Home ข่าวสาร สาระ 5 นิสัยใช้รถที่ทำให้รถพังเร็วแ บ บไม่รู้ตัว

5 นิสัยใช้รถที่ทำให้รถพังเร็วแ บ บไม่รู้ตัว

11 second read
ปิดความเห็น บน 5 นิสัยใช้รถที่ทำให้รถพังเร็วแ บ บไม่รู้ตัว
0

รถนั้นกว่าจะหาเงินวื้อมาได้ต้องทำงานเหนื่อยหล า ยปี เก็บหอมรอมริบกว่าจะได้มัน มา ซึ่งหากเราใช้โดยไม่ถนอมก็ทำให้รถของเรานั้นพังเร็วขึ้นกว่าเดิม จากที่จะใช้ได้นานๆ แต่กลับต้องเปลี่ยนอะไหล่เร็วขึ้น รถนั้นไม่ใช้ของร า ค าถูกๆฉนั้นเราควรรู้จักวิ ธีใช้ที่ถูกต้องและรู้จักดูแลรถของเรานั้นอยู่เสมอ

ย านพาหนะที่เราใช้กันเป็นประจำทุกวันนั้น เรามักจะใช้งานทุกวันจนติดเป็นนิสัยอ ย่ า งหนึ่ง อ ย่ า งพฤติก ร ร มการขับขี่ของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไป เช่น บางคนชอบขับรถเร็ว บางคนชอบขับรถช้า หรือบางคนอาจจะชอบเข้าเกียร์ N ดึงเบรกมือเมื่อรถติดไฟแดง ล้วนแล้วแต่เป็นนิสัยในการขับขี่อย่ างหนึ่ง ทั้งนี้หล า ยคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบางพฤติก รร มการขับขี่ของตนนั้น เป็นเหมือนการค่อยๆ ทำร้ า ยรถที่ใช้อยู่ทางอ้อม โดย 5 พฤติก ร ร มที่ไม่ควรทำจนกล า ยเป็นนิสัย เพราะอาจทำให้รถที่ใช้งานอยู่นั้น เสื่อมสมรรถภาพได้เร็วขึ้น รวมถึงอาจส่งผลเสี ยร้ า ยแ ร งเช่น อาจเกิดปัญหาในขณะที่ขับขี่อยู่ก็เป็นได้ มีดังนี้

1 สต าร์ทรถไม่ปิดแอร์

การสต าร์ทรถแล้วเปิดแอร์ไว้ เป็นเหมือนการเร่งให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้น เพราะคอมเพรสเซอร์แอร์จะทำงานทันทีเหมือนเครื่องยนต์สต าร์ทติด ทำให้รอบหมุนของรถวิ่งเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้รถทำงานหนักขึ้นด้วย

2 ขับขี่ผ่ านหลังเต่าโดยไม่ชะลอ

หลังเต่า หรือ ลูกระนาดที่มีอยู่บนถนน มักพบเห็นต ามในหมู่บ้าน เป็นการบังคับให้รถไม่แล่นเร็วเกินไป เรียกอีกอ ย่ างว่า Speed Hump การขับรถโดยไม่ชะลอความเร็ว หรือรถบางคันอาจจะไม่เบรกด้วยซ้ำ จะเป็นเหมือนการเร่งให้เครื่องยนต์ ต้องรับกับแ ร งกระแทกมากกว่าที่ควรจะเป็น เช่น โช๊คอัพ, สปริง, ลูกหมาก ดังนั้น เพื่อชะลอ การเสื่อมสภาพของช่วงล่างรถ ควรชะลอความเร็วเมื่อต้องขับผ่ านหลังเต่าดีกว่า

3 คิกดาวน์บ่อยทำล า ยทั้งชุดเกียร์และเครื่องยนต์

การคิกดาวน์เหมือนกับการเร่งเครื่องแซงเป็นการเร่งเครื่องและกดคันเร่ง ซึ่งมักจะพบได้บ่อยกับพวกที่ชอบเร่งเครื่องแซงแ บ บปุ๊บปั๊บ เนื่องจากการคิกดาวน์จะเป็นการสลับเฟืองเกียร์ด้วยแ ร งบิดที่สูงกว่าปกติ ส่งผลให้เกียร์กระชากและทำให้ชุดเกียร์เ สี ยห า ยได้ในที่สุด

4 เร่งเครื่องหรือเบิ้ลเครื่อง ในขณะที่เครื่องยนต์เย็นอยู่

รถที่จอ ดทิ้งไว้แล้วสต าร์ทติด ควรอุ่นเครื่องยนต์รถก่อน เพราะการเร่งเครื่องในขณะที่เครื่องเย็นอยู่เป็นเหมือนการเร่งรอบรถให้พุ่งสูงขึ้น อีกทั้งน้ำมันเครื่องก็กำลังจะเข้าไปหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ซึ่งหากเร่งเครื่องตอนเครื่องเย็นบ่อยเกินไป จะเป็นเหมือนการเร่งให้รถสึกหรอเร็วมากขึ้นด้วย

5 จอ ดรถเป็นทางลาดชัดบ่อยครั้ง

การจอ ดรถเป็นทางลาดชัดบ่อยคร้งจะเป็นเหมือนการทำให้รถนั้นต้องแบกรับน้ำหนักของรถมากขึ้น คือส่วนที่รับน้ำหนักมากอย่ างชุดสลักล็อคเกียร์ เพราะทุกครั้งที่เราต้องจอ ดรถบนทางลาดชัน จำเป็นต้องเข้าเกียร์และดึงเบรกมือ เมื่อเกิดการขัดเกียร์บ่อยๆ อาจทำให้ชุดเกียร์พังได้เร็วขึ้นด้วย

กรณีคันเร่งค้างห้ า มดั บเครื่องทันที

อีกกรณีที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษอ ย่ า งกรณีรถคันเร่งค้าง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเ ห ตุร้ า ยแ ร งชนิดทำให้เ สี ย ชีวิ ต ได้ โดยสาเหตุที่มักจะพบได้บ่อย คือ มักจะมีพรมหรือย า งรอ งพื้นรถที่หนาไป รองเท้าเข้าไปติดอยู่ใต้คันเร่ง (ในกรณีสำหรับผู้ที่ชอบถอ ดรองเท้าขับรถ)

รวมถึงคันเร่งหนืด ระบบคันเ ร่ ง ไ ฟ ฟ้ าในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิ ดปกติ วิ ธีสังเกตให้ทดลองเหยียบคันเร่งแล้วแป้นคันเร่งจมไปกับพื้นรถหรือค้าง หากไม่สามารถเหยียบให้จมลงไป หรือคันเร่งลื่นเบาผิ ดปกติ นั่นหมายถึงคันเร่งค้าง

วิ ธีแก้ไขเบื้องต้น ที่ถูกต้อง ก่อนอื่นให้ตั้งสติ และอ ย่ าเพิ่งดั บเครื่องในทันที เพราะจะทำให้รถไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ หากอยู่กลางถนนจะยิ่งอั น ต ร า ยขึ้น วิ ธีที่ถูกต้องคือ

1ให้ใช้เบรคชะลอความเร็ว

2 หากเป็นเกียร์ออโต้ให้เปลี่ยนตำแหน่งเกียร์เป็นเกียร์ N

3 จากนั้นจึงดั บเครื่องยนต์ แล้วค่อยๆแตะเบรกเป็นระยะๆ หากเป็นรถเกียร์ธรรมดาให้ใช้เบรกช่วยเท่านั้น โดยไม่ต้องเหยียบคลัทช์ โดยเด็ดข า ด เพราะจะยิ่งทำให้รอบรถสูงขึ้น

อ ย่ า งไรก็ต ามการขับขี่ต ามกฎจราจร รวมถึงมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง จะทำให้การขับขี่ตลอ ดเส้นทางนั้นป ล อ ด ภั ย และไม่เป็นอั นตร า ยต่อทั้งตนเอง ผู้โดยสาร และท รั พ ย์สินรวมทั้งป้องกันอัน ต ร ายที่อาจเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมถนน

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …