Home ข่าวสาร สาระ เอกสาร 5 อ ย่ างห า ยไม่ต้องแจ้งความ ทำใหม่ได้เลย

เอกสาร 5 อ ย่ างห า ยไม่ต้องแจ้งความ ทำใหม่ได้เลย

9 second read
ปิดความเห็น บน เอกสาร 5 อ ย่ างห า ยไม่ต้องแจ้งความ ทำใหม่ได้เลย
0

เชื่อว่าหล า ยคนเคยทำเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ทางราชการได้ออ กให้ ไม่ว่าจะเป็น บัตรประชาชน บัตรประกันสังคม ใบขับขี่ หรือบัตรรับรองสิทธิต่างๆ หล่นห า ย ซึ่งเรียกได้ว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยเกิดความสงสัยว่า หากทำเอกสารสำคัญห า ยควรไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานก่อนไปทำเอกสารต่าง ๆ ใหม่หรือไม่ หรือสามารถไปทำใหม่ได้เลย

เอกส ารสำคัญบางอย่ าง ถือเป็นหลักฐานทางราชการซึ่งมักจะต้องมีติดตัวไว้ เมื่อใช้ไว้ในย ามจำเป็นเสมอ แต่ถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยทำห า ยขึ้น มา จำเป็นต้องไปทำใหม่ หากเป็นในสมัยก่อน มักจะยุ่งย าก วุ่นวายไม่น้อย เพราะต้องไปแจ้งความเรื่องเอกส ารห า ย และต้องติดต่อขอทำใหม่อีกหล า ยขั้น หล า ยตอน กว่าจะเรียบร้อย แต่ปัจจุบัน มีการออ กกฎห ม า ยใหม่ ในเรื่องของเอกสา รหลักฐานทางราชการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วที่ง่ายและช่วยประหยัดเวลามากขึ้น โดย 5 เอกสา รที่หากทำสูญห า ยแล้ว สามารถไปแจ้งขอทำใหม่ได้ทันที ไม่ต้องแจ้งความ มีดังนี้

1 ใบขับขี่

กรณีใบขับขี่ห า ย สามารถยื่นขอทำใหม่กับกรมขนส่งได้ทันที ไม่ต้องแจ้งความแต่ให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง หรือหากมีสำเนาของใบขับขี่เดิมให้นำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้อีกด้วย

2 บัตรประชาชน

สามารถยื่นขอทำบัตรประชาชนใหม่ได้ หากทำห า ย โดยให้นำหลักฐานอย่ างทะเบียนบ้าน หรือเอกส ารสำเนาบัตรประชาชนเดิม (ถ้ามี) หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออ กให้ เช่น ใบขับขี่ และยื่นกับสำนักงานเขตได้ทันที มีค่าธรรมเนียม 20 บ า ท

3 บัตรประกันสังคม

บัตรประกันสังคมมักจำเป็นต้องใช้เมื่อไปโรงพย าบ า ลและมีอายุประมาณ 1 ปี หากเป็นพนักงานประจำ ทำงานบริษัท สามารถแจ้งฝ่าย HR ฝ่ายบุคคลเพื่อช่วยให้ขอทำให้ได้ หรือหากต้องการติดต่อด้วยตัวเองก็สามารถติดต่อ กับสำนักงานประกันสังคมได้ทันที ทั้งยังมีแบบฟอร์มทางออนไลน์ให้ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ได้อีกด้วย

4 ป้ายทะเบียนรถ

ส่วนใหญ่ป้ายทะเบียนรถมักจะสูญห า ยจากการหลุดในขณะที่ขับขี่ เช่น ลุยน้ำท่วม ทำให้ป้ายทะเบียนหลุดต ามหาไม่เจอ ไม่จำเป็นต้องแจ้งความ เพียงแต่ให้นำคู่มือจดทะเบียนรถ ไปยื่นขอป้ายทะเบียนใหม่กับกรมขนส่งที่อยู่ในความรับผิ ดชอบ โดยจะมีค่าธรรมเนียม 100 บ า ท และค่ายื่นคำขออีก 5 บ า ท

5 ทะเบียนบ้าน

การยื่นขอทำทะเบียนบ้านนั้น เจ้าบ้านจะต้องเป็นผู้ยื่นเรื่อง โดยแค่เพียงนำบัตรประชาชนของตนไปยื่นยังขอทะเบียนบ้านใหม่ยังนายทะเบียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้าน ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความด้วย เอกส ารสำคัญทุกอย่ างหากห า ย ควรรีบไปทำใหม่ เพื่อนอ กจากจะได้ไม่ต้องเ สี ยค่าปรับแล้ว ยังดีกว่า เพราะเอกสา รบางชนิดจำเป็นต้องพกติดตัวเพื่อมีไว้ใช้งานตลอ ดด้วย

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …