Home ข่าวสาร สาระ 5 เรื่องรถไม่ต้องเข้าศูนย์ ช่วยประหยัดเ งิ นในกระเป๋า

5 เรื่องรถไม่ต้องเข้าศูนย์ ช่วยประหยัดเ งิ นในกระเป๋า

8 second read
ปิดความเห็น บน 5 เรื่องรถไม่ต้องเข้าศูนย์ ช่วยประหยัดเ งิ นในกระเป๋า
0

การที่หล า ยคนนั้นนำรถเข้าศูนย์ เ พ ร า ะเชื่อว่าศูนย์นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีความรู้ในเรื่องของรถ ทำให้หล า ยๆคนนั้น มั่นใจกับการบริการ ถึงแม้จะต้องยอมจ่ายค่าบริการที่สูงก็ยอม แต่บางเรื่องเราสามารถเข้าร้านข้างนอ กได้ เพื่อประหยัดเ งิ นในกระเป๋ามากขึ้น

ความเชื่อ อ ย่ า ง หนึ่งที่ว่า การนำรถเข้าศูนย์บริการที่เป็นศูนย์เฉพาะแล้วแต่ยี่ห้อของรถที่เราใช้กันอยู่นั้น จะมีแก้ปัญหาได้ดีกว่าการตรวจเช็ค ซ่อมแซมด้วยตัวเองหรือไปอู่ซ่อมรถธรรมดา

แต่ความจริงบางอ ย่ า งที่ศูนย์บริการมักจะไม่ได้บอ กให้ลูกค้ าทราบ เ พ ร า ะบางครั้งก็ดูเหมือนจะเกินความจำเป็นที่ควรมี หรือแม้แต่อาจมีร า ค าแพงกว่าภายนอ กค่อนข้างมาก

ทั้งที่บางอ ย่ า งก็มีคุณภาพใกล้เคียงแทบจะไม่ได้แตกต่างกันด้วยซ้ำไป ดังนั้น 5 สิ่งที่เกี่ยวกับรถต่อไปนี้ หากเมื่อครบอายุการใช้งาน ต้องเปลี่ยนอะไหล่บางตัวก็ไม่จำเป็นต้องไปศูนย์บริการก็ได้ มีดังนี้

1 ย า งรถยนต์

เป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน โดยมักจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละคนด้วย เ พ ร า ะบางคนอาจใช้รถเป็นประจำทุกวัน แต่บางคนอาจจะใช้แค่เพียงนานๆ ครั้ง โดยย า งรถยนต์จะถึงเวลาเปลี่ยน สามารถตรวจดูง่ายๆ ที่ด อ ก ย า งใกล้หมด หรือย างเสื่อมสภาพหรือยัง หากนำเข้าศูนย์บริการทางศูนย์จะแนะนำให้เปลี่ยนทันที ซึ่งมีการบวกร า ค าค่าบริการที่แพงกว่าข้างนอ ก อีกทั้งหากย า งของรถยนต์ยังพอมีอยู่ ส่วนใหญ่ศูนย์ก็มักจะนำย า งรถของเราไปข า ยเป็น ย า งเปอร์เซ็นให้กับอู่ซ่อมรถภายนอ กก็ได้ด้วย

2 น้ำย าล้างหัวฉีด

น้ำย าล้างหัวฉีด คือ หั วเ ชื้ อของน้ำมันเบนซินที่มีส่วนช่วยให้การจุด ร ะ เ บิ ด ของเครื่องยนต์ทำงานได้อ ย่ า งมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีวิ ธีใช้แค่เพียงใส่ผสมลงในน้ำมันเ ชื้ อเพลิง ซึ่งน้ำย าล้างหัวฉีดนี้หากซื้ อเองภายนอ กจะมีร า ค าถูกกว่าการซื้ อจากในศูนย์บริการอ ย่ า งแน่นอน

3 หลอ ดไฟ

หลอ ดไฟต่างๆ ของรถ ไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยว ไฟฉุ ก เ ฉิ น หรือไฟส่องสว่างหน้ารถ หากมีปัญหาทางศูนย์จะแนะนำให้เปลี่ยนทันที ซึ่งมีร า ค าสูงกว่าร า ค าตลาดทั่วไป โดยความจริงเราสามารถเลือ กหลอ ดไฟของรถได้เองแ บ บง่ายๆ ไม่ต้องพึ่งช่าง แค่ไปเลือ กซื้ ออะไหล่หลอ ดไฟที่ต้องการเปลี่ยนแล้วทำต ามคลิปแนะนำก็สามารถทำเองได้ สบายเ งิ นในกระเป๋าได้อีกหล า ยบาทด้วย

4 แบตเตอรี่รถยนต์

ส่วนใหญ่เมื่อถึงเวลาครบกำหนดในการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นั้น หากนำไปเปลี่ยนกับศูนย์บริการ ทางศูนย์มักจะให้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งลูกเลย แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแบตเตอรี่นั้นหากเปลี่ยนกับอู่มักจะมี ร า ค าถูกกว่า โดยคุณภาพของแบตเตอรี่ก็ใกล้เคียงกันกับการเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ แต่ทางอู่มักจะให้เราเทิร์นแบตเตอรี่ลูกเก่าเปลี่ยนเป็นลูกใหม่ได้ เหมือนการได้ส่วนล ดเพิ่มเติมอีกด้วย

5 น้ำมันเครื่อง

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนั้น ของแพงใช่ว่าจะเป็นของดีเสมอไป เ พ ร า ะรถแต่ละชนิดนั้นก็จะมีประเภทของน้ำมันเครื่องที่แตกต่างกัน โดยหากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับศูนย์บริการอาจมีร า ค าสูง ทั้งที่ความจริงแล้วก็มีคุณภาพใกล้เคียงกัน โดยเรายังสามารถหาซื้ อน้ำมันเครื่องได้เองในร า ค าที่ถูกกว่าอ ย่ า งมาก

5 สิ่งเกี่ยวกับรถเหล่านี้ ที่คนรักรถควรทราบ เพื่อจะได้ไม่ต้องเ สี ยรู้ให้กับศูนย์บริการในทุกครั้ง เ พ ร า ะบางอ ย่ า งเราเองก็สามารถตรวจเช็ค ซ่อมแซมได้เอง โดยไม่ต้อเ สี ยเวลาพึ่งพ าช่ า งอีกด้วย

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …