Home ข่าวสาร สาระ ไม่อย ากเ สี ยเ งิ นซ่อมเกียร์ 7 ข้ อที่ควรรู้เกี่ยวกับรถออโต้

ไม่อย ากเ สี ยเ งิ นซ่อมเกียร์ 7 ข้ อที่ควรรู้เกี่ยวกับรถออโต้

18 second read
ปิดความเห็น บน ไม่อย ากเ สี ยเ งิ นซ่อมเกียร์ 7 ข้ อที่ควรรู้เกี่ยวกับรถออโต้
0

การขั บรถเกียร์ออโต้ แม้จะดูเหมือนง่าย และไม่ซับซ้อน แต่ความจริงแล้วระบบการทำงานของเกียร์ออโต้นี้ สามารถเ สี ยห า ย และซ่อมบำรุง

ได้ย ากกว่าเกียร์ธรรมดาหล า ยเท่า หากเราไม่อย ากสิ้นเปลืองเ งิ นในการนำออ กมาซ่อนรถบ่อยๆ แล้ว

ก็ควรศึกษาเรื่องของการขั บรถเกียร์ออโต้ที่ถูกหลัก และช่วยถนอมระบบเกียร์ให้มีอายุการทำงานที่ย าวนานต ามความเหมาะสม

โดยทั่วไปเราจะใช้เกียร์ P เมื่อต้องการจอ ดรถ, เกียร์ R สำหรับการถอยหลัง, เกียร์ N สำหรับจอ ดชั่ วคราว,

เกียร์ D เป็นการขั บรถทางราบตรงปกติ, เกียร์ 2 สำหรับขั บขึ้นทางลาดชัน ขึ้นเขา หรือขึ้นอาคารที่จอ ดรถของห้างส ร ร พ สิ น ค้ า และเกียร์ L เป็นเกียร์ที่ใช้ในการขั บขึ้นทางชัน ซึ่งเป็นเกียร์ที่ต่ำมากๆ

สำหรับใครที่ขั บรถเกียร์ออโต้ วันนี้เรามีวิ ธีการใช้เกียร์ออโต้ยังไงไม่ให้เกียร์พังเร็ว เ สี ยเ งิ นซ่อมเกียร์ เพราะแน่นอนว่า

ถึงแม้มันจะขั บง่าย สะดวกในการใช้งาน แต่หากเราใช้ไม่ถูก ก็อาจได้เ สี ยเ งิ นซ่อมเกียร์เร็ว ฉะนั้นเรามาดูการใช้ที่ถูกต้องกัน ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

1 จอ ดใส่เกียร์ P บนทางลาดชัน

ในขณะที่จอ ดรถในที่จอ ดนั้น ให้เราใช้เกียร์ P ถูกต้องแล้ว แต่หากเราต้องจอ ดอยู่บนทางลาดชัน ให้เราดึงเบรคมือก่อน

เพื่อช่วยพยุงรถ ไม่ให้ไหล จากนั้นจึงใส่เกียร์ P เพื่อจอ ด หากไม่ทำการดึงเบรคมือ เพื่อช่วยผ่อนแ ร งก่อน จะทำให้ชุดเกียร์เ สี ยห า ยไวขึ้น

2 การปล่อยให้รถไหลโดยใส่เกียร์ว่าง หรือเกียร์ N

เป็นอีกหนึ่งอย่ างที่ไม่ควรทำ เมื่อรถกำลังขั บลงเนิน หล า ยคนจะใส่เกียร์ N คือเกียร์ว่าง แล้วปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆ ในกรณีนี้หากมีเหตุ หรือมีความจำเป็นต้องเบรคกะทันหัน จะทำให้ระบบเบรคไม่ทำงาน

เพราะชุดเกียร์ที่หมุนอยู่ข า ดน้ำมันเกียร์ เพราะอยู่ในเกียร์ N สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ เมื่อชุดเกียร์ไม่มีน้ำมันเกียร์เข้ามา จะทำให้เกิดความร้อนสูง และทำให้ชุดเกียร์พัง

3 คิกดาวน์บ่อย เพราะการเร่งแซง หรือเหยียบคันเร่งจน มิด เพื่อแซงบ่อยๆ

การคิกดาวน์หมายถึงการเข้าเกียร์ต่ำ และเมื่อเรียกรอบได้ รถจะมีแ ร งพุ่งมากขึ้น และเร็วกว่าเดิม หล า ยคน มักทำเวลาจะขึ้นแซง การทำแบบนี้บ่อยๆ จะทำให้ชุดเกียร์เกิดความเ สี ยห า ย เพราะการเปลี่ยนความเร็วอย่ างทันที ทำให้เกียร์พังเร็วขึ้น

4 การล า กเกียร์

การขั บรถเกียร์ออโต้ จะมีระบบการควบคุมที่เปลี่ยนเกียร์ให้ขึ้น หรือลงต ามความเหมาะสมของความเร็วรถเสมอ หากกรณีที่เราเลือ กเปลี่ยนเกียร์เอง เครื่องยนต์จะทำงานสูง และส่งผลให้ระบบทอ กค์คอนเวอร์เตอร์เ สี ยห า ยได้ จึงควรใช้เกียร์ให้ถูกหลัก เพื่อไม่ให้รถยนต์ของเราเสื่อมสภาพ หรือต้องเข้าอู่บ่อยๆ

5 การวอร์มเครื่องที่ผิ ด

บางคนยังมีความเชื่อว่า ก่อนจะขั บรถไปไหน จะได้สะดวก สบาย รวดร็วทันใจ เชื่อ กันว่าจะต้องวอร์มเครื่องยนต์เ สี ยก่อน ซึ่งในความจริงแล้วไม่จำป็นเลย เพราะการออ กตัวเพียงเล็กน้อย ก็ถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องที่เพียงพอแล้ว ดังนั้นหากใคร ยั ง ว อ ร์ มเครื่องด้วยการใส่เกียร์ D ก่อนที่รถจะออ กตัวนั้น จะทำให้รถเรามีอายุการใช้งานที่สั้นลงอย่ างแน่นอน

6 เมื่อรถจอ ดติดไฟแดง

กรณีรถติดไฟแดง และต้องจอ ด หล า ยคนเลือ กใช้เกียร์ P ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะหากเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ เฉี่ยวชนท้ายรถของเรา จะผลักให้รถของเราไปข้างหน้าอย่ างรุ น แ ร ง และฟั นเฟืองระบบเกียร์จะเ สี ยห า ยอย่ างร้ ายแ ร ง การจอ ดรถด้วยเกียร์ P นั้น หมายความว่ารถจะไม่สามารถขยับเขยื้นไปได้เลย เหมาะกับการจอ ดในโรงจอ ดรถ หรือจอ ดในบ้าน

7 อย่ าลืมเช็คน้ำมันเกียร์ทุกครั้ง

โดยเฉพาะการขั บรถไกลๆ ให้เราจัดการเช็คลมย าง หม้อน้ำ น้ำมันเกียร์ ตลอ ดจนระบบไฟฟ้าภายใน ว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่ โดยเฉพาะกับรถเกียร์ออโต้ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะวงจรทุกชนิดเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด

หากไม่มีการตรวจสอบ ก็อาจทำให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุได้ หรืออาจทำให้เกิดความเ สี ยห า ยต่อระบบชุดเกียร์ และหากกรณีรถเ สี ย และต้องล า กรถไปซ่อมแซมที่อู่ ก็ต้องเติมน้ำมันเกียร์ด้วย เพราะจะช่วยล ดความร้อนของเกียร์ในระหว่างการล า ก

ทั้ง 7 ข้ อนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องรู้ สำหรับผู้ที่ขั บรถเกียร์ออโต้ แม้จะดูเหมือนขั บง่าย แต่การ ดู แ ล รั ก ษ า และการใช้ก็ควรเป็นไปอย่ างถูกต้อง เพื่อเป็นการถนอมสภาพรถของเราให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

ที่มา krustory    sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …