Home ข่าวสาร สาระ โบราณว่าไว้ 10 ต้นไม้ไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้าน

โบราณว่าไว้ 10 ต้นไม้ไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้าน

10 second read
ปิดความเห็น บน โบราณว่าไว้ 10 ต้นไม้ไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้าน
0

การปลูกต้นไม้นั้นได้ประโยชน์ในหล า ยๆเรื่อง ยิ่งถ้าปลูกไม้ผลด้วยละก็ เราจะได้ทั้งกินผลไม้ และได้ร่มเงาไว้พักผ่อน แต่ก็ยังมีต้นไม้หล า ยชนิดที่ความเชื่อของคนโราณว่าไว้ ว่าไม่ควรที่จะนำมาปลูกในบ้าน เพราะเชื่อว่าเป็นต้นไม้ไม่ดี จะนำแต่ความเดือ ดร้อน มาให้ วันนี้เราเลยนำต้นไม้เหล่านี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามีต้นอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

1 ต้น ม ะ รุ ม

ชื่อของต้น ม ะ รุ ม จะไปคล้องจองกับคำว่า ม ะ รุ มมะตุ้ม ซึ่งจะมีแต่เรื่องไม่ดีมารุ มกระหน่ำ เข้ามาจนอยู่ไม่เป็นสุข

2 ต้น งิ้ ว

ไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน เพราะเป็นต้นไม้ที่เป็น สัญลักษณ์แห่งการมีชู้

3 ต้น ร ะ กำ

โบราณถือว่าต้นระกำนั้น ไม่เป็น มงคล หาก ป ลู ก ไ ว้ ใ น บ้ า นจะนำ ความชอ กช้ำ ระกำใจ มาให้อยู่ตลอ ดเวลา

4 ต้นชบา

ในสมัยโบราณ ด อ ก ชบานั้น มักถูกนำไปใช้ในเรื่อง ร้ า ย ๆ อ ย่ า ง เช่น นำ ด อ ก ชบามาร้อยเป็นพวง แล้วนำไปสวมคอหญิง-ชาย ที่เป็นชู้ หรือลักลอบได้เ สี ยกัน กล า ยเป็นสัญลักษณ์ของการเล่นชู้ รวมทั้งนำพวงมาลัย ด อ กชบาไปสวมคอนัก โ ท ษ ที่กำลังจะถูกประ ห า ร อีกด้วย

5 ต้นเต่าร้าง

เชื่ อ กันว่าหากสามี ภ ร ร ย า คู่ใด ปลูกต้นเต่าร้าง เอาไว้ในบ้าน อาจมีเรื่องต้องเลิกร ากันไป ต ามชื่อ

6 ต้นโพธิ์

ต้นโพธิ์ไม่ใช่ต้นไม้อั ปม งค ล แต่ก็ไ ม่ควรนำมาปลูกในบ้าน เพราะเชื่อ กันว่าต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เหมาะสำหรับปลูกต าม วั ด หรือสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์มากกว่า

7 ต้นโ ศ ก

โบราณว่า หมายถึงความ เ ศ ร้ า โ ศก โ ศ กาอาวร

8 ต้นหลิว

คน จี น ไ ม่ นิยมปลูกในบ้าน เพราะใบหลิวลู่ย้อยลงมา เป็นสัญลักษณ์คล้ายคน โ ศ ก เ ศ ร้ า เขาว่าบ้านใดมีลูกสาว ลู ก สาวบ้านนั้นจะไ ม่มีใครมาสู่ขอ และต้องเป็นสาวแก่ทึนทึก

9 ต้นนาง แ ย้ ม ป่า

ต ามความ เ ชื่ อ นางแย้มป่า เป็นต้นไม้ ที่มี ภู ต ปี ศ า จ สิ ง อยู่

10 ต้น ซ่ อ น กลิ่น

มีอีกชื่อว่า ต้นซ่อนชู้ เป็นไม้ที่ ไ ม่ มงคลต ามชื่อ ซึ่งหากนำมาปลูกในบ้าน จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ กับคนในครอบครัว เกิดปัญหากันขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความ เ ชื่ อ ของผู้คน มาแต่อ ดีตเท่านั้น การปลูกต้นไม้ แต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับความ ส บ า ย ใจของเจ้าของบ้าน

ที่มา พูดดี fashionfuns  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …