Home ข่าวสาร สาระ 5 ผลไม้มีประโยชน์ แ น ะควรกินให้บ่อย

5 ผลไม้มีประโยชน์ แ น ะควรกินให้บ่อย

9 second read
ปิดความเห็น บน 5 ผลไม้มีประโยชน์ แ น ะควรกินให้บ่อย
0

ผัก และผลไม้ เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ วิต ามิน ใยอาหาร และ พฤกษเคมีมากมาย จึงทำให้ผัก และผลไม้เป็นตัวเลือ กที่ถูกแ น ะนำให้กินให้ได้ต ามสัดส่วน ซึ่งการกินผัก และผลไม้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ควรเลือ กกินผัก และผลไม้ให้หลากหล า ยชนิด สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไป เพื่อให้คุณค่าส า รอาหาร แร่ธาตุ วิต ามิน พฤกษเคมี และ ใยอาหารจากผัก และผลไม้อ ย่ างครบถ้วน

ผลไม้เป็นหมวดอาหารที่ทำให้ร่างกายแข็งแ ร งและมีภูมิคุ้มกันจากวิต ามิน ซึ่งผลไม้ที่สามารถหาทานได้ง่าย ร า ค าถูกและหากทานบ่อยๆเป็นประจำจะทำให้สุ ข ภ าพ ของเราค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ ห่างไกลจากโ ร ค ภั ยต่างๆ โดยผลไม้ส่วน มากก็ไม่ได้ รา ค าแพงแต่เมื่อแลกกับสุ ข ภ า พที่ดีนับว่าคุ้มทีเดียว โดยในวันนี้เรานำเอาผลไม้ 5 ชนิดที่หาทานได้ง่ายและร า ค าไม่แพงมาฝากกัน

1 แอปเปิ้ลแดงและเขียว

การทานแอปเปิ้ลบ่อยๆหรือวันละ 1 ผล ทำให้ร่างกายแข็งแ ร ง มีส า รอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายมาก มีเ บ ต้ า แ ค โรทีน วิต ามินซี มีเส้นใยไฟเบอร์ที่สามารถละล า ยในน้ำได้ ชื่อว่า เพคทิน ทานแอปเปิ้ลจะช่วยทำความสะอาดลำไส้ มีกากใยจำนวน มาก ช่วยให้ขั บถ่ า ยได้ดี ช่วยล ดน้ำ ห นั กได้ โดยเฉพาะแอปเปิ้ลสีเขียวที่มีน้ำต าลน้อยกว่าจะให้ประโยชน์ในเรื่องของการไดเ อ ท ได้อย่ า งดี

2 สับปะรด

เป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยหอม หวานอมเปรี้ยว และมีเอนไซม์โบรมีลินที่ช่วยให้ร่างกายสามารถขั บของเ สี ยที่เป็นโ ป ร ตี นที่แตกตัวได้เร็วขึ้น นอ กจากนี้ยังมีสรรพคุณในการ รั ก ษ า อ า ก า ร ต่างๆ เช่น อ า ก าร อั ก เ ส บของทางเดินอาหาร ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น ช่วยล้ า งส า ร ตกค้างในร่างกายได้ดี นอ กจากทานเป็นของว่างเพิ่มความสดชื่นแล้วยังสามารถนำมาประกอบอ า ห า รได้หล า ยเมนูทั้งของหวาน ของคาว

3 องุ่น

องุ่นเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง มีรสชาติหวานและให้วิต ามินสูงอุดมไปด้วยเกลือแร่ ช่วยบำรุงเ ลื o ด ช่วยให้ร่างกา ยได้ซ่อม แซมเ ซ ลล์ต่างๆในร่างกาย หากทานเป็นประจำช่วยบำรุงส ม อ ง ทำให้ความทรงจำดี ดูแลระบบการทำงานของหัวใจ ทำให้ผิวสวยมีส า ร ต้ า นอนุมูลอิสระทำให้ดูสาวอยู่เสมอ แต่ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมเพราะมีน้ำต าลเป็นส่วนประก อ บอยู่ค่อนข้างมากอาจไม่เหมาะกับ ผู้ ป่ ว ย เ บ า ห ว า น หากทาน มากเกินไปก็อาจเกิดโ ท ษได้

4 แตงโม

เป็นผลไม้ที่เพิ่มความสดชื่นให้ร่างกาย เหมาะกับช่วงอากาศร้อนๆ มีส่วนช่วยในเรื่องของการขั บปัสสาวะได้ โดยในแตงโมจะมีวิต ามินที่ร่างกายต้องการ เป็นผลไม้ที่มีน้ำอยู่มาก ทำให้ร่างกายสดชื่นและยังเหมาะกับคนวัย 40 ขึ้นไปอ ย่ า งมาก ช่วยขั บสิ่งตกค้างที่อยู่ในร่างกายออ กไปได้ แถมในเปลือ กของแตงโมยังมีคลอโรฟิลล์เป็นส่วน มาก

5 มะละกอสุก

มะละกอเป็นผลไม้ที่ช่วยให้ร่างกายย่อยอาหารที่เป็นโ ป ร ตี นได้ง่ายขึ้น ล ดการทำงานของกระเพาะอาหาร ช่วยย่อยอาหารในกลุ่มเนื้อสัตว์ได้อ ย่ า ง ดี มีข้อ ดีในการช่วยล้างลำ ไ ส้ และมีส่วนช่วยล ดน้ำ ห นั กกได้ การทาน มะละกอวันละ 7 ชิ้นจะทำให้หน้าท้องแบนราบได้ควบคู่กับการออ กกำลังกาย

ผลไม้ทั้ง 5 ประเภทนี้ หาซื้ อได้ง่าย รา ค าไม่แพง ทานได้ทุกวัน สามารถสลับสับเปลี่ยนทานได้ตลอ ดทั้งอ า ทิ ตย์ หากอ ย ากให้ร่างกายแข็งแ ร งสมบูรณ์ไม่ป่ วย บ่ อ ย ก็ควรทานผลไม้ในทุกวันจะช่วยเรื่องสุ ขภ า พได้ดีอ ย่ า ง เห็นผลได้ชัดเจน

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …