Home ข่าวสาร สาระ หล า ยคนทำบ่อย หุงข้าวพร้อมต้มไข่

หล า ยคนทำบ่อย หุงข้าวพร้อมต้มไข่

6 second read
ปิดความเห็น บน หล า ยคนทำบ่อย หุงข้าวพร้อมต้มไข่
0

สวัสดีจ้าเพื่อนๆ ไหนใครชอบกินไข่ต้มบ้าง ส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆจะต้มไข่ในอะไรกันบ้าง หมายถึงต้มต่างหากหรือชอบต้มในหม้อที่กำลังจะทำอาหาร อ ย่ างเช่น เวลาจะหุงข้าวแล้วชอบเอาไข่ลงต้มด้วย ใครทำแบบนี้อยู่เลิกซ่ะนะ เหตุผลเ พ ร า ะอะไร เรามาดูบทความพร้อมๆกัน

สำหรับวิ ธีการที่ง่ายและมักทำกันอยู่บ่อยๆในการหุงข้าวแล้วต้มไข่ไปพร้อมๆกัน ด้วยการใส่ไข่เข้าไปตอนหุงข้าวเลย ซึ่งนับว่าช่วยประหยัดเวลาได้ค่อนข้างมาก ซึ่งทางโบราณเขาได้ห้ามเอาไว้ว่ามันไม่ดี เ พ ร า ะเป็นการไม่เคารพพระแ ม่ โ พ ส พ ซึ่งเป็นเทวีแห่งเมล็ดข้าว คนสมัยก่อนเ ชื่ อ กันว่าหากนำไข่มาต้มพร้อมหุงข้าวจะเป็นการทำให้พ ร ะ แ ม่ ไม่พอใจและทำให้บ้านนั้นเกิดเรื่องไม่ดี ข า ดความอุ ด ม ส ม บู ร ณ์ได้

แม้ผู้คนบางส่วนยังคงใส่ไข่ลงในหม้อตอนหุงข้าวอยู่ก็เ พ ร า ะในสมัยใหม่นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการรีบเร่ง ทุกอ ย่ าง ต้องทำงานแข่งกับเวลาเลยทำให้ยังมีคนต้มไข่พร้อมกับหุงข้าวอยู่ หากจะมีข้ อห้ามอยู่ก็เพียงอ ย่ า งเดียวก็คือเรื่องของความสะอาดนั่นเอง

เ พ ร า ะไข่ไก่นั้นที่ผิวด้านนอ กมักจะมีการปนเปื้อนของสิ่งส ก ป ร กต่างๆตั้งแต่จากเล้าไก่จนกระทั่งถึงการขนส่ง กว่าจะมาถึงมือผู้บริโภคอ ย่ า งเราก็ไม่รู้ว่าผ่ า น เ ชื้ อ โ ร คอะไรมาบ้าง หากเรานำลงต้มลงในหม้อข้าวซึ่งเป็นน้ำเดียวกับที่ใช้หุงข้าว ก็อาจทำให้สิ่งส ก ป ร กตกค้ า งอยู่ในอาหารและภาชนะได้ จนเป็นที่มาของอาการ เ จ็ บ ป่ ว ยของคนในบ้าน เ พ ร า ะทานอาหารที่ไม่สะอาดนั่นเอง

ดังนั้น เราจึงควรคำนึงถึงสุ ข ภ า พของเรามากกว่าการเร่งรีบ ควรที่จะแยกการต้มไข่และการหุงข้าวออ กจากกันเพื่อความปลอ ด ภั ยจากเ ชื้ อ โ ร คและอาจเป็นสาเหตุให้ข้าวบู ดเร็วอีกด้วย

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …