Home ข่าวสาร สาระ ไฟเ ตื อ นบนหน้าปัดรถ ที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าไม่อย ากรถพัง

ไฟเ ตื อ นบนหน้าปัดรถ ที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าไม่อย ากรถพัง

11 second read
ปิดความเห็น บน ไฟเ ตื อ นบนหน้าปัดรถ ที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าไม่อย ากรถพัง
0

การที่เราจะรู้วิ ธีการขับรถ รู้จักกฏจราจรแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เอาไว้คือ ไฟเ ตื อ นต่างๆที่เมื่อเวลาใช้รถอาจจะขึ้น มาให้เราได้เห็น ซึ่งสัญญาณไฟเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จะบอ กถึงอะไรหล า ยอ ย่ า ง และอย ากให้ทุกคนได้รู้ว่าแต่ละสัญญาณไฟนั้นบอ กอะไร เพื่อจะได้ใช้รถอ ย่ า งป ล อ ด ภั ย เพราะว่าบางอย่ างนั้นกำลังเ ตื อ น อั น ต ร า ยอยู่ให้เรารีบหยุดการใช้รถ โดยเฉพาะสัญญาณไฟที่เ ตื อ นออ กมาเป็นสีแดง ส่วนไฟสีเหลืองนั้นก็เป็นการเ ตื อ นให้ระมัดระวัง ส่วนสีเขียวก็แปลว่าทุกอย่ างยังปกติดี

สัญลักษณ์ปนหน้าปัดรถที่ทุกคนควรจะรู้

สัญลักษณ์แ บ ตเตอรี่

มันก็ไม่ใช่การเ ตื อ นว่าแ บ ตเสื่อมเพียงอย่ างเดียวแต่มันหมายถึงมีอะไรบางอย่ างผิ ดปกติเกี่ยวกับแ บ ตเตอรี่อยู่ อาจจะไม่จ่ายไฟ ระบบการ จ่ า ย ไฟมีปัญหา ซึ่งจะส่งผลให้ระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ไม่ทำงาน

สัญลักษณ์ถุงลมนิรภั ย

หากเจอแบบนี้ขึ้น มาหลังจากสต าร์ทเค รื่ อ ง ยน ต์ แล้ว ก็จะต้องรีบนำเข้าไปตรวจเช็คเหมือนกัน เพราะถุงลม นิ ร ภั ยนั้นจะเป็นเหมือนเซฟตี้ที่คอยป้องกันคนในรถได้เวลาเกิดเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น หากเกิดปัญหาอะไรขึ้น มามันจะได้โผล่ออ กมาทำงานได้ทันท่วงที

สัญลักษณ์กลมรูป ABS

ระบบเบรก ABS กำลังมีปัญหา หากพบสัญลักษณ์นี้ขึ้น มาจะต้องรีบนำรถเข้าศูนย์หรืออู่เพื่อทำการตรวจสอบในทันที เพื่อความป ล อ ด ภั ย ของผู้ใช้รถเอง ให้ดูระบบเบรกว่ายังปกติอยู่ไหม ตอนเบรคกะทันหัน ABS อาจจะไม่ทำงานแล้ว จะทำให้รถเ สี ยการทรงตัวได้ง่าย

สัญลักษณ์ที่เป็นรูปกร ว ยน้ำหยด

ซึ่งจะเป็นตัวบอ กน้ำมันเครื่องยนต์ที่มีระดับต่ำมาก ๆ จนไม่สามารถไปหล่ อเ ลี้ ย งเครื่องยนต์ได้ หากใช้รถต่อไปทั้ง ๆ แบบนั้น จะทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาต ามมาได้ แต่ถ้าหากเช็คแล้วน้ำมันเครื่องยังมีอยู่แต่สัญลักษณ์ขึ้น มาแบบนี้ก็อาจจะแปลว่าน้ำมันเครื่องอาจมีปัญหาได้ ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำมันเครื่องไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ภายในรถได้นั่นเอง

สัญลักษณ์รูปตู้จ่ายน้ำมัน

หากเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็แสดงว่าน้ำมันในถังเริ่มจะหมดแล้ว ระดับน้ำมันต่ำลงแล้วนั่นเอง ก็ให้หาที่แวะเติมน้ำมันให้เรียบร้อย ปกติหากน้ำมันเหลืออยู่สัก 10 เปอร์เซน ของถังสัญลักษณ์นี้ก็จะเ ตื อ นขึ้น มา ก็อาจพาวิ่งไปได้อีกสัก 40 – 100 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นของรถด้วย

สัญลักษณ์วงกลมแล้วก็มีเครื่องหมายต ก ใ จหรือเบรก

ส่วน มากนั้นจะเกิดได้ 2 กรณีอย่ างการดึงเบรกมือ การลดเบรกมือไม่สุด ทำให้มีสัญลักษณ์แบบนี้เ ตื อ นขึ้น มา แต่ถ้าหากลดเบรกมือลงแล้วสัญญาณเ ตื อ นยังไม่ดับไป ก็จะต้องไปตรวจสอบระบบเบรคเลยว่า มีปัญหาอะไรไหม ดูระดับน้ำมันเบรก อาจจะลดต่ำกว่าปกติไปแล้ว แต่บางรุ่นก็มีระบบแยกกันระหว่างเบรกปกติกับเบรกมือ

สัญลักษณ์รูปตู้จ่ายน้ำมัน มีจุดอยู่ด้านล่าง

ซึ่งบ่งบอ กว่าการกรองน้ำมัน มีปัญหา อาจเป็นเพาะกรองน้ำมันตันหรือมีน้ำผสมอยู่ในน้ำมัน มาก

สัญลักษณ์เครื่องยนต์

หากเจอแบบนี้ขึ้น มาแล้วไม่ดับไปก็แปลว่าการทำงานของเครื่องยนต์กำลังมีปัญหา ซึ่งอาจจะมีหล า ยอย่ างผิ ดปกติในตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นค่าอ็อ กซิเจน สายพานเกินระยะกำหนด ตัว ECU มีปัญหา หรือปัญหาอื่น ๆ แน่นอนว่าจะต้องเอารถเข้าไปเช็คในศูนย์หรืออู่ เพื่อจะได้ใช้รถอย่ า งป ล อ ด ภั ย

ในการใช้รถยนต์นั้นจะต้องเป็นคนหมั่นสังเกตตัวรถเสมอและเช็ครถเสมอก่อนจะใช้งาน และไม่ควรประมาท คู่มือรถจะมีมาด้วยทุกครั้งที่ ซื้ อ ร ถ อ ย่ า ลื ม อ่ า นศึกษาให้ดีเพื่อที่จะได้เข้าใจการใช้งานต่าง ๆ และเข้าใจสัญลักษณ์ ทุ ก อ ย่ า ง ในตัวรถ

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …