Home ข่าวสาร สาระ สิ่งที่เกิดขึ้น หลังดื่ มน้ำอัดลมเข้าไป 1 ชั่ วโมง

สิ่งที่เกิดขึ้น หลังดื่ มน้ำอัดลมเข้าไป 1 ชั่ วโมง

24 second read
ปิดความเห็น บน สิ่งที่เกิดขึ้น หลังดื่ มน้ำอัดลมเข้าไป 1 ชั่ วโมง
0

อากาศร้อนๆแบบนี้ เครื่องดื่ มยอ ดฮิตที่นิยมกันใช้ดื่ ม เพื่อความสดชื่น เห็นจะเลือ กดื่ มเป็นน้ำอัดลมกันเป็นส่วนใหญ่ เพราะด้วยความที่มีรสชาติหวาน แซ่บซ่า ทำให้ดื่ มเข้าไปแล้วมีความสดชื่น รู้สึกมีพลัง แต่รู้หรือไม่ว่า หลังจากที่เราดื่ มน้ำอัดลมเข้าไปแล้วนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย

เรามาดูกันดีกว่าว่า หลังจากที่เราดื่ มน้ำอัดลมเข้าไปแล้ว ภายใน 1 ชั่ วโมง จะส่งผลอะไรต่อเราบ้าง ทางด้านคุณ N i r a j Naik เจ้าของบ ล็ อ ก The R e n e g a d e Pharmacist เขาได้ทำการวิ จั ย และเผยถึงปฏิกิริย าของร่างกาย ในช่วงระยะเวลาต่างๆ หลังจากที่เราได้ดื่ มน้ำอัดลมเข้าไป 1 กระป๋อง

10 นาทีเเรก

น้ำต าลจำนวน 14 ช้อนชา จะถูกดูดซึมเข้ าไปในร่างกาย ปกติร่างกายไม่ค ว รได้รับเกินวันละ 6 ช้อนชา โดยความห ว า นที่มากเกินไปนี้ มีก ร ดฟอสฟอริกล ดความหวาน และทำให้เราส ามารถดื่ มต่อได้เรื่อยๆ อย่ างอร่อย โดยที่ร่างกายไ ม่ทันรับรู้ได้เลยว่า เราทานน้ำต าลเข้ าไปมากเเค่ไหนแล้ว

20 นาทีต่อมา

ระดับน้ำต าลในร่ า งกายจะพุ่งสูงขึ้น ร่างกายจะรีบปล่ อยอินซูลินออ กมา และตั บจะตอบสนองด้วยก ารเปลี่ยนน้ำต าลเป็นไขมัน

40 นาทีต่อมา

คาเฟอีนจะถูกดูดซึม ความดันจะสูงขึ้น ส่งผลต่อคนที่มีปัญห าความดันสูงอยู่แล้ว และคาเฟอีนยังทำให้ร่างก า ยรู้สึกตื่นตัวมากกว่าปกติ ทำให้ไม่ง่วง

45 นาทีต่อมา

ส ม อ งจะสั่งการให้ร่างก า ยเร่งสร้างโดพามีน และเซโรโทนิน ทำให้เรารู้สึกมีความสุข และผ่อนคล า ย

ครบ 1 ชั่ วโมง

คาเฟอีนจะทำให้เราเ ริ่ มรู้สึกกระปรี้กระเป่า หลังจากกระบวนการทุกอย่ างเสร็จสิ้น ร่างกายจะเกิดอาการ Sugar Crash ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลีย หลังจากที่กินน้ำต า ลไปเป็นจำนวน มาก และนั่นก็ทำให้เร ารู้สึกหิวน้ำอัดลมอีก พอเราดื่ มเข้าไปก็วนลูปเดิม

คุณ N i r a j ยังบอ กต่ออีกว่า ในน้ำอัดลมไม่ใช่มีเเค่น้ำต าลที่สูงมาก ยังมีคาเฟอีนรวมอยู่ด้วย ถ้าดื่ มน้ำอัดลมเป็นประจำอย่ างต่อเนื่อง อาจจะทำให้เกิดภาวะพุงยื่น ถึงแม้การดื่ มน้ำอัดลมเพียง 1 กระป๋อง อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อเรามาก

แต่การดื่ มในปริม า ณที่เกินกว่านั้น และดื่ มเป็นประจำ จะทำให้ร่างกายได้รับน้ำต า ลมากเกินความจำเป็น เราเองก็ควรจะเลือ กทานอย่ างพอเหมาะ เลือ กสู ต รที่มีน้ำต าลน้อย และควรออ กกำลังเป็นประจำ เพื่อล ดปริมาณน้ำต าลในร่างกาย

ที่มา  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …