Home ข่าวสาร สาระ อาการเวียนหัวบ้านหมุน ห า ยได้ด้วยตนเองด้วย 8 วิ ธีง่ายๆ

อาการเวียนหัวบ้านหมุน ห า ยได้ด้วยตนเองด้วย 8 วิ ธีง่ายๆ

8 second read
ปิดความเห็น บน อาการเวียนหัวบ้านหมุน ห า ยได้ด้วยตนเองด้วย 8 วิ ธีง่ายๆ
0

อายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มปรับเปลี่ยนยิ่งแก่สุ ข ภ า พก็ยิ่งไม่ค่อยดี มักจะเกิดอาการต่างๆอ ย่ างเช่นหน้ามืด เวียนหัวอยู่บ่อยๆ ซึ่งเราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คืออาการเหล่านี้นั่นเอง ใครที่เป็นอยู่บ่อยๆไม่ควรพลาดบทความนี้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

เชื่อว่าหล า ยคนเลยมีอ า ก า รนี้ หรือว่าตอนนี้เป็นอยู่ สำหรับอาการของการเวียนศรีษะ มึ น หั ว บ้านหมุน สิ่งที่เกิดขั้น ไม่ส่งผลดีต่ อ ร่ า ง ก า ยเราเลยนะโดยมีสาเหตุมาจากความผิ ดปกติของอ วั ย ว ะ การทรงตัวในหู ชั้ น ใ น ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คอยรับการทรงตัวและสมดุลของร่างกายในท่าทางต่างๆ เมื่อเกิดความผิ ดปกติขึ้นจึงทำให้มีอาการเวียนศีรษะ

แบบรู้สึกหมุนบางคนอาจมีอ าเ จี ย น มีความรู้สึกเหมือนจะเป็นลม หูอื้อ การได้ยินลดลง หรือมีเสี ย ง ใน หู ร่วมด้วยไ ด้ ในวันนี้เราได้นำวิ ธีการที่จะช่วยบ ร ร เ ท าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ซึ่งวิ ธีการที่เรานำมาฝากในครั้งนี้เป็นวิ ธีการที่สามารถนำมาบ ร ร เ ท าได้เบื้องต้น

1 อ ย่ า งแรกเลยเมื่รู้สึกว่ามีอาการให้นั่งพักหรือว่าก้าวเดินช้าๆ ก็สามารถช่วยบ ร ร เ ท า อ า ก า รได้ดี

2 อ ย่ ามองขึ้นหรือลง เ พ ร า ะจะทำให้รู้สึกมึนงงและไม่สบายมากยิ่งขึ้น ควรรั ก ษ าระดับศี ร ษ ะให้ขนานกับพื้นเท่าที่จะทำได้

3 ให้มองวัตถุที่อยู่ไกลออ กไป เ พ ร า ะคนเราจะรับรู้ว่าสิ่งที่อยู่ใกล้จะดูเคลื่อนที่เร็วกว่าสิ่งที่อยู่ไกลออ กไป เ พ ร า ะฉะนั้นจึงแนะนำให้เพ่งมองไปยังสิ่งที่อยู่ในระยะไกล

4 อ ย่ า เคลื่อนไหวท่าทางซ้ำๆ เ พ ร า ะการเคลื่อนไหวด้วยท่าทางซ้ำๆ เช่น สะบัดหน้า ขยับแขน ขยับขา จะส่งผลให้การทรงตัวไม่ดี และจะยิ่งทำให้ อ า ก า รบ้านหมุนแย่ลงกว่าเดิมได้ ทางที่ดีควรเคลื่อนไหวอ ย่ า ง ช้าๆ ด้วยความระมัดระวังและมั่นคง

วิ ธีก า ย ภ า พ เพื่อลดอ า ก า รบ้านหมุน

1 อ ย่ า งแรกเลยให้หันศีรษะ 45 องศา เริ่มต้นด้วยการตั้งศีรษะตรง แล้วจากนั้นค่อยๆหันศีรษะไปทางซ้าย 45 องศา จากนั้นค่อยๆหันไปทางขวา ทำเช่นเดียวกัน

2 การนอนหงาย ให้นอนหงายโดยเร็วเพื่อให้ลำคอและไหลผ่อนคล า ย เอียงศีรษะไปให้หูข้างที่ได้รับผลกระทบจากอาการบ้านหมุน สัมผัสหมอนนาน 30 วินาที แล้วเอียงศีรษะอีกข้างให้หูสัมผัสหมอนนาน 30 วินาที

3 ให้พลิกตัว จากนั้นพลิกตัวไปด้านเดียวกับศีรษะที่เอียงอยู่ แล้วอยู่ในท่าตะแคงนี้นาน 30 วินาที

ที่มา 108archeepparuay

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …