Home ข่าวสาร สาระ สิ่งสำคัญของจุดสีเหลืองแดงบนย างรถ

สิ่งสำคัญของจุดสีเหลืองแดงบนย างรถ

12 second read
ปิดความเห็น บน สิ่งสำคัญของจุดสีเหลืองแดงบนย างรถ
0

เวลาที่เราต้องเปลี่ยนย างให้กับรถคู่ใจของเรา เคยไปดูบ้างหรือเปล่าครับว่าขั้ น ต อ นการเปลี่ยนแต่ละครั้งเป็นอ ย่ างไร และเคยสังเกตไหมครับ ว่าบนย างที่เราเปลี่ยนใหม่นั้น ดัน มีจุดกลมๆ สีแดง สีเหลือง หรือสีขาวอยู่ด้วย และเคยสงสัยไหมครับว่ามันคืออะไร วันนี้เรามาตอบข้ อสงสัยกันครับ

สำหรับผู้ขั บขี่ ย า นพาหนะ ต้องใช้รถใช้ถนนในการเดินทางเป็นประจำ การดูแล รั ก ษ า ย า นพาหนะของตนเองเป็นประจำ สม่ำเสมอ เพื่อความป ล อ ด ภั ยในการใช้งาน หรือ หากเมื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ก็ควรมีความรู้เกี่ยวกับรถที่เราใช้อยู่ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ อ ย่ า งทันควัน

โดย ย า งรถยนต์ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มัก จ ะ พ า เ ร าไปได้ในทุกที่ และมีอ า ยุการใช้งานของต น เ อ งอ ยู่ รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ บน ย า งรถ หรือ แก้ม ย า ง ที่ควรทราบไว้ มีดังนี้

จุดสีแดง (Uniformity mark)

จุดสีแดงจะอยู่บริเวณหน้า ย า งรถ ในช่วงต ามแนวโค้งของหน้ารัศมีมากกว่าบริเวณอื่นๆ โดยเป็นจุดที่แสดงถึงความนูนที่สุดของ ย า งรถยนต์เส้นนั้น โดยทั้งนี้ ย า งรถแต่ละเส้นนั้นจะมีค่าความเว้านูนแตกต่างกันไปในแต่ละเส้น โดยยิ่งค่าเว้นนูน มีน้อยก็จะยิ่งดี

เพราะถึงแม้จะใช้เทคโนโลยีในการผลิต ย า งสูงมากเพียงไรแต่ก็ไม่สามารถจะกลมกลึงเสมอ กันไปได้ทั้งหมด โดยการมาร์คจุดแดง จะช่วยให้การใส่กระทะล้อนั้นง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังลดแ ร งสั่นของพวงมาลัยในขณะที่ขั บขี่ได้อีกด้วย

จุดสีเหลือง (Weight mark)

ใน กา รผลิต ย า งรถยนต์นั้น ผู้ผลิตจะมีการแต้มจุดสีเหลืองบนหน้า ย า ง เพื่อเป็นก า รแจ้งให้ทราบว่าเป็นจุดที่มีน้ำห นั กเบาที่สุดของ ย า ง เพื่อให้ช่างยนต์ได้ทราบ เพราะจะต้องมีการใส่จุ๊บลม (จุกเติมลมย า ง) เป็นก า รถ่วงดุลน้ำห นั กของ ย า งรถยนต์ให้เสมอ กัน และให้เกิดความสมมาตรมากที่สุดด้วย โดยก า รผลิตย า งแต่ละเส้นนั้นก็จะมีน้ำห นั กที่ไม่เท่ากันเสมอไป ดังนั้น ก า รสังเกตจุดมาร์คสีบนหน้า ย า ง จึงเป็นสิ่งที่ทั้งผู้ขั บขี่ควรทราบเป็นความรู้เบื้องต้นอีกด้วย

อ ย่ า งไรก็ต ามการติดตั้ง ย า งรถยนต์นั้น ไม่จำเป็นว่าจุดมาร์คสีเหล่านี้จะอยู่ด้านในหรือด้านนอ ก เพราะสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงคือ การหมุนในทิศทางของด อ ก ย า งรถยนต์ ที่มีทั้งแบบ ด อ ก ย า งธรรมดา และด อ ก ย า งในทิศทางเดียวกัน นั่นเอง โดยส่วนนี้ช่างผู้ติดตั้ง ย า งรถยนต์จะเป็นผู้ช่วยดูแลให้อีกขั้ น ต อ นหนึ่งด้วย

ที่มา krustory autodeft

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …