Home ข่าวสาร สาระ หล า ยคนไม่เคยรู้ น้ำอ ดลม ทำ 8 ประโยชน์นี้ได้

หล า ยคนไม่เคยรู้ น้ำอ ดลม ทำ 8 ประโยชน์นี้ได้

8 second read
ปิดความเห็น บน หล า ยคนไม่เคยรู้ น้ำอ ดลม ทำ 8 ประโยชน์นี้ได้
0

เชื่อว่าหล า ยๆคนก็เคยดื่ มกัน มาแล้วใช่มั้ยล่ะครับ แต่เรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้นั้นเป็นประโยชน์ของน้ำอัดลม ที่ทำประโยชน์ช่วยในเรื่องงานบ้านได้ หากใครได้รู้แทบไม่น่าเชื่อเลยละ ว่าน้ำอัดลมจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ นอ กเหนือแค่เรานำมาดื่ มกัน จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนั้นเราไปดูกัน และลองนำไปทำกันดู

1 ช่วยจัดการกับค ร า บ ส นิ ม

ให้นำไปแช่ในน้ำอัดลมประมาณ 1 ชั่ วโมง ก ร ดฟอสฟอริก ในน้ำอัดลม จะช่วยคล า ยค ร า บสนิมให้เริ่มหลุดกร่อน จึงขั ดล้างออ กต ามปกติ สนิมก็จะออ กได้อย่ างง่ายดาย

2 ใช้ทำความสะอาดโถ ส้ ว ม

ค ร า บสกปรกติดฝังแน่น เราสามารถทำความสะอาดค ร า บเหลืองหรือค ร า บสกปรกนั้นได้ โดยเทน้ำอัดลมลงไปในโถส้วม แล้วทิ้งไว้สัก 1 ชั่ วโมง จากนั้นให้ใช้แปรงขั ดทำความสะอาดต ามปกติได้เลย จะเห็นว่า โถส้วมของเรากลับมาสะอาดเอี่ยม

3 ช่วยขั ดหม้อ และ กระทะให้เหมือนใหม่

หม้อหรือ กระทะใช้ไปซักพักก้ นคงดำปิ๊ดปี๋ เปรอะไปด้วนควันดำๆ สามารถทำความสะอาดได้ง่ายมาก ใช้น้ำอัดลมเปิดใหม่เทลงไปแช่สักประมาณ 5 นาที จากนั้นล้างทำความสะอาดได้ต ามปกติ ค ร า บดำค ร า บควันก็จะหลุดอ ย่ า งง่ายและรวดเร็ว

4 ใช้ซักผ้าได้สะอาด

กำลังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมครับว่า น้ำอัดลม จะช่วยในการขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ งั้นลองใช้น้ำอัดลมมาผสมกับน้ำย า ซักผ้าแล้วแช่ซักผ้าต ามปกติ ในน้ำอัดลมจะมีก ร ดคาร์บอนิกกับก ร ดฟอสฟอริก จะทำงานได้ดีเหมือนน้ำย าขจัดค ร า บชั้นยอ ด และยังความหอมสะอาดให้ผ้าได้อีกด้วย

5 ใช้จัดก าร ม ด

น้ำอัดลมจะเป็นที่ถู ก ใ จของบ ร ร ด า ม ดๆ ทั้งหล า ย แต่ด้วยก ร ดต่างๆ ในน้ำอัดลมอัน ต ร า ย ต่ อ ม ดและแ ม ล งต่างๆ ส่งผลให้ ต า ยได้ง่าย ๆ แค่คุณเทน้ำอัดลมใส่กระบอ กสเปร ย์ จากนั้นก็พ่นไปที่ รังข องม ด

6 ใช้คล า ยลูกบิดและกลอนประตู

ลูกบิดหรือ กลอนประตู ที่มีความฝืดหนืด จะเปิดจะปิดก็มีปัญหา ให้จัดการเทน้ำอัดลมใส่ลงไปในกลอนและลูกบิด ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จึงล้างน้ำอัดลมด้วยน้ำสะอาด แค่นี้กลอนและลูกบิดประตูที่ฝืดๆ หนืดๆ นั้นก็จะคล า ยตัวลงใช้ได้ดีขยับได้คล่องเหมือนใหม่เลยค่ะ

7 ช่วยเพิ่มคุ ณ ค่ าท า งอาหารให้ ปุ๋ ย ห มั ก

การห มัก ปุ๋ ยชี ว ภ า พ จะมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยเทน้ำอัดลมผสมลงไปในปุ๋ ย ห มั ก น้ำต าลในน้ำอัดลมจะเข้าไปช่วยย่อยจุ ลิ น ท รี ย์ ใน ปุ๋ ยห มั กให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เป็นอาหารบำรุ งต้ นไม้ด อ ก ไม้ ให้เจริญเติบโต และสวยงาม

8 ใช้จัดการกับค ร า บน้ำมัน

ค ร า บน้ำมันเลอะเทอะบนพื้นทำความสะอาดได้ย ากเย็นแสนเข็ญ เพียงคุณเทน้ำอัดลมลงไปบริเวณที่มีค ร า บน้ำมันเลอะอยู่นั้น แล้วปล่อยทิ้งไว้สักระยะแล้วค่อยทำความสะอาดพื้นด้วยวิธีปกติ

ที่มา  108archeepparuay

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …