Home ข่าวสาร สาระ ใครที่ชอบเล่น มือถือก่อนนอน ถ้ายังไม่หยุด 6 สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวคุณ

ใครที่ชอบเล่น มือถือก่อนนอน ถ้ายังไม่หยุด 6 สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวคุณ

8 second read
ปิดความเห็น บน ใครที่ชอบเล่น มือถือก่อนนอน ถ้ายังไม่หยุด 6 สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวคุณ
0

มือถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิตของเรามากในยุคนี้ ไม่ว่าใครก็ใช้มือถือ เพราะทุกวันนี้ เพราะโทรศัพท์มือถือ กล า ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ข า ดไม่ได้ในแต่ละวัน ตลอ ดเวลาจะเห็นว่ามีคนเป็นจำนวน มากใช้ชีวิตในโลกโซเชียลแทบตลอ ดเวลา

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนนอนจะยิ่งส่งผลเ สี ยให้กับร่างกายของเราอ ย่ างมาก วันนี้เรานำเอาข้ อเ สี ยของการใช้มือถือบ่อยๆ มาให้ตรวจสอบตัวเองกันว่า การเล่น มือถือนานๆหรือตลอ ดเวลานั้นส่งผลเ สี ยอ ย่ า งไรบ้าง

1 คุณภาพการน อ น แ ย่

อ ย่ างที่รู้กันว่าเรื่องของสุ ข ภ า พนั้นเราต้องใส่ใจ 3 สิ่งคือ อาหาร การออ กกำลังกาย และการนอนหลับที่เพียงพอ การเล่น มือถือ การดูภาพยนต์ผ่ า น มือถือในช่วงกลางคืนจะทำให้เราติดนิสัยการนอนน้อย เพราะเวลาจะผ่ า นไปอ ย่ า งรวดเร็วเมื่อเราเข้าสู่โลกโซเชียล และที่สำคัญแสงสีฟ้าจากจอมือถือก็จะทำให้ร่างกายของเราไม่สามารถพักผ่อนได้อ ย่ า งพอเพียง

2 นิสัยพลัดวันประกันพรุ่ง

การติดมือถือจะทำให้คุณจดจ่ออยู่กับมือถือมากจนลืม สิ่งที่ควรต้องทำ ณ เวลานั้นๆ ซึ่งคนส่วน มากเข้าใจดีว่าการเล่น มือถือนั้นเป็นการเ สี ยเวลา แต่ก็ยัง อ ดไม่ได้ที่จะหยิบขึ้น

มาเช็คดูเรื่องราวต่างๆ ซึ่งกว่าจะรู้ตัวอีกทีเวลาก็จะผ่ านไปเป็ น ชั่ ว โมงโดยไม่รู้ตัว ทำให้เ สี ยเวลาการทำงาน หรือเวลาที่ควรพักผ่อนไป อ ย่ า ง น่าเ สี ยดาย

3 ป ว ดคอ

การเล่น มือถือส่วน มากมักอยู่ในท่าก้มหน้า บวกกับการทำงานของคนในยุคนี้มักเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือมีการก้มบ่อยๆอยู่แล้ว หากเราติดการเล่น มือถือไปอีกก็จะทำ ร้ าย ก ล้ า มเ นื้ อในส่วนของ ต้นค อ บ่า ไ ห ล่ ทำให้กล า ยเป็นโ ร คอ อ ฟ ฟิ ศซิ นโดรมที่รั ก ษ าให้ห า ยข า ดได้ย า ก

4 ส า ย ต า เ สี ย

การใช้สายต าเพ่งจอมือถือนานๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่มีแสงน้อยทำให้ส า ย ต า ของเรา แ ย่ ลงอ ย่ า งมากเพราะ ด ว ง ต า ต้องทำงานหนัก

และการนอนตะแคงเล่น มือถือก็จะทำให้น้ำหนักไปกดทับต าอีกด้วยซึ่งอาจเป็นต้ น เ ห ตุให้ เ ลื ด ไปเลี้ยงบริเวณ ด ว ง ต าไม่พอ ส่งผลให้ส า ย ต า สั้ น ขึ้นได้

5 เป็นโ ร ค น อ น ไม่หลับ

หากเราเล่น มือถือก่อนนอนเป็นประจำ จะทำให้ไม่รู้สึกง่วงนอนและเมื่อทำเป็นประจำจนกล า ยเป็นนิสัยร่ าง กายของเราก็จะเกิดความเคยชิน ทำให้เรากล า ยเป็นคนนอนดึกหรือ กล า ยเป็นคนที่นอนหลับย า กอีกด้ว

6 เ สี่ ย งเป็นโ ร ค เ ค รี ย ด ซึมเ ศ ร้ า เ รื้ อ รั ง

การเล่นโซเชียลนั้นเป็นการส ม อ งของเราต้องรับข้ อมูลต่างๆที่มากมายตลอ ดเวลา โดยเราไม่สามารถคัดเลือ กข้ อมูลที่ไม่ดีออ กไปได้ทำให้ส ม อ งต้องทำงานหนัก

และยังส่งผลให้เราเป็นคนข ี้วิ ต กกังวลเช่นการรอคอยข้ อความที่จะตอบกลับมา หรือหากวันไหนที่ลืมพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยก็จะทำให้เกิดอาการกระสับกระส่ า ยไม่เป็นอันทำอะไรเพราะมัวแต่ห่วงโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นอาการที่ไม่ปกติและจะส่งผลต่อสุ ข ภ า พ จิ ต ในระยะย า วด้วย

ข้ อ ดีของมือถือนั้น มีมากมาย เพราะสามารถใช้งานได้หลากหล า ยทั้งเรื่องการทำงานและการหาความรู้หาความบันเทิงในช่วงเวลาพักผ่อนหรือเป็นเครื่องมือ ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ที่ทรงประสิทธิภาพ

แต่เราต้องคำนึงถึงข้ อเ สี ยของการใช้มือถือมากเกินไปด้วยเพราะข้ อเ สี ยของการใช้มือถือก็มีอยู่ไม่น้อยและส่งผลต่อ สุ ข ภ า พ ร่ าง กายของเราในระยะย า วเช่นกัน

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …