Home ข่าวสาร สาระ เข้ารถเกียร์ P เมื่อติดไฟแดง หล า ยคนชอบทำ

เข้ารถเกียร์ P เมื่อติดไฟแดง หล า ยคนชอบทำ

10 second read
ปิดความเห็น บน เข้ารถเกียร์ P เมื่อติดไฟแดง หล า ยคนชอบทำ
0

นอ กจากการขับรถเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องคำนึงถึงความปลอ ดภั ย ทั้งของตัวเองและผู้ร่วมทาง ฉนั้นการไม่ประมาทจึงเป็นสิ่งสำคัญในการขับรถ วันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้รถที่หล า ยๆคนนั้นชอบทำ ซึ่งเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ถูกต้อง จะมีเรื่องอะไรบ้างเราไปดูกัน

การใช้รถ ใช้ถนนนั้น นอ กจากจะต้องทำต ามกฎห ม า ยจราจรอ ย่ า งเคร่งครัดแล้ว การขับรถให้ถูกวิ ธีก็เป็นอีกสิ่งที่จะช่วยทำให้ลดการเกิดอุ บั ติ เ ห ตุบนท้องถนนได้เช่นกัน แต่หล า ยคน มักจะเข้าใจผิ ดๆ เกี่ยวกับการขับรถให้ถูกวิ ธี โดยยึดถือต ามความเชื่อแบบเดิมๆ และอาจไม่ถูกต้อง โดยการขับรถให้ถูกวิ ธีมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางนั้น จะทำให้เกิดความป ล อ ด ภั ยอีกด้วย

1 เข้าเกียร์ P เมื่อรถติดไฟแดง

หล า ยคนเข้าใจผิ ดคิดว่าการเข้าเกียร์ P (สำหรับรถเกียร์ออโต้) เมื่อรถติดไฟแดง จะทำให้ไม่ต้องเหยียบเบรกตลอ ดเวลา แต่ถ้าหากเกิดอุ บั ติ เ ห ตุมีรถมาชนท้ายในขณะที่จอ ดเกียร์ P ติดไฟแดงอยู่นั้น จะทำให้ชุดเกียร์เ สี ยห า ยหนัก จนอาจต้องเปลี่ยนยกชุดอีกด้วย

2 ป้ายจราจรเลี้ยวซ้าย ผ่ า นตลอ ด

แม้การเลี้ยวซ้ายบางแยกจะสามารถขับผ่ า นไปได้ แต่ไม่ได้ห ม า ยถึงสำหรับทุกแยก เพราะต ามกฎห ม า ยระบุไว้ว่า การเลี้ยวซ้ายผ่ า นตลอ ดสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีป้ายแสดงของจราจรอยู่บริเวณนั้น และแสดงให้เห็นชัดเจน แต่ถ้าหากไม่มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ควรรอให้มีสัญญาณไฟเขียวก่อนจะดีกว่า

3 จอ ดรถหันหน้าออ ก

แม้ว่าการจอ ดรถที่สะดวก รวดเร็วคือ การหันหัวรถเข้าไปเลยก็ต าม แต่ความจริงแล้วการจอ ดรถหันหน้าออ ก เป็นเหมือนการเตรียมตัวพร้อมตลอ ดเวลา หากเกิดเ ห ตุ สุ ดวิสัย เช่น แบตเตอรี่รถยนต์หมด รถเ สี ยต้องติดต่อช่าง การหันหัวรถออ กจะทำให้สะดวกกว่าอ ย่ า งมากด้วย

4 เปิดไฟฉุกเฉินตอนข้ามแยก

การเปิดไฟฉุกเฉินเมื่อต้องการข้ามแยกนั้นไม่ควรทำ เพราะจะทำให้รถที่ขับต ามหลังมาอาจะเข้าใจผิ ด เพราะสับสนว่า คุณจะเลี้ยวซ้ายหรือขวา หรือตรงไปกันแน่

5 รถใหญ่ผิ ดเสมอ

ความเชื่อผิ ดๆ เกี่ยวกับ อุ บั ติเ ห ตุ หากเป็นรถยนต์และรถจักรย า นยนต์ (รอมอเตอร์ไซค์) ว่ารถใหญ่จะต้องเป็นฝ่ายผิ ดเสมอ ในความจริงแล้วไม่มีกฎห ม า ยใดระบุไว้เลย เพราะเมื่อเกิดอุ บั ติ เ ห ตุขึ้นควรตรวจสอบว่า ฝ่ายใดเป็นผู้กระทำผิ ด โดยสามารถตรวจสอบได้จากกล้องวงจรปิดทั่วไป

6 ขับรถเร็วแช่ขวาได้

บนท้องถนนที่มีหล า ยช่องทางจราจร หรือถนนหล า ยเลน เพราะถนนเลนขวานั้น แม้จะขับรถเร็วกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่ วโมงก็ไม่ควรแช่เลนขวา เพราะเลนขวาของถนนห ม า ยถึงช่องทางหรือเลนการจราจรไว้สำหรับเพื่อแซงเท่านั้น ดังนั้นแม้จะขับรถเร็วถึง 90 กิโลเมตรก็ต าม แต่หากรถหลังขับมาเร็วกว่าก็ควรจะหลบไป

7 ใช้แตรรถให้น้อยที่สุด

แม้ว่าแตรรถจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งสัญญาณเตือนในกรณีต่างๆ แต่การใช้แตรรถมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนัก เพราะอาจเหมือนถึงการแสดงมารย า ทที่ไม่ดีในการขับขี่ จากที่กล า ยเป็นเตือนอาจกล า ยเป็นคุณบีบแตรเพื่อด่าผู้ร่วมทางที่ใช้รถบนท้องถนนคนอื่นๆ ด้วย

8 วอร์มเครื่องยนต์

การวอร์มเครื่องยนต์ก่อนออ กเดินทางจะช่วยให้รถประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น และยังเป็นการช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆ ในเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อ ย่ า งเต็มประสิทธิภาพด้วย

9 ถุงลม นิ ร ภั ยไม่ทำงาน หากไม่ค า ดเข็มขัด

เป็นเรื่องจริงสำหรับรถยนต์บางรุ่นเพราะการไม่ค า ดเข็มขัด นิ ร ภั ยเมื่อขับขี่อาจทำให้ถุงลม นิ ร ภั ยไม่ทำงาน เมื่อเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ดังนั้นควรค า ดเข็มขั ด นิ ร ภั ยในทุกครั้งที่ขับขี่เพื่อความป ล อ ด ภั ย ด้วย

ความเข้าใจผิ ดเกี่ยวกับการขับขี่ทั้งหมดนี้ หากผู้ใช้รถ ใช้ถนนขับขี่อ ย่ า งถูกต้องจะทำให้ ล ด อั ต ร า การเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ บ นท้องถนนลงได้ไม่มากก็น้อยอ ย่ า งแน่นอน

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …