Home ข่าวสาร สาระ 7 ต้นไม้ช่วยฟอ กอากาศ ปลูกไว้ในบ้าน ได้ความสวยงาม ทั้งมีประโยชน์

7 ต้นไม้ช่วยฟอ กอากาศ ปลูกไว้ในบ้าน ได้ความสวยงาม ทั้งมีประโยชน์

8 second read
ปิดความเห็น บน 7 ต้นไม้ช่วยฟอ กอากาศ ปลูกไว้ในบ้าน ได้ความสวยงาม ทั้งมีประโยชน์
0

ช่วงนี้แอดไปเดินตลาด เห็นหล า ยๆคนเลือ กซื้ อต้นไม้กันเยอะมาก และที่สังเกตุเห็นคือ หล า ยคนเลือ กซื้ อต้นไม้ที่เป็น มงคล และไม้ที่ให้ผลกัน มาก ฉนั้นวันนี้เราจึงมีเรื่องต้นไม้ที่จะมาแนะนำกัน ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์ในด้าน ฟอ กอากาศได้เป็นอ ย่ างดี จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเล้ยยย

7 ต้นไม้ที่ช่วยให้การนอนของเพื่อนๆนั้นนอนพักผ่อนได้สบาย และช่วยปรับสภาพอากาศให้ดีมากยิ่งขึ้น หลับสนิทตลอ ดทั้งคืน จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ

1 เขียวหมื่นปี

เป็นไม้ประดับที่นิยมนำมาปลูกไว้ภายในบ้าน หรือใช้ประดับสำนักงาน เพราะสามารถเจริญเติบโตได้แม้ในที่แสงน้อย เลี้ยงง่าย ทนทาน และไม่ต้งการการดูแลเอาใจใส่มาก ส ร ร พ คุ ณ มีความสามารถในการฟอ กอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ช่วยฟอ กอากาศ และเพิ่มปริมาณอ๊อ กซิเจนในเวลากลางคืน

2 ว่า นหา ง จ ร ะ เ ข้

ว่านหางจ ร ะ เ ข้ มีข้อ ดีหล า ยๆอ ย่ า งเลย เช่นเดียวกับการช่วยปรับอากาศเวลากลางคืนและออ กซิเจน ก็จะช่วยทำให้การนอนหลับของคุณดียิ่งขึ้นไปส ร ร พ คุ ณ มีประสิทธิภาพสูงในการฟอ กอากาศจำพวก ฟอร์มัล ดีไฮด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการระคายเคืองผิ วห นั ง และป ว ดศีรษะ

3 พลูด่าง

เป็นไม้ดอ กไม้ประดับประเภทไม้เลื้อยที่นิยมปลูกมากชนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะในสวน ปลูกในกระถาง และปลูกในแจกัน เพราะเป็นต้นไม้ที่มีสีสันสวยงาม และดูแลง่าย สามารถเติบโตได้ดีในทุกสภาพ

สร ร พ คุ ณหากปลูกพลูด่างไว้ในห้องนอน จะช่วยฟอ กอากาศให้บริสุทธิ์ นอนหลับได้อ ย่ างสบาย และพลูด่างช่วยล ดฝุ่นในอากาศได้ถึง 94เปอร์เซน และเ ชื้ อ ร าในอากาศได้ 78เปอร์เซน

4 เ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ ก

เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับ ด้วยลักษณะผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็น มัน มีแถบด่างสีข า วครีมบริเวณขอบใบ เป็นพุ่มดูสวยงาม จะนำมาปลูกในกระถางแขวนหรือปลูกเป็นพืชคลุมดินก็ได้ ส ร ร พ คุ ณสามารถช่วยฟอ กอากาศได้ดี เช่น ฟอร์มาดิไฮด์ แอมโดมเนียน ไซลีน ทูลีน รวมทั้งไอเ สี ยอื่นๆ

5 เดหลี

นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ด อ กไม้ประดับภายในอาคาร เนื่องจากให้ด อ กสีข า วที่สวยงาม กาบหุ้มช่อ ด อ กมีสีข า วคล้ายดอ กหน้าวัว มีใบสีเขียวเข้มมันเป็นวาว จึงมีความโดดเด่นที่จะนำมาประดับที่อาคาร หรือบ้านเรือน

ส ร ร พ คุ ณมีความสามารถสูงในการดู ด พิ ษภายในอาคาร ช่วยกรองอากาศฟอ กอากาศอ ย่ า งเบนซินไตรคลอโรเอทิลีน และฟอร์มาล ดีไฮด์ในอากาศได้เป็น อย่ า งดี และช่วยผลิตความชื้ นในอากาศ เพื่อ กำจั ดเ ชื้อ ร าในอากาศ ที่ก่อให้เกิดอาการภู มิ แ พ้ ทำให้นอนหลับสบายมากขึ้น

6 ไอวี่

เป็นอีกหนึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่าย ต้นไอวี่เป็นต้นไม้ที่ช่วยปรับสภาพอากาศให้บริสุทธิ์ได้ดี ช่วยลดเ ชื้ อ ร าในอากาศที่ทำให้ การห า ย ใจ ติดขัดนอนกรน หรือมี โ ร ค ภู มิ แพ้ สามารถที่จะทำให้คุณนั้น

นอนหลับพักผ่อน ได้หลับสนิทตลอ ดทั้งคืน ส ร ร พคุ ณ มีประสิทธิภาพสูงในการฟอ กอากาศจำพวกส า รเบนซิน สามารถช่วยกำ จั ด ฝุ่ น ร าที่ลอยอยู่ในอากาศได้มากถึง 78เปอร์เซน ในเวลาเพียง 12 ชั่ วโมง

7 จั๋ง

เป็นพืชตระกูลปาล์ม เลี้ยงง่าย และทนแล้งได้ดี แม้จะข า ดน้ำเป็นเวลาหล า ยวัน แต่ต้องการแสงแดด และเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโ ต ช้ าส ร ร พ คุ ณ สามารถกำจั ด ส า รที่ไม่ดีต่อร่างกายได้ทั้งฟอร์มาลดีไฮด์ แอมโมเนีย ไซลี นและโทลูอีน

ที่มา  108archeepparuay

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …