Home ข่าวสาร สาระ ไม่อย ากให้มือถือพังไว อ ย่ าทำ 7 สิ่งนี้ตอนช า ร์ จ

ไม่อย ากให้มือถือพังไว อ ย่ าทำ 7 สิ่งนี้ตอนช า ร์ จ

8 second read
ปิดความเห็น บน ไม่อย ากให้มือถือพังไว อ ย่ าทำ 7 สิ่งนี้ตอนช า ร์ จ
0

มือถือเป็นปัจจัยหลักๆอ ย่ างหนึ่งของชีวิตคนเราเป็นอ ย่ างมาก ไปไหน มาไหนก็ต้องพก ถึงลืมก็ต้องกลับมาเอา เพราะทุกคนวันนี้แทบจะทุกอ ย่ างของการใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับมือถือ ไม่ว่าจะโอนเงิน วื้ อของ แต่สิ่งที่เราควรระวังก็คือ การใช้งาน เพราะเครื่องหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆ ถ้าจะวื้ อหรือเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยๆคงไม่ดีแน่

โดยเฉพาะในเรื่องของแบตเตอรี่ที่หล า ยๆคน มักจะพบปัญหากัน บางคนก็แบตบวม แบตเสื่อม ช า ร์ จตั้งนานแต่ใช้งานแป๊ปเดียวก็ต้องช า ร์ จอีกแล้ว ทำให้ต้องวื้ อแบตใหม่ เ สี ยเงินไปอีก ฉนั้นเราควรรู้วิ ธีการใช้ที่ถูกต้อง เพื่อรั ก ษ ามือถือให้คงทน และใช้ได้ย าวนาน มากขึ้น วันนี้เราเลยมีการใช้มือถือยังไงให้คงทน แบตไม่เสื่อมไวมาให้ได้ดูกัน เพราะบางพฤติก ร ร มที่เราทำก็อาจทำให้มือถือพังไวได้

1 อย่ าปล่อยให้แบตเตอรี่หมด 0เปอร์เซน

การช า ร์ จแบตเตอรี่ควรเริ่มช า ร์ จตั้งแต่แบตเตอรี่ของมือถือเหลือเพียง 30เปอร์เซน หรือ 20เปอร์เซน เพราะการช า ร์ จแบตเตอรี่มือถือในขณะที่แบตเตอรี่หมด จนเครื่องดับนั้น ส่งผลเ สี ยต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในระยะย าวและยังทำให้ระบบภายในของตัวเครื่องรวนด้วย

2 การช า ร์ จมือถือข้างเตียงหรือหัวเตียงนอน

การช า ร์ จแบตเตอรี่มือถือข้างเตียงนอ ก หรือหัวนอนของเรานั้น ให้ช า ร์ จจากแบตเตอรี่สำรองหรือพาวเวอร์แบงค์จะดีกว่า เพราะการช า ร์ จจากปลั๊กไฟ หรือปลั๊กพ่วงนั้น หากเกิดขัดข้องจะยิ่งทำเสี่ยงต่ออันตร ายมากเกินไปด้วย

3 อย่ าใช้สายช า ร์ จไม่ได้มาตรฐาน (มอ ก.)

มอ ก. คือ มาตรฐานในการผลิตทางอุตสาหก รรม การใช้สายช า ร์ จที่ไม่ได้มาตรฐานย่อมจะเสี่ยงที่จะเกิดอันต ร า ยในขณะที่ใช้งาน รวมถึงอาจส่งผลเ สี ยต่อตัวเครื่องได้เช่นกันด้วย

4 ไม่ช า ร์ จแบตเตอรี่ในขณะที่อากาศร้อนเกินไป

ยิ่งอากาศร้อนเท่าไหร่ ยิ่งจะทำให้อุณหภูมิของมือถือสูงขึ้นและทำให้เสี่ยงต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่และมือถืออีกด้วย

5 ตรวจสอบสภาพสายช า ร์ จแบตเตอรี่อยู่เสมอ

สายช า ร์ จแบตนั้น มักจะถูกใช้งานเป็นประจำ โดยที่บางคนอาจจะเผลอสะดุดสายบ้าง หรือหักหัวสายช า ร์ จบ้าง จนบางครั้ง เห็นถึงสายไฟขดลวดทองแดงภายในอีกด้วย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันต ร า ยในขณะที่ช า ร์ จแบตเตอรี่ได้ หากสายช า ร์ จชำรุด เ สี ยห า ยแล้วควรเปลี่ยนสายช า ร์ จเส้นใหม่จะดีกว่า

6 ไม่ควรช า ร์ จมือถือไป โทรฯ ไป

การใช้มือถือไปด้วยในขณะที่ช า ร์ จแบตเตอรี่อยู่ เป็นเหมือนการเพิ่มความร้อนให้กับตัวมือถือ และยังส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่อีกด้วย

7 ใช้งานตลอ ดเวลา

การปิดเครื่องบางอย างน้อยอาทิตย์ละครั้ง จะทำให้เครื่องได้ฟื้นฟูตัวเอง ซึ่งส่งผลดีต่อ การใช้งานในระยะย าว พฤติก รรมเหล่านี้จะยิ่งทำให้มือถือของคุณ มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น และไม่มีติดขัด หรือเกิดปัญหาในการใช้งาน ให้เ สี ยอารมณ์ด้วย

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …