Home ข่าวสาร สาระ เก็บไว้ใช้ย ามคับขัน วิ ธีเอาตัวรอ ดจากการถูกค้นรถ ค้นตัว หากเราไม่ผิ ด

เก็บไว้ใช้ย ามคับขัน วิ ธีเอาตัวรอ ดจากการถูกค้นรถ ค้นตัว หากเราไม่ผิ ด

10 second read
ปิดความเห็น บน เก็บไว้ใช้ย ามคับขัน วิ ธีเอาตัวรอ ดจากการถูกค้นรถ ค้นตัว หากเราไม่ผิ ด
0

ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ มักเกิดขึ้นอยู่เสมอแบบที่ไม่ตั้งตัว แต่หล า ยเหตุการณ์หากเรายั้งคิด มีสติสักนิดก็สามารถพาตัวเองออ กมาจากเหตุฉุกเฉินได้อ ย่ างปลอ ดภั ย แต่ก็ใช่ว่าคนเราจะมีโอกาสตกอยู่ในสถาณการณ์ฉุกเฉินได้บ่อยๆ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าสถานการณ์ฉุกเฉินจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่หรือตอนไหน เราควรเรียนรู้หลักการเอาตัวรอ ดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไว้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูในเรื่องนี้กัน

หากใครเคยได้ยินข่าวเรื่องตำรวจปลอมเข้าค้นบ้าน ค้นร้าน ค้นรถ ค้นตัว แล้วยึดท รั พ ย์สินหรือขู่ก ร ร โ ช กท รั พ ย์ ทำไมยุคนี้สมัยนี้ถึงอยู่ย ากขึ้ทุกวัน ครั้จะไม่ให้เข้าค้นก็เกรงว่าจะถูกแจ้งข้ อหาเพิ่ม

พอทำใจจะให้ค้นได้ก็กลัวจะเป็นคนร้ า ย หรือซ้ำร้ า ยจะถูกยัดของผิ ดกฎห ม า ยแบบที่เขาลือ ๆ กันหรือเปล่า เราจึงต้องรู้หลักกฏห ม า ยเอาไว้เพื่อ ป้องกัตัวเอง และ รั ก ษ าสิทธิที่เราควรจะได้รับ 
วันนี้เราจึงนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎห ม า ยมาฝากกันค่ะ เช่นหากเราถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจค้ นในขณะนั้นเราสามารถถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ได้หรือไม่

พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ อ ดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เคยออ กมากล่าวว่า การบันทึกวีดีโอ ในขณะเจ้าพนักงานตำรวจปฎิบัติหน้าที่ตรวจค้นรถ สามารถทำได้ หากไม่ได้ขัดขวางการปฎิบัติงานของ จนท.ตำรวจ ไม่ผิ ดกฎห ม า ยแต่อ ย่ างใด

ขั้ น ต อ นการขอตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่

1 ทุกครั้งก่อที่จะมีการตรวจค้นรถเรา ควรให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรก่อน เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี เราแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ให้ทร าบเลยว่า ขอบันทึกวีดิโอไว้เป็หลักฐานขณะตรวจค้น

2 ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้ ให้เจ้า ห น้ า ที่ถอ ดหมวก และ แสดงหน้าต าอ ย่ า งเปิดเผย

3 การอัดวิดีโอจะมีผลดีให้กับทั้งตัวเรา และเจ้าหน้าที่ด้วย เพร าะถือว่าเป็นการป้องกันสิทธิ์ของตได้โดยชอบด้วยกฎห ม า ย

4 การบันทึกวิดีโอสามารถทำได้ ตร าบที่ไม่ขัดขวางการทำงานของตำรวจ

5 ติดต่อคนใกล้ชิดหรือญาติให้มาหาเร็วที่สุด หรือ หากเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติควรติดต่อนักข่าวด้วยเพื่อเป็พย า

6 ขอให้เจ้าหน้าที่เพียงคเดียวเป็คนทำการตรวจค้ เพื่อง่ายต่อ การถ่ายวิดีโอ

7 ก่อนการตรวจค้น ให้เจ้าหน้าที่แสดงความเปิดเผย ด้วยการถลกแขนเสื้อขึ้ว่าไม่มีสิ่งผิ ดกฎห ม า ยซ่อไว้

8 ในกรณีที่เราถูกคุมตัว หากมีของกลางอยู่ ซึ่งไม่ใช่ของเรา ห้ามจับหรือหยิบขึ้น มาโดยเด็ดข า ด เพร าะจะทำให้มีล า ยนิ้วมือเราไปปร ากฎอยู่บนของกลาง

9 หากเรามั่ใจว่าไม่มีอะไรที่ผิ ดกฎห ม า ย ให้เราทำตัวสบายๆไม่ต้องกังวลอะไร อ ย่ าได้เซ็ชื่อในเอกสารใดๆทั้งสิ้น

10 หากเราไม่ได้ทำผิ ดต ามคำกล่าวหา อ ย่ ายอมถ่ายภาพด้วยการชี้ไปที่ของกลาง หรือใดๆก็ต าม เพร าะหากทำแบบนั้น เท่ากับเรายอมรับว่า สิ่งที่เราชี้เป็ของเราหรือเราเป็คนทำสิ่งนี้ ถ้าไม่ใช่ของเราอ ย่ าชี้เป็อันข า ด

11 ควรมีคนใกล้ชิด พี่น้อง หรือคนที่ไว้ใจได้ อยู่ด้วยตลอ ดเวลา

12 หากเราไม่ได้ทำผิ ด เราสามารถร้องเรียต่อสื่อและหน่วยงานต่างๆได้ต ามกระบวการ

13 หากมีการร้องขอเจ้าหน้าที่ให้ผู้ซึ่งไว้วางใจ หรือท น า ยเข้าฟังการตรวจสอบ จนเสร็จสิ้

สำหรับหัวข้ อที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าทุกคน ให้ได้รับรู้สิทธิ์ของตัวเองและสามารถทำต ามขั้ น ต อ นกระบวนการยุติธรรมได้อ ย่ างถูกต้อง โดยไม่ถูกเอาเปรียบหรือถูกใส่ความ

ห ม า ยเหตุ บทความดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลใด หรือ องค์กรใดๆทั้งสิ้น นำเสนอเพื่อเป็นวิทย าทานความรู้ และ รั ก ษ าสิทธิที่เราทุกคนควรจะได้รับ

ที่มา krรtory  mangozero  poobpub

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …