Home ข่าวสาร สาระ 3 วิ ธีจอ ดรถ ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น หล า ยคนไม่ค่อยรู้

3 วิ ธีจอ ดรถ ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น หล า ยคนไม่ค่อยรู้

12 second read
ปิดความเห็น บน 3 วิ ธีจอ ดรถ ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น หล า ยคนไม่ค่อยรู้
0

สำหรับวันนี้เราจะพามาเรียนรู้การจอ ดรถที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ง่ายทั้งตัวเองและต่อผู้อื่น ซึ่งการจอ ดรถนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาของหล า ยๆคน จอ ดกีดขวางกัน ฉนั้นเรามาดูกันว่าจอ ดแบบไหนให้ง่าย พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

สิ่งที่ควรรู้สำหรับทุกคนที่มีรถยนต์ในเรื่องของการจอ ดรถ โดยเฉพาะอ ย่ า งยิ่งการจอ ดรถต ามสถานที่ต่างๆที่เราไปอาจมีสภาพแวดล้อมหรือความลาดชันของพื้นที่ต่างกัน หากไม่ร ะ วั งหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจทำให้รถไหลหรือทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้ ดังนั้นการจอ ดรถจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนขับรถทุกคนควรมีความรู้เบื้องต้น เพื่อป้องกันการสูญเ สี ยท รั พ ย์สินรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความเ สี ยห า ยขึ้นทั้งกับรถของเราเองและรถคันอื่น

1 จอ ดรถบนเนิน

หากจำเป็นต้องจอ ดรถบนทางลาดหรือเนินจะต้องทำการหันพ ว งมาลัยไปด้านข้างจนสุดเพื่อป้องกันกรณีระบบเบรคมีปัญหา หากรถไหลจะทำให้ล้อติดกับฟุธบ า ท ทำให้ไม่ไหลออ กไปกลางถนนซึ่งจะทำให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ร้ า ย แ ร งทั้งต่อรถของเราเอง ท รั พ ย์สินบนรถรวมทั้งรถคันอื่นๆได้ โดยมีหลักว่าหากจอ ดในทางขึ้นเนินให้หันพ ว งมาลัยไปด้านขวา และถ้าจอ ดรถในทางลงเนิน ให้หมุนพ ว งมาลัยไปทางซ้ายให้สุด จะป้องกันการเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ได้

2 ควรจอ ดรถหันหน้าออ ก

การจอ ดรถในลานจอ ดรถที่ถูกต้องควรหันด้านหน้าของรถออ กจะทำให้รถเราป ล อ ด ภั ยจากมิ จ ฉ า ชี พได้แล้วหากกรณีรถมีปัญหาจำเป็นต้องเปิดกระโปรงหน้ารถเพื่อนตรวจสอบหรือชาร์จแบตก็จะทำให้สะดวกกับการแก้ปัญหา นอ กจากนี้ยังช่วยให้ออ กตัวรถได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องถอยออ กจากซอง สำหรับการใช้ฟิลม์รถที่ใสก็จะช่วยทำให้เห็นรอบๆตัวรถได้อ ย่ า งชัดเจน ป้องกันการลักข โ ม ยและทำให้เห็นง่ายหากมีใครมายุ่งกับรถหรือพย า ย า มงัดรถเพื่อข โ ม ยท รั พ ย์สินในรถ ช่วยป้องกันโ จ ร ได้ด้วย

3 การจอ ดรถซ้อนคัน

หากมีความจำเป็นต้องจอ ดรถซ้อนคันกัน เราต้องไม่ใส่เบรคมือค้างไว้เพราะจะทำให้รถเราไม่สามารถเลื่อนหรือเข็นได้เมื่อรถด้านในต้องการที่จะออ ก ทุกครั้งที่จอ ดซ้อนคันจะต้องปลดเบรคมือลงและใส่เกียร์ว่างเอาไว้เพื่อให้สามารถเข็นหรือเคลื่อนย้ า ยได้ในกรณีที่เราจอ ดขวางรถคันอื่น เพื่อเขาจะได้เข็นรถของเราให้พ้นทางได้

ทั้งนี้ระบบของรถหล า ยๆคันจะไม่สามารถดึงกุญแจรถออ กได้ ในขณะที่ใส่เกียร์ว่าง วิ ธีที่ถูกต้องที่ควรทำคือ ใส่เกียร์ที่ตัว P ก่อน จึงดึงกุญแจออ ก แล้วให้กดปุ่ม Shift Lock ที่อยู่ด้านข้างของเกียร์ จะทำให้เราสามารถเลื่อนเกียร์ P มาที่เกียร์ N ได้

การใช้รถยนต์ที่อำนวยความสะดวกให้กับเราในการเดินทางทุกๆวัน จำเป็น มากที่จะต้องศึกษาวิ ธีที่ถูกต้องในหล า ยๆเรื่อง ซึ่งเจ้าของรถทุกคนควรต้องทราบเพื่อป้องกันความเ สี ยห า ยและความสูญเ สี ยที่อาจเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เรียกว่าป ล อ ด ภั ยไว้ก่อนย่อมดีกว่าการประมาทแน่นอน

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …