Home ข่าวสาร สาระ ไม่อย ากให้มือถือพังไว 6 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อช า ร์ จแ บ ตมือถือ

ไม่อย ากให้มือถือพังไว 6 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อช า ร์ จแ บ ตมือถือ

10 second read
ปิดความเห็น บน ไม่อย ากให้มือถือพังไว 6 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อช า ร์ จแ บ ตมือถือ
0

ทุกวันนี้สิ่งที่ข า ดไม่ได้เลยคือมือถือ เรียกได้ว่าถ้าออ กจากบ้านแล้วลืมต้องกลับมาเอาอ่ะ เชื่อว่าหล า ยๆคนเป็น ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือ การยืดอายุให้มันอยู่กับเราให้นานที่สุด ก็แหม

แต่ละเครื่องร า ค าก็ไม่ใช่ถูกๆ แม้ว่าจะตกรุ่นนิดหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้ แต่สิ่งที่หล า ยๆคนไม่รู้เลยก็คือมีพฤติก ร ร มบางอ ย่ างที่เราทำ เกี่ยวกับการช า ร์ จแ บ ต ที่ทำร้ า ยโทรศัพท์มือถือของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว

ดังนั้นเพื่อที่เราจะยืดอายุการใช้การโทรศัพท์มือถือลูกรักให้อยู่กับเรานานๆ เราลองมาเรียนรู้เกี่ยวกับการช า ร์ จแ บ ตที่ถูกต้องกันหน่อยดีกว่า รับรองถ้าทำต ามเราได้ เราจะประหยัดเงินค่าโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้อีกหล า ยปี

เครื่องมือสื่อส า รในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ไม่ว่า จะใช้โทรใช้ติดต่องาน หรือว่า ใช้เก็บเอกส า ร สมัยนี้ก็ต้องพึ่งโทรศัพท์หรือเครื่องมือพวกนี้ ดังนั้น การใช้บ่อยๆ ก็ต้องมีการช า ร์ จแ บ ตเตอร์รี่บ่อยๆด้วยเช่นกัน

เราจะมาบอ กต่อ กับ 6 พฤติก ร ร มขณะที่คุณเ สี ยบสายช า ร์ จแบบผิ ดๆ ซึ่งหล า ยคนไม่เคยรู้วมาก่อนว่ามันสามารถเกิดอั น ต ร า ยต่อคุณ ละเครื่องมือสื่อส า รของคุณได้ ไปดูกันว่า 6 พฤติก ร ร ม ที่ว่านี้จะเป็นอะไร แล้วคุณทำอยู่หรือไม่

1 ไม่ปล่อยให้มือถือแ บ ตหมด

หล า ยๆคน มักจะเผลอลืมในการใช้โทรศัพท์มือถือจนแ บ ตเตอรี่หมดเหลือ 0 ทำให้เครื่องดับ ซึ่งนั่นไม่เป็นผลดีต่อแ บ ตเตอรี่และต่อมือถือของคุณเลย จะทำให้แ บ ตเตอรี่เสื่อมอายุการใช้งานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม เราควรที่จะมีการช า ร์ จแ บ ตเตอรี่มือถือ เมื่อลดเหลือต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ แล้วทำการช า ร์ จแ บ ตให้เต็มค่อยทำการถอ ดปลั๊กแล้วนำมาใช้งาน

2 ไม่ใช้ที่ช า ร์ จของไม่ดี

ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าสำหรับสายช า ร์ จมือถือที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆต ามท้องตลาด ในปัจจุบันต่างก็ได้มีการผลิตออ กมาเป็นจำนวน มากและมีร า ค าที่ถูก เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้ าได้เข้าไปเลือ กซื้ อแต่สำหรับสายช า ร์ จที่ไม่ใช่ของแท้แน่นอนว่า มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำมี ประสิทธิภาพที่ต่ำ เมื่อเรานำไปใช้งานกับโทรศัพท์ของเราจะทำให้โทรศัพท์ของเราพังเอาได้ง่ายๆ

3 เ สี ยบช า ร์ จให้ถูกต้อง

วิ ธีการเ สี ยบสายช า ร์ จมือถือที่ถูกต้องต ามหลักนั่นคือ ให้เ สี ยบปลั๊กกับตัวเต้าเ สี ยบก่อนแล้วค่อยทำการเ สี ยบสายช า ร์ จเข้ากับมือถือ เพราะนอ กจากที่จะช่วยก ร ะ ตุ้ น ก ร ะ แ ส ไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นวิ ธีที่ถูกต้องช่วยถนอมสายช า ร์ จได้ดี กว่าด้วย ให้มีการใช้งานได้อ ย่ า ง ย า วนานขึ้น

4 ไม่เล่น มือถือในขณะช า ร์ จแ บ ต

หล า ยๆครั้งเรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆว่ามือถือเกิดเป็นความร้อนและเกิดเป็นไฟขึ้น มาในขณะที่เราทำการช า ร์ จแ บ ตอยู่ การเล่น มือถือในขณะที่กำลังช า ร์ จแ บ ตไปด้วย การกระทำเหล่านี้ทำให้โทรศัพท์มือถือแ บ ตเตอรี่ของเราเกิดเป็นความร้อนสะสม แล้วเกิดเป็นไฟขึ้น มาได้

เพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะช า ร์ จแ บ ตเตอรี่ให้เสร็จก่อน แ ล้ วทำก า ร ถ อ ด ปลั๊กนำมาใช้งานได้ต ามปกติ ไม่ควรที่จะช า ร์ จแ บ ตเตอรี่ไปพร้อมๆกับการเล่น ซึ่งนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นกาแสไฟได้

5 ช า ร์ จแ บ ตเตอรี่ได้ ไม่ต้องปิดมือถือ

เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ทำให้การช า ร์ จแ บ ตเตอรี่มือถือเป็นเรื่องที่ง่าย และ ไม่เหมือนในสมัยก่อนที่จะต้องมีการปิดเครื่องในตอนช า ร์ จ แต่ในปัจจุบันนี้การช า ร์ จมือถือเราไม่ต้องปิดเครื่องมือถือ ก็สามารถที่จะช า ร์ จแ บ ตเตอรี่ได้ต ามปกติ

6 เลือ กแ บ ตเตอรี่ที่เหมาะสมกับเครื่อง

เช่นเดียวกับการเลือ กซื้ อที่ช า ร์ จแ บ ต การใช้งานเบอร์โทรนั้นแ บ ตเตอรี่จะเป็นแหล่งสะสมของพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะมีการเสื่อมสภาพต ามอ า ยุ ก า รใช้งาน หากเราจะต้องเปลี่ยนเราควรเลือ กซื้ อแ บ ตเตอรี่ที่เป็นของแท้ ไม่ควรใช้แ บ ตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของแท้อ ย่ าไปคิดเพียงว่ามีร า ค า ที่ ถูก โทรศัพท์มือถือนั้นเป็นสิ่งที่เราใช้ ในทุกวัน เราจำเป็นที่จะต้องเลือ กของที่ดีและมีความป ล อ ด ภั ย กับตัวเรา

ที่มา 108archeepparuay today.line

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …