Home ข้อคิด คำคม 5 คำพูดลูกที่ดีรักพ่อแม่จะไม่พูดกับท่าน

5 คำพูดลูกที่ดีรักพ่อแม่จะไม่พูดกับท่าน

10 second read
ปิดความเห็น บน 5 คำพูดลูกที่ดีรักพ่อแม่จะไม่พูดกับท่าน
0

หล า ย ๆ คนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วและคงจะเคยได้ยินกัน มามากตั้งแต่เล็ก ๆ ว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยต ามความเชื่อของทุกศาสนาจะมีการสั่งสอนให้เป็นคนดี ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอ ย่ างดี ส่วนในศาสนาพุทธนั้นการที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตของตนเองมาก ๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป

1. ไม่โ ท ษพ่อแม่ว่าชักช้า

ย ามพ่อแม่แก่เฒ่า อย่ าด่าทอ ว่าท่านทำอะไรชักช้า หากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้ เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ ต้องใช้ความรัก ความอ ดทน มากเพียงใดในการสอนให้เราเดิน สอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ สอนให้เรา ฯลฯ ย ามที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่ม กำลังแรงกาย เพื่อพวกเรา มาบัดนี้ ร่างกาย จึงทรุดโ ท ร ม หากวันหนึ่งพ่อแม่ แก่ชร าลง กำลังวังชาเริ่มเสื่อมถอย จงจำไว้ เห็นพ่อแม่ ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้า เรื่อ งกตัญญู ต้องรีบลง มือทำ

2. ไม่โ ท ษพ่อแม่ที่ท่านบ่นว่า

ที่พ่อแม่บ่นว่า ก็เพร าะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่ เพื่อตัวท่านเองแต่เป็น เพร าะเพื่อเรา ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูก ของตนเอง ไม่มีพ่อแม่ คนไหน ที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้า กว่าตนเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตน เป็นอภิชาตบุตร ที่เก่งกล้า สามารถกว่าตนเอง

3. ไม่โ ท ษพ่อแม่ว่าจู้จี้จุกจิก

พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา อย่ า ตะคอ ก ท่าน เมื่อท่านจ้ำจี้จำ ไชให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวกกันน็อ ก ให้กลับบ้านเร็วๆ ให้เก็บห้อง ให้ ฯลฯ เพร าะคนที่รักเราจริง เท่านั้น ที่จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้กับ คนที่ไม่ใช่ลูกหลาน ของท่านแน่นอน หรือคุณว่าไม่จริง

4. ไม่โ ท ษพ่อแม่ว่าไร้ความสามารถ

ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่อง ได้สมบูรณ์ พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต ทุ่มเทเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่ สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่ าต่อว่าพ่อแม่ว่า สู้พ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ได้ คำพูดนี้ เมื่อพูดออ กไป ต่อให้ม้าฝีเท้าไว ก็วิ่งต าม ไปเก็บกลับคืน มาไม่ทัน แล้วมันจะกล า ยเป็น ต ร า บ า ป ในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

5. ไม่โ ท ษพ่อแม่ย ามท่านป่ ว ยไ ข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งเพียงไร จะดึกดื่นเพียงไหน จะฝนตกแดดออ กปานใด พอเราเ จ็ บไ ข้ท่านจะละทิ้งการงาน ในทันที ท่านจะพาเราไปหาหมอ ในทันที ท่านจะหาวิ ธีเยียวย ารั ก ษ าเราในทันที ย ามที่ท่านป่ ว ยไ ข้ เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อย เท่าไหร่ หรือว่าเพร าะพ่อแม่ เ จ็ บป่ ว ย นานวัน จึงทำให้ลูกไม่กตัญญูดูแล หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคม ตร าหน้า ว่าเป็นลูกอ กตัญญูเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งพ่อแม่ให้กายสั ง ข า รมา

มิใช่ให้เรามาคอยกล่าวโ ท ษท่านในขณะที่เราโตขึ้น พ่อแม่ก็เริ่มแก่ชร าลง จวบจนลาโลก ลาลูกหลาน ไปอย่ างไม่มีวันหวนกลับ ไม่มีพ่อแม่ ก็ไม่มีเรา โ ท ษกล่าวพ่อแม่ มิสู้เข้าใจพ่อแม่ หากแม้แต่พ่อแม่ คุณยังให้อภั ยไม่ได้ แล้วจะไปให้อภั ยใครในโลกใบนี้ได้ ร้อยพันความดีงาม ความกตัญญูมาเป็น อันดับที่หนึ่ง เริ่มจากเวลานี้ วันนี้ อย่ าได้โ ท ษกล่าว พ่อแม่อีกต่อไป

ที่มา khaonaroo  khoddeeja  liekr

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …