Home ข่าวสาร สาระ ไม้ม ง ค ล ป ระโยชน์เยอะ ข้างรั้วใครมีอ ย่าพึ่งถอนทิ้ง

ไม้ม ง ค ล ป ระโยชน์เยอะ ข้างรั้วใครมีอ ย่าพึ่งถอนทิ้ง

10 second read
ปิดความเห็น บน ไม้ม ง ค ล ป ระโยชน์เยอะ ข้างรั้วใครมีอ ย่าพึ่งถอนทิ้ง
0

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะพามารู้จักพืชชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากเลยทีเดียว ซึ่งหล า ยๆคนอาจจะพอรู้จักพืชชนิดนี้กันดีอยู่แล้ว แต่ก็มีหล า ยท่านที่อาจจะเคยเห็นผ่านต ามาบ้างแต่ไม่รู้จัก ฉนั้นเรามาทำความรู้จักกับพืชชนิดนี้กันเลย

ผักที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้มาจากไหนปกติคนส่วนใหญ่จะถอนทิ้ง เพราะดูเหมือนจะรกหูรกต า แต่หารู้ไม่วันนี้เรามีประโยชน์ของผักอ ย่ าง ใบหูเสือ เป็นไม้ ม ง ค ลที่กินได้อีกชนิดหนึ่งที่เราอ ย า กแนะนำให้ปลูกเอาไว้บริเวณบ้านต้นนำมาตำหรือบดใช้ซักผ้าสระผ มได้ด้วยนะ

ป ระโยชน์ของหูเสือนั้น มีส ร ร พคุณทางย ามากมาย

1 ย างจากใบ ใช้ผสมกับน้ำต าล กินจะช่วยขับลมแก้อาการป ว ดท้อง อาหารไม่ย่อย

2 ช่วยย่อ ย อาหารแก้ท้องอื ด ท้องเฟ้อ

3 ใบหูเสือยังมีส ร ร พคุณช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ ถ้านอนไม่หลับใบหูเสือนี่แหละหลับดีนักแล

4 ช่วยบำ รุ ง ร่ างกายเจริญอาหาร ลดป ว ด ลดไข้ รั ก ษ า อาการคัดจมูก แก้ทางเดินปัสส า ว ะ อัก เ ส บ กินหลัง ค ล อ ด ขั บ น้ำคาวปลา แก้ป ว ดหู พิ ษ ฝีในหู หูน้ำหนวก

5 ช่วย ดั บ ก ลิ่ นปาก แก้ ป ว ด ฟัน ป้ อ ง กั น ฟันผุ เป็นต้น

การทำข ย า ย พั น ธุ์หูเสือ

ต้นใบหูเสือสามารถข ย า ย พั น ธุ์ ได้ โดยวิ ธีการปักชำยอ ดหรือต้นโดยเลือ กกิ่ง ที่แข็งแรงแล้วนำมาตั ดใบออ กบางส่วน แต่อ ย่ างตั ดให้กิ่งโดนก้านใบเพราะจำทำให้ต าที่จะแตกยอ ดใหม่ถูกต้องไปด้วยจากนั้นจึงนำมาปักลงในดินที่เตรียมไว้ให้ลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร

แล้วรดน้ำให้ชุ่มทุกๆวันจากนั้น 1-2 สัปดาห์ จะเริ่มมีรากออ กมาและแ ต กกิ่งก้านสาขาไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ หูเสือสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินอุดมสมบูรณ์ที่มีอินทรียวัตถุสูง แต่ก็สามารถขึ้นได้ทุกสภาพดินเป็นพืช ที่ชอบความชื้น มากและชอบแสงแดดปานกลาง

สู ต รน้ำใบหูเสือปั่น

ทำการปั่นใบผสมสับปะรด น้ำผึ้ง ดื่ มง่าย กินทีไรก็รู้สึกโล่ง ห า ยใจสะดวกและอาการภูมิแพ้ค่อยดีขึ้น สู ต รนี้ได้มาจากการอ่านเทคโนโลยีชาวบ้าน ดื่ มทีไรก็รู้สึกดีคือรู้สึกโล่ง ห า ยใจสะดวกและอาการภูมิแพ้ก็ค่อยๆดีขึ้นจ นห า ยปกติภายใน 1 สัปดาห์เมื่อทราบประโยชน์มากมาย ข อ งต้นใบหูเสือ แล้วถ้าเห็นก็อ ย่าเพิ่งถอนทิ้งกั นนะคะ

ที่มา คนบ้านนอ ก  kiddeepost

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …