Home ข่าวสาร สาระ เก็บไว้ทำต าม คนเก็บเงินไม่อยู่ มีแต่ห นี้ ลอง 4 วิ ธี

เก็บไว้ทำต าม คนเก็บเงินไม่อยู่ มีแต่ห นี้ ลอง 4 วิ ธี

10 second read
ปิดความเห็น บน เก็บไว้ทำต าม คนเก็บเงินไม่อยู่ มีแต่ห นี้ ลอง 4 วิ ธี
0

เก็บเงินไม่อยู่ ชีวิตมีแต่ห นี้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังตกอยู่ในสภาวะแบบนี้วันนี้เรามีวิ ธีการทำบุญมาฝากกัน ซึ่งเรื่องบางเรื่องมันอาจจะมาจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็เป็นได้ ฉนั้นเราก็ต้องแก้ด้วยการทำบุญ จะมีวิ ธีไหนบ้างเราไปดูกัน

1 มีแต่ห นี้สิน

หากคุณรู้สึกว่า การงานการเงินของ คุณไม่อยู่ในสภาพคล่องตัว มีเท่าไหร่ก็ใช้จนหมด หามาได้ เท่าไหร่ก็ใช้จนหมด มีแต่รายจ่าย รายรับน้อยกว่ารายจ่าย ปัญหา ส า ร พัด อ ย่ า ง เข้ามาวุ่นวายในชีวิต นั่นหมายความว่า ในชาติปางก่อนนั้น คุณ ติ ด ห นี้ ติ ด เงิน ติ ด ทองคนอื่นเขาเอาไว้แล้วยังไม่คืน ไม่ว่าคุณจะหามาได้เท่าไหร่

คุณก็เก็บเงินได้ ย า ก ลำบาก สิ่งที่จะต้องแก้ไขนั่นก็คือ การถวายข้าว ให้มีน้ำหนักมากกว่าตัวเรา จะถวายข้าวให้กับพระ หรือว่าต ามสถานที่ต่างๆ ที่เขาต้องการก็ได้ เพื่อเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกัน เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ทำแบบนี้ทุกๆ 3 เดือน แล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้น สิ่งเหล่านี้บางครั้ง

อาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอ กว่า เป็นการชดใช้ห นี้สินที่คุณได้ ติ ด เอาไว้แต่ชาติปางก่อน นอ กจากการถวายข้าว การช่วยผู้อื่นแล้วนั้น คุณยังสาม า รถ ที่จะเป็นลูกที่กตัญญู ต่อบิดาม า รดา รู้จักบุญคุณคน เท่านี้ก็จะทำให้ช่วงชีวิต ของคุณนั้นดีขึ้นแล้ว

2 ทำคุณคนไม่ขึ้น

การแก้ปัญหานี้ ควรแก้ปัญหาด้วยการ ถวายพระพุทธรูป รองเท้า อาสนะ เครื่องนุ่งห่ม ถนนหนทาง แผ่นป้ายบอ กตำแหน่ง แผ่นป้ายบอ กทางไปวัด เพื่อที่จะเป็น บุญกุศลต่อ กันและกัน การชี้ช่องทางในทิศทางที่เป็นบุญกุศล จะช่วยให้จิตใจ ของผู้ที่ทำบุญนั้นเป็น มิตร แล้วยังทำให้เราได้รับ ผลบุญกุศลต ามไปด้วย

นอ กจากนี้การแผ่เมตต า ให้กับสรรพสั ต ว์ทั้งหล า ย เพื่อนร่วมทาง เพื่อนร่วมโลก และตัวเรานั้น จะทำให้ชีวิตของเรานั้น ประสบความสำเร็จ มีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้น บุญกุศลใดๆที่เราทำเอาไว้ จะช่วยเปิดเส้นทาง สว่างให้กับตัวเราเอง ไม่ว่าเราจะทำอะไร ก็จะมีคนคอยช่วย คอยสนับสนุนไปใน ทิศทางที่ดีเสมอ

3 ใส่บาตร

การทำบุญใส่บาตร ถือว่าเป็นสิ่งที่คนโบราณ โบราณมีความเชื่อถือ กันเป็น อ ย่ า ง มาก การใส่บาตรด้วยข้าว ปลาอาหารแห้งชนิดที่ดีที่สุด นั่นก็เหมือนกับว่า เป็นการเลือ กสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับตัวเองและครอบครัวนั่นเอง คุณจะได้ผลบุญอานิสงส์สูง ก็ต่อเมื่อใส่ของ ที่ดีและมีประโยชน์ ไม่ทำเหมือนผักชีโรยหน้า จะส่งผลบุญ

ให้กับตัวคุณเองและครอบครัว มีกิน มีใช้ไม่มีอ ด มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิต หน้าที่การงานการค้าการขาย การเก็บหอมรอมริบก็จะดีขึ้น แนะนำว่าให้ทำด้วยจิตใจ ที่เป็นกุศล จิตใจที่มีความเมตต ากรุณาเท่านั้น แล้วชีวิตของ คุณจะผันเปลี่ยนไป ในทิศทางที่ดี เริ่มต้นจากข้ อแรก หากทำได้คุณก็จะสาม า รถ ทำข้ อต่อไปได้แน่นอน

4 ทำซุ้มประตูวัด

การทำซุ้มประตูวัด หรือป้ายบอ กทาง หรือทำหนังสือบทสวดมนต์ หนังสือธรรมะ หรือจะเป็นหนังสือ ดิจิตอลออนไลน์ก็ได้ การทำสิ่งเหล่านี้จะเป็นการบอ กบุญ ทางอีกทิศทางหนึ่ง ช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นพ้น จากทางที่มืดมน เข้าสู่หนทางสว่างได้ หากใครทำใครได้ ไม่มีใครรู้หรอ กว่าจะได้วันไหน อาจจะเป็นใน 2-3 วันนี้ ต้นเดือนหน้า

กลางเดือนหน้า หรืออาจจะเป็น ชาติภพหน้าก็ได้ สิ่งเหล่านี้มันจะ ติ ด ตัวเราไปตลอ ด สิ่งดีๆที่เราสร้างเอาไว้ ก็จะส่งผลในด้านที่ดี คนโบราณเขาว่ากันเอาไว้ว่า การชำระห นี้สงฆ์ หรือ การทำใน 4 ข้ อ ดังต่อไปนี้ จะช่วยสร้างผลบุญกุศลที่ดี ให้กับตัวเราและคนรอบข้าง ส่งผลให้ครอบครัวของเรานั้น มีแต่ความสุขกายสบายใจยิ่งขึ้นไป

และจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้น ประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าผู้อื่น ชีวิตในภายภาคหน้า จะมีแต่ความสุขไม่มีความขัดสน บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้า ได้บอ กบุญกับผู้อ่านในวันนี้ ขอส่งผลให้ข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้าพบพา แต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป ไม่ว่าเจอสิ่งใด ขอให้พบแต่ ความรุ่งเรืองในชีวิต พ้นจากความ ทุ ก ข์ พ้นจากความโลภ พ้นจากกิเลสตัณหาต่างๆ แล้วเจอแต่ความสุข ตลอ ดไปด้วยเถิด

ที่มา Postsod  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …