Home ข่าวสาร สาระ 13 ข้ อควรเ ช็ คก่อนใช้รถ หล า ยคน มักมองข้าม

13 ข้ อควรเ ช็ คก่อนใช้รถ หล า ยคน มักมองข้าม

15 second read
ปิดความเห็น บน 13 ข้ อควรเ ช็ คก่อนใช้รถ หล า ยคน มักมองข้าม
0

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่ควรต้องตรวจเ ช็ คให้ดีก่อนที่จะใช้รถกัน ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราจะใช้รถไม่ค่อยจะเ ช็ ครถกัน เพราะคิดว่าคงไม่เป็นอะไร แต่จริงๆแล้วเราควรต้องเ ช็ ค เพราะถ้าเกิดเหตุกลางทางจะได้รับมือได้ทัน โดยเฉพาะการเดินทางไปไหนไกลๆยิ่งควรต้องเ ช็ ค แล้วมีอะไรบ้างที่ควรต้องเ ช็ ค ไปดูพร้อมๆกันเลย

กันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วแก้ไม่ทัน คำๆนี้ยังใช้ได้ทุกครั้งจนถึงปัจจุบัน การเ ช็ ครถก่อนเดินทางไกล มีความสำคัญอ ย่ างมาก เพราะการเดินทางไกล เราต้องใช้รถต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

ยิ่งในช่วงเทศกาล การจราจรหนาแน่น ยิ่งอาจต้องใช้เวลามากขึ้น การเตรียมให้รถอยู่ในสภาพสมบูรณ์นั้นก็เพื่อความปลอ ดภั ยในการเดินทาง และป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดฝัน

ซึ่งตัวผู้ขับขี่เองนั้นก็สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจเ ช็ คด้วยตัวเอง ง่ายๆ และใช้เวลาไม่นาน ได้ผลคุ้มมากกว่าคุ้มอีกด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับอุ บั ติ เ ห ตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น อะไรบ้างที่เราควรตรวจเ ช็ คก่อนนออ กเดินทาง ต ามเราไปดูกัน

1. ย างรถยนต์

สิ่งแรกเลยให้สังเกตดูรูปลักษณ์ภายนอ กของตัวย างรถยนต์ ความหนาของดอ กย าง ย างที่ดีควรมีดอ กย างเหลือไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และดูว่ามีรอยฉีกข า ดหรือไม่ แล้วอ ย่ าลืมทำการตรวจความดันลมย าง ตรวจดูว่าน็อตขันแน่นดี แต่ก็ไม่แน่นจนเกินไปจนคล า ยออ กไม่ได้ด้วยตัวเอง

2. ระบบไฟ

ระบบไฟส่องสว่างถือเป็นสิ่งจำเป็นอ ย่ างยิ่งในขณะฝนตก คุณจึงควรตรวจเ ช็ คหลอ ดไฟทุกจุด ทั้งไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว รวมถึงไฟตัดหมอ กหน้า-หลัง เพราะจะช่วยให้รถคัน

อื่นสามารถมองเห็นคุณได้ง่ายขึ้น ท่ามกลางทัศนวิสัยที่ย่ำแย่ แต่หากหลอ ดไฟติดเพียงข้างเดียว อาจทำให้รถคันที่วิ่งต ามมา เข้าใจผิ ดว่ารถคุณคือมอเตอร์ไซค์ เสี่ยงก่อให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุต ามมาได้

3. เ ช็ คระบบปรับอากาศ

สภาพอากาศในเมืองไทย อากาศร้อนถึงร้อน มากโดยส่วนใหญ่ การเตรียมความพร้อมให้ระบบปรับอากาศสามารถทำความเย็นได้ต ามปกติถือเป็นสิ่งที่ควรดูแลเป็นอ ย่ างมาก โดยมากระบบปรับอากาศจะเริ่มอุดตันจากการไม่ได้ดูแลเรื่องกรองแอร์

ซึ่งเป็นสาเหตุให้รถมีกลิ่นและไม่เย็นอ ย่ างที่ควรจะเป็น ถ้าเป็นไปได้ ควรเปลี่ยนกรองแอร์ทุกๆ 1 หมื่นกิโลเมตรเช่นกัน จะทำให้แอร์เย็นและอากาศในรถสดชื่นยิ่งขึ้น ทั่้งนี้ การเปิดกระจกขณะขับรถ มีส่วนทำให้กรองแอร์ตันและสกปรกเร็วยิ่งขึ้น

4. ใบปัดน้ำฝน

อายุเฉลี่ยของใบปัดน้ำฝนจะอยู่ที่ประมาณ 2 ปี แต่หากว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดๆ อาจเร่งให้ย างใบปัดเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติได้ ดังนั้นจึงควรตรวจเ ช็ คด้วยการฉีดน้ำล้างกระจก เพื่อ ดูว่ายังคงปัดน้ำได้เกลี้ยงหรือไม่ หากเสื่อมสภาพจริงๆ ก็ควรรีบเปลี่ยน ซึ่งใบปัดน้ำฝนนี้มีร า ค าแค่หลักร้อยเท่านั้น

5. ระบบเบรก

ระบบเบรก ABS ในรถยนต์รุ่นใหม่ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้ว ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ล้อล็อคต ายเมื่อเหยียบเบรกเต็มแรง ซึ่งมีประโยชน์มากบนถนนเปียกลื่น เพราะผู้ขับขี่จะยังคงสามารถควบคุมทิศทางตัวรถเพื่อเลี่ยงสิ่งกีดขวางข้างหน้าได้

วิ ธีการตรวจเ ช็ คคือให้ลองหาถนนโล่งๆและปลอ ดภั ย ขับรถด้วยความเร็วราว 30 กม./ชม. จากนั้นให้เหยียบเบรกเต็มแรง หากได้ยินเ สี ยงดังจากช่วงล่าง และมีแรงสะท้าน

ที่แป้นเบรกเป็นจังหวะถี่ๆ นั่นแสดงว่าระบบเอบีเอสยังคงทำงานได้ดีอยู่ แต่หากได้ยินเ สี ยงย างบดถนนดังเอี๊ยดย าวๆ นั้นก็แปลว่า ABS มีปัญหา ต้องแก้ไข

6. อะไหล่สำรอง

ตรวจดูอีกครั้งส่าย างอะไหล่และแม่แรงเก็บอยู่ตำแหน่งใด ตรวจเ ช็ คลมย างอะไหล่ และให้แน่ใจว่าแม่แรงและด้ามขันใช้งานได้ต ามปกติ

7. เข็มขัดนิรภั ย

ตรวจเ ช็ คว่าหัวเข็มขัดสามารถล็อคได้เรียบร้อย สายเข็มขัดมีรอยฉีดข า ดหรือไม่

8. แบตเตอรี่และสายไฟ

ตรวจดูและเติมน้ำกลั่นให้ได้ระดับที่กำหนด ดูเปลือ กแบตเตอรี่ว่ามีร่องรอยเ สี ยห า ยหรือไม่ ตรวจดูขั้วต่อและสายไฟว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่

9. แตร

ลองกดดู ให้แน่ใจว่าเ สี ยงแตรดังชัดเจนดีหรือไม่

10. เ ช็ คน้ำมันเบรก

น้ำมันเบรกจะช่วยหล่อลื่นส่วนต่างๆ ในระบบเบรก เนื่องจากต้องมีการเ สี ยดสีของส่วนต่างๆในระบบเบรก ไม่ว่าจะเป็น ลูกสูบ ลูกย าง ภายในแม่ปั๊มเบรก ลูกปั๊มเบรก ถ้าหากน้ำมันเบรกรั่ว หรือไม่เพียงพอ จะเกิดการสึกหรอ จนกระทั่งไม่สามารถเบรกได้ หรือที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่า เบรกแตก

โดยมากกระบอ กเก็บน้ำมันเครื่องจะอยู่บริเวณตอนหน้าของห้องเครื่อง เราสามารถสังเกตได้จากภายนอ กว่าน้ำมันเบรกข า ดหรือไม่ โดยควรให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า Min หากน้ำมันเบรกเริ่มน้อยลง มีความเป็นไปได้ถึงผ้าเบรกเริ่มสึกหรอลง ควรตรวจสอบผ้าเบรกด้วยว่ายังเหลือเพียงพอหรือไม่

11. ระดับน้ำระบบต่างๆ

ระดับน้ำหล่อเย็น ควรจะมีอยู่ถึงระดับสูงสุดในถังพักสำรอง หม้อน้ำควรดูว่าด้านหน้าหม้อน้ำหมดจดไม่มีเศษวัสดุ หรือใบไม้ติดอยู่ ดูท่อย างว่ามีรอยแยกเปื่อย มีรอยฉีกข า ดหรือหลวม

12. เ ช็ คน้ำมันเครื่อง

ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งสำหรับเครื่องยนต์ นั่นคือ น้ำมันเครื่อง ถือเป็นส่วนสำคัญเป็นอ ย่ างมาก โดยให้ดึงก้านเ ช็ คน้ำมันเครื่องในขณะที่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเพื่อเ ช็ คระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำมันเครื่องควรอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับที่ก้านระบุไว้ โดยสามารถเติมน้ำมันเครื่องเพิ่มลงไปได้หากน้อยกว่าที่ระบุ นอ กจากนี้ น้ำมันเครื่อง ควรทำการเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 1 หมื่นโล เพื่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ และถนอมส่วนประกอบต่างๆภายในเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นลูกสูบ เสื้อสูบ ข้ อต่อต่างๆ

13. เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินไว้เสมอ

ติดเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินไว้ในรถเสมอเมื่อต้องเดินทางไกล

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดในการขับขี่รถยนต์ ก็คือ การเคารพกฎจราจร มีความระมัดระวังอยู่เสมอ ไม่ขับขี่ด้วยความเร็วสูง เว้นระยะห่างคันหน้าให้พอ ดี และมีน้ำใจแก่ผู้ร่วมทาง เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ขับขี่รถของคุณทุกเส้นทาง แม้เจอสภาพอากาศเช่นใด ก็จะเพิ่มความปลอ ดภั ยขึ้นได้ในทุกๆ ครั้ง

สุดท้ายแล้ว 13 ขั้ น ต อ นง่ายๆนี้ สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง แต่ที่สำคัญที่สุด ขับรถต้องใจเย็น มีสติ และมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง เพียงเท่านี้ การเดินทางไกลก็จะปลอ ดภั ยถึงที่หมายด้วยความสุขใจของคนที่รออ ย่ างแน่นอน

ที่มา Kaijeaw item2day one2car share-si  feedsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …