Home ข่าวสาร สาระ เอกสาร 5 อ ย่ างห า ยไม่ต้องแจ้งความ ทำใหม่ได้เลย

เอกสาร 5 อ ย่ างห า ยไม่ต้องแจ้งความ ทำใหม่ได้เลย

9 second read
ปิดความเห็น บน เอกสาร 5 อ ย่ างห า ยไม่ต้องแจ้งความ ทำใหม่ได้เลย
0

เชื่อว่าหล า ยคนเคยทำเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ทางราชการได้ออ กให้ ไม่ว่าจะเป็น บัตรประชาชน บัตรประกันสังคม ใบขับขี่ หรือบัตรรับรองสิทธิต่างๆ หล่นห า ย ซึ่งเรียกได้ว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยเกิดความสงสัยว่า หากทำเอกสารสำคัญห า ยควรไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานก่อนไปทำเอกสารต่าง ๆ ใหม่หรือไม่ หรือสามารถไปทำใหม่ได้เลย

เอกส ารสำคัญบางอย่ าง ถือเป็นหลักฐานทางราชการซึ่งมักจะต้องมีติดตัวไว้ เมื่อใช้ไว้ในย ามจำเป็นเสมอ แต่ถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยทำห า ยขึ้น มา จำเป็นต้องไปทำใหม่ หากเป็นในสมัยก่อน มักจะยุ่งย าก วุ่นวายไม่น้อย เพราะต้องไปแจ้งความเรื่องเอกส ารห า ย และต้องติดต่อขอทำใหม่อีกหล า ยขั้น หล า ยตอน กว่าจะเรียบร้อย แต่ปัจจุบัน มีการออ กกฎห ม า ยใหม่ ในเรื่องของเอกสา รหลักฐานทางราชการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วที่ง่ายและช่วยประหยัดเวลามากขึ้น โดย 5 เอกสา รที่หากทำสูญห า ยแล้ว สามารถไปแจ้งขอทำใหม่ได้ทันที ไม่ต้องแจ้งความ มีดังนี้

1 ใบขับขี่

กรณีใบขับขี่ห า ย สามารถยื่นขอทำใหม่กับกรมขนส่งได้ทันที ไม่ต้องแจ้งความแต่ให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง หรือหากมีสำเนาของใบขับขี่เดิมให้นำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้อีกด้วย

2 บัตรประชาชน

สามารถยื่นขอทำบัตรประชาชนใหม่ได้ หากทำห า ย โดยให้นำหลักฐานอย่ างทะเบียนบ้าน หรือเอกส ารสำเนาบัตรประชาชนเดิม (ถ้ามี) หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออ กให้ เช่น ใบขับขี่ และยื่นกับสำนักงานเขตได้ทันที มีค่าธรรมเนียม 20 บ า ท

3 บัตรประกันสังคม

บัตรประกันสังคมมักจำเป็นต้องใช้เมื่อไปโรงพย าบ า ลและมีอายุประมาณ 1 ปี หากเป็นพนักงานประจำ ทำงานบริษัท สามารถแจ้งฝ่าย HR ฝ่ายบุคคลเพื่อช่วยให้ขอทำให้ได้ หรือหากต้องการติดต่อด้วยตัวเองก็สามารถติดต่อ กับสำนักงานประกันสังคมได้ทันที ทั้งยังมีแบบฟอร์มทางออนไลน์ให้ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ได้อีกด้วย

4 ป้ายทะเบียนรถ

ส่วนใหญ่ป้ายทะเบียนรถมักจะสูญห า ยจากการหลุดในขณะที่ขับขี่ เช่น ลุยน้ำท่วม ทำให้ป้ายทะเบียนหลุดต ามหาไม่เจอ ไม่จำเป็นต้องแจ้งความ เพียงแต่ให้นำคู่มือจดทะเบียนรถ ไปยื่นขอป้ายทะเบียนใหม่กับกรมขนส่งที่อยู่ในความรับผิ ดชอบ โดยจะมีค่าธรรมเนียม 100 บ า ท และค่ายื่นคำขออีก 5 บ า ท

5 ทะเบียนบ้าน

การยื่นขอทำทะเบียนบ้านนั้น เจ้าบ้านจะต้องเป็นผู้ยื่นเรื่อง โดยแค่เพียงนำบัตรประชาชนของตนไปยื่นยังขอทะเบียนบ้านใหม่ยังนายทะเบียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้าน ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความด้วย เอกส ารสำคัญทุกอย่ างหากห า ย ควรรีบไปทำใหม่ เพื่อนอ กจากจะได้ไม่ต้องเ สี ยค่าปรับแล้ว ยังดีกว่า เพราะเอกสา รบางชนิดจำเป็นต้องพกติดตัวเพื่อมีไว้ใช้งานตลอ ดด้วย

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

13 ข้ อคนใช้รถรู้ไว้ หากโดนค้นรถค้นตัว

ในยุคที่มีด่านตรวจตั้งกันเกือบทุกหัวมุมถนนแบบนี้ ใครล่ะ … …