Home ข่าวสาร สาระ 6 สิ่งของที่ไม่ควรลืมทิ้งไว้ในรถในหน้าร้อน

6 สิ่งของที่ไม่ควรลืมทิ้งไว้ในรถในหน้าร้อน

8 second read
ปิดความเห็น บน 6 สิ่งของที่ไม่ควรลืมทิ้งไว้ในรถในหน้าร้อน
0

หล า ยคนเวลาใช้รถก็มักจะเอาสิ่งของทิ้งไว้ในรถ อาจจะลืมหรือตั้งใจก็แล้วแต่ เพื่อความสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งของบางอ ย่ างเราก็ไม่ควรจะเอาไว้ในรถได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น แล้วมีอะไรบ้างละที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถ วันนี้เราจะพามาดูกัน

อากาศร้อนๆเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้ว แต่ถ้าอยู่นี้หน้าร้อนแบบนี้ก็มีเรื่องที่จะทำให้ตัวเรานั้นจะต้องคอยร ะ วั งในหล า ยๆอ ย่ าง หล า ยคนได้ละเลยหรืออาจจะลืมนึกถึงไปว่าสิ่งของที่เราเอาไว้ในรถนั้น เราควรที่จะต้องร ะ วั งเช่นกัน การวางสิ่งของ ในรถในอากาศที่ร้อนๆแบบนี้นั้นเราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆว่าจะทำให้เกิดเป็นอั น ต ร า ยขึ้น มาได้

เราได้มีของทั้ง 6 อ ย่ างที่แนะนำว่าไม่ควรลืมเอาไว้ในรถหรือไม่นำมาวางเอาไว้ในรถเลย เพราะในบางทีหากเราเผลอลืมหรือตั้งใจวางเอาไว้แบบนั้นจะส่งผลที่ไม่ดีต ามมาได้

1 ย างลบ

ย างลบเป็นกลุ่มตัวทำละล า ยพลาสติกที่คล้ายๆกับทิน เนอร์ เมื่อได้โดนความร้อนจะมีการละล า ยออ กมา หากเราว่าในรถและรถจอ ด กลางแดดเป็นเวลานานๆทำให้อากาศในรถมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ย างลบละล า ยกล า ยเป็นน้ำแล้วก็เป็นตะกอนที่เกาะติด กับอุปกรณ์ภายในรถ เมื่อเราดึงออ กนั้นพื้นผิวของวัตถุนั้นก็จะเ สี ยห า ยได้

2 น้ำแข็งแห้ง

น้ำแข็งแห้งจะมีการระเหิดและที่เราจะเห็นว่ามีควันลอยออ กมานั่นเอง ซึ่งจะเปลี่ยนทำให้เป็น แ ก๊ ส คาร์ บอนไ ด ออ กไ ซ ด์กระจายอยู่ทั่ว ในรถเวลาที่เราสูดดมเข้าไปจะหมด สติโดยที่เราไม่ทันได้รู้ตัว หากใครที่ซื้อไอติมแล้วทางร้าน มีการบรรจุน้ำแข็งแห้งเอาไว้ เราอาจจะเผลอลืมเพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะเก็บไปทิ้งและตรวจเช็คดูดีๆไม่ให้หลงลืมอยู่บนรถได้

3 กระป๋องสเปรย์

กระป๋องสเปรย์ที่มีแรงดันสูงมากอยู่ภายใน หากเราเก็บเอาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือโดนกับความร้อน มากๆและทำให้เกิดเป็นแรงดันในกระป๋องอาจจะทำให้เกิดเป็น ไ ฟขึ้น มาได้เช่นกัน

4 แบตเตอรี่สำรอง หรือ โทรศัพทมือถือ

แบตเตอรี่สำรองหรือโทรศัพท์มือถือที่บางทีเราเผลอลืมวางเอาไว้ในรถแล้วรถก็ต ากแดดเป็นเวลานาน โลหะจะทำปฏิ กิ ริ ย ากับความร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในรถจนเกิดเป็น ไ ฟขึ้น มาได้ จะทำให้เกิดผล เ สี ยต ามมาได้มาก เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ควรวางทิ้งแบตเตอรี่สำรองหรือเป็นโทรศัพท์เอาไว้ในรถ

5 ขวดน้ำพลาสติก

หล า ยคนอาจมองว่าคนน้ำพลาสติกเป็นสิ่งที่เราวางเอาไว้ในรถกันอยู่เป็นประจำ แต่ขวดน้ำพลาสติกที่ได้ใส่น้ำเอาไว้เต็มขวดหากถูกวางเอาไว้บริเวณคอนโซลหน้ารถและกระทบกับแสงแดดที่หักเหมาตรงมุมของขวดน้ำพอ ดี เมื่อเกิดเป็นความร้อน มากๆจะทำให้เกิดเป็น ไ ฟขึ้น มาได้

6 ไ ฟ แช็ค

สำหรับไ ฟ แช็คเป็นสิ่งของที่ทำให้เกิดไ ฟได้ง่ายๆ หากมีการวางทิ้งเอาไว้ในรถยนต์ที่มีอุณหภูมิสูง เกิดเป็นความร้อนจะ ทำให้เกิดเป็นไฟซึ่งทำให้เ สี ยห า ยเรื่องใหญ่ต ามมาได้ เมื่อได้เห็นกันแบบนี้แล้ว สิ่งของเหล่านี้ที่เราได้มีอยู่ในรถแนะนำว่าออ กจากรถ เพราะหากเราวางทิ้งเอาไว้ก็จะทำให้เกิดผลไม่ดีต ามมาภายหลังได้

ที่มา  postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …