Home ข่าวสาร สาระ 5 สิ่งของที่ไม่ควรนำมาวางไว้บนหัวเตียงนอน

5 สิ่งของที่ไม่ควรนำมาวางไว้บนหัวเตียงนอน

8 second read
ปิดความเห็น บน 5 สิ่งของที่ไม่ควรนำมาวางไว้บนหัวเตียงนอน
0

เชื่อว่าหล า ยๆคน มักจะนำสิ่งของต่างๆมาวางไว้บนหัวเตียงนอน เพราะบนหัวเตียงนั้นจะมีที่วางของ ดังนั้นเราเลยมักจะนำของมาวาง แต่รู้กันหรือไม่ว่า มีสิ่งของที่ไม่ควรนำมาวางไว้บนหัวเตียง เพราะสิ่งของที่ว่านี้จะทำให้การนอนหลับของคุณนั้นเป็นไปได้ย าก

การนอนหลับ คือ การพักผ่อนที่ดีที่สุด หลังจากเหนื่อยกับกิจวัตรมาทั้งวัน แต่การนอนหลับให้สนิทนั้นย ากนัก บางคืนสะดุ้ งตื่นข วั ญ ผ ว า เป็นเพราะอะไรคุณเคยหาสาเหตุหรือไม่ วันนี้เราจะมาแนะนำถึงเรื่องนี้ค่ะ 7 สิ่งที่ไม่ควรวางไว้บนหัวเตียง เพราะจะทำให้นอนหลับไม่สนิท เป็นอั น ต ร าย ต่อร่างกาย และทำให้ฝันร้ า ย ขวัญ ผ วาได้

1 ตุ๊ ก ต าที่มีขน

เนื่องจากตุ๊กต าที่มีขนนั้นเป็นตั ว จั บฝุ่นละอองและแ บ ค ที เ รี ยได้เป็นอ ย่ า งดี หากเราเอาไว้ใกล้ๆกับเตียงนอน อาจทำให้เราต้องนอนสู ด ด ม เอาตั ว ไ ร ฝุ่ น เข้าไปทาง ป อ ด ทำให้เป็นโ ร คเกี่ยวกับทางเ ดิ น ห า ยใจ หรือระคายเคืองผิ ว ห นั งได้ เพราะฉะนั้นทางที่ดีภายในห้องนอนไม่ควรมีตุ๊ ก ต าที่มีขน หรือให้เ ด็ กนอนก อ ด ด้วย

2 ต้นไม้สีเขียว หรือ ด อ กไม้

ต้นไม้หรือ ด อ กไม้ที่ช่วยเพิ่มออ กซิ เจ นให้กับห้องนอนของเรา แต่ก็ใช่ว่าจะดีเสมอไป หากคุณเลือ กต้นไม้หรือ ด อ กไม้ที่มีกลิ่นฉุน มันจะกลับกล า ยเป็นการรบกวนการนอนหลับของคุณ อาจทำให้คุณเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ค ลื่ นไ ส้ หรือส่งผลให้ไม่สบายอ ย่ า ง รุ น แ ร งได้

3 เครื่องหอมและต้นกระบองเพชร

พวกเครื่องหอมที่มีกลิ่นฉุ น มากๆ ไม่ควรเลยที่จะนำมาไว้บน หัวเตียง เพราะจะทำให้คุณระคายเคืองจมูกตอนได้ ส่วนต้นกระบองเพชร หากคุณเกิดนอนดิ้นแล้วเอามือไปฟาดมันเข้า ไม่อย ากจะคิดสภาพเลย

4 นาฬิกาปลุก

คนที่ใช้นาฬิกาปลุก เพื่อปลุกให้ตื่นทุกวัน ถ้าเอาไปวางไว้บนหัวนอนก็จะสร้างความเ ค รี ย ดว่า มันจะปลุกเมื่อไหร่ ถ้ามันไม่ปลุกจะทำอ ย่ า งไร

คิดไปต่างๆนานา เป็นเหตุทำให้นอนหลับไม่สนิท หลับๆตื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บอาจทำให้เป็นความดันโ ล หิ ต สู งได้

5 วิทยุหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ก็ไม่ควรวางไว้บนหัวเตียงทั้งนั้น เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดอาจมีคลื่นรบกวนส ม อ งทำให้นอนหลับไม่สนิท กระสับกระส่าย เพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนจุดหรือย้ายตำแหน่งให้ไกลออ กจากเตียงนอน

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …