย ง ของสินท รั พ ย์อื่น ๆ

7. ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หล า ยคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็น มรดก ตกทอ ดให้แ ก่ลูกหลาน

เอาไว้เป็นทุนสำรองการเงิน หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆเช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์ วันตรุษจีน ฯลฯ ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอ ดทางการเงินอีกทอ ดหนึ่งได้

ที่มา  sabaisabuy

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …