Home ข่าวสาร สาระ 3 วิ ธีจอ ดรถเข้าช่องง่ายๆ มือใหม่ก็ทำได้

3 วิ ธีจอ ดรถเข้าช่องง่ายๆ มือใหม่ก็ทำได้

8 second read
ปิดความเห็น บน 3 วิ ธีจอ ดรถเข้าช่องง่ายๆ มือใหม่ก็ทำได้
0

วันนี้เรามีเรื่องที่มีประโยชน์อย่ างมาก สำหรับวิ ธีการจอ ดรถยนต์ ที่ไม่ว่ามือใหม่ขนาดไหน ก็สามารถทำต ามได้อย่ างง่ายดาย โดยวิ ธีนี้พวกเราสามารถฝึกทำในบริเวณที่จัดเอาไว้ได้

โดยบางทีอาจสร้ างสถานการณ์ หรือเครื่องกีดขวางสมมุติขึ้น มา เพื่อใช้ฝึกหัดก่อนก็ได้ สำหรับวิ ธีนี้จำต้องใช้ความมั่นใจ และความเชื่อมั่นกับฝีมือ การกะเกณ ฑ์ขนาดของรถของตนเองเล็กน้อย ถ้าเกิดพวกเราเคยชินกับรถที่พ วกเราขับอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว การถอยเข้าซองแบบนี้ ก็จะไม่ใช่เรื่องย าก เพียงแค่ทราบแนวทางนิดเดียว ก็สามารถทำเป็นแล้ว

เชื่อว่ามือใหม่หัดขับหล า ยๆ คน อาจมีความกังวลใจอย่ างมาก เวลาจอ ดรถยนต์ เพราะกลัวว่าจะไปชนกั บรถยนต์ของคนอื่น หรือบางที อาจชนกับสิ่งขีดขวางต่างๆ ที่พวกเรามองไม่เห็น โดยเฉพาะอย่ างยิ่งคนที่ขับรถเป็นใหม่ๆ จะไม่มีความมั่นในใจก ารจอ ดรถยนต์เลย แต่ไม่เป็นไรเราลองมาดูวิ ธีที่เรานำมาฝากวันนี้กันก่อน

1 สมมุติว่าพวกเราเป็ นรถยนต์คันสีเหลือง แล้วพวกเราอย ากได้ที่จะจอ ดรถยน ต์กึ่งกลางระหว่างรถยนต์ 2 คันนี้ ให้พวกเราเริ่มจากขับขี่รถขึ้นไปจอ ด เทียบท่าเท่ากับรถยนต์คันหน้า โดยเว้นระยะห่างจ ากรถยนต์คันหน้า ราวครึ่งเมตรหน่อยๆ แล้วต่อจากนั้นให้พวกเร าหักพวงมาลัยจนสุด แล้วถอยหลัง

2 ให้พวกเราถอยรถช้าๆ มาเรื่อยๆ จนกว่าพวกเราจะแลเห็นป้ายท ะเบียนของรถยนต์คันข้างหลัง ในกระจกมองข้างของเรา ซึ่งในตอนนี้แปลว่า รถยนต์ของพวกเร ากำลังอยู่ในมุม 45 องศา พร้อมถอยเข้าซองแล้ว

3 แล้วต่อจากนั้นให้พวกเร าหมุนพวงมาลัยกลับคืน แล้วถอยรถยนต์อย่ างช้าๆ หน้ารถจะกลับมาอยู่ในหน้าตรง และก็สามารถเข้าซองได้สำเร็จเรียบร้อย

เ ค ล็ ด ลั บเพิ่มเติม

1 การจอ ดเทียบท่าทางเท้า

การจอ ดรถข้างฟุตบาตนั้น ให้เราใช้ล้อหน้าเหยียบเส้นสีขาว แล้วหมุนพวงมาลัยกลับ แล้วจึงค่อยๆ เดินหน้านิดหน่อย ให้คอยดูกระจกหลัง เพื่อมองว่า ล้อหลังเหยียบเส้นพอ ดีหรือยัง แล้วหลังจากนั้นจึงคื นพวงมาลัยให้ตรง และขยับเดินหน้า และถอยหลังให้พอ ดี

2 การเปลี่ยนเลนที่ปลอ ดภั ย

ให้พวกเราเปิดสัญญ าณไฟขอทางล่วงหน้า ก่อนจะเริ่มชะลอรถ เพื่อที่บอ กให้รถยน ต์คันข้างหลังได้รับรู้ว่า พวกเรากำลังจะเปลี่ยนเลน โดยจำเป็นต้องตัดสินใจให้เด็ดข า ด และก็อย่ าลนลาน

3 การกลับรถ

อันดับแรกให้พว กเราสังเกตว่า ทางตรงชะลอให้เลี้ยว หรือถนนนั้นว่างไม่มีรถยนต์ หรือสิ่งกีดขวางในร ะยะที่พวกเราจะตีวง การกลับรถยนต์ ไม่มีความจำเป็นต้อ งเหยียบคันเร่งแรง ให้เบาๆ กลับรถอย่ างช้าๆ รวมทั้งระมัดระวัง เพื่อความปลอ ดภั ยของตนเอง และก็คนอื่นๆ

การจอ ดรถยนต์ และก็การขับรถยนต์ไม่ใช่เรื่องย าก แต่ว่าเป็นเรื่องที่พวกเร าจำเป็นต้องใส่ใจอย่ างมาก ในเรื่องของความปลอ ดภั ย แล้วก็ทักษะการขับรถยนต์ ควรจะได้รับการฝึกหัดให้เคยชิ นกับการทำต ามกฎจราจร เพื่อลดความเสี่ยงสำห รับในการเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ

ที่มา  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …