Home ข่าวสาร สาระ เ ท ค นิ คช่วยประหยัดค่าไฟ ทำได้ง่ายๆ

เ ท ค นิ คช่วยประหยัดค่าไฟ ทำได้ง่ายๆ

10 second read
ปิดความเห็น บน เ ท ค นิ คช่วยประหยัดค่าไฟ ทำได้ง่ายๆ
0

ในยุคปัจจุบันความเจริญก้าวหน้านั้น มีเข้ามาเยอะ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับเรามากมาย ทำให้หล า ยๆคนเลือ กที่จะซื้ อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในบ้าน แต่สิ่งที่ต ามมา เมื่อใช้ไฟนั่นก็คือบิลค่าไฟนั่นเอง เราเลยจะพามาดูการใช้เครื่องไฟฟ้าอ ย่ างไรให้ประหยัดช่วยในการล ดค่าไฟ

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านนั้น ต้องมีอย่ างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 อย่ าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น พัดลม ทีวี เครื่องเ สี ยง ไมโครเวฟ ทุกอย่ างล้วนแล้วแต่เ ป็ นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น ทำให้ในแต่ละเดือนนั้น ค่าไฟก็มักจะสูงไม่น้อย แม้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 ก็ต าม โดยมีเคล็ดลับ 10 วิ ธีช่วยประหยัดไฟที่ช่างไฟแ น ะนำ ดังนี้

1 หลอ ดไฟฟลูออเรสเซ้นส์

หลอ ดไฟฟลูออเรสเซ้นส์จะช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าหลอ ดไฟธรรมดาถึง 75% แม้จะมีต้นทุนสูงกว่า แต่ในระยะย าวคุ้มค่ากว่าแน่นอน

2 ปิดไฟที่ไม่ใช้งาน

ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟให้ทั่วบ้าน แต่แ น ะนำให้เปิดเฉพาะจุดที่จำเป็นก็พอ

3 เปิด-ปิดเป็นเวลา

ใช้กับเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ โดยมีการตั้งเวลาเปิด-ปิด จะช่วยให้เรากำหนดเวลาในการใช้งานได้อย่ างชัดเจน รวมถึงการตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป เพราะยิ่งอุณหภูมิต่ำเท่าไหร่ ย่อมจะยิ่งกินไฟมากเท่านั้นด้วย

4 ถอ ดปลั๊กไฟทุกครั้ง

การถอ ดปลั๊กไฟจะทำให้ประหยัดไฟได้มากกว่าแค่เพียงการปิดสวิตช์ เพราะแม้ จ ะ ปิ ด ส วิ ต ช์ แต่ไม่ได้ถอ ดปลั๊กออ ก ก็จะมีกระแสไฟไหลเวียนอยู่ไม่น้อยกว่า 1 ชั่ วโมงด้ย

5 ทำความสะอาดตู้เย็น

ตู้เย็นที่มีของกินแช่เยอะเกินความจำเป็น หรือมากเกินไป จะยิ่งทำให้กินไฟมากกว่าเดิม การหมั่นทำความสะอาดตู้เย็น ทิ้งของเ สี ย เก็บเก่าค้างออ กจะล ดการใช้ไฟฟ้าลงได้ด้วย

6 ใช้งานด้วยการทำงานครั้งละมากๆ

การซักผ้าหรือรีดผ้าในครั้งละมากๆ จะทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยเกินไป ล ดการใช้ไฟไปได้เช่นกัน

7 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้น้อยลง

การล ดความถี่ในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำให้ช่วยประหยัดไฟได้มากขึ้น

8 ตัวเซ็นเซอร์จำกัดการเคลื่อนไหว

ตัวเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับสัญญาณคนเข้าออ กภายในบ้าน จะทำให้ช่วยมีการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ดีขึ้น และยังช่วยสำหรับคนที่ขี ้ลืมบ่อยๆ ด้วย

9 เครื่องดูดฝุ่น

เครื่องดูดฝุ่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟไม่น้อยเช่นกัน ไม่จำเป็นต้องใช้งานทุกวัน โดยอาจสลับใช้งานกับไม้กวาดได้เช่นกัน

10 ล ดการใช้ที่โกนหนวดและแปรงสีฟั นไฟฟ้า

สามารถเปลี่ยนไปใช้งานที่โกนหนวดและแปรงสีฟั นธรรมดาเพื่อล ดการใช้ไฟได้เช่นกัน วิ ธีล ดค่าไฟฟ้าเหล่านี้ จะทำให้ค่าไฟในบ้านล ดลง ได้หล า ยเท่า หมั่นทำเป็นประจำจนกล า ยเป็นนิสัย รับรองว่าเ งิ นในกระเป๋าเพิ่มขึ้นแน่นอน

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …