Home ข่าวสาร สาระ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเล่น มือถือก่อนนอนเป็นประจำ

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเล่น มือถือก่อนนอนเป็นประจำ

11 second read
ปิดความเห็น บน สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเล่น มือถือก่อนนอนเป็นประจำ
0

มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่หล า ยๆคนใช้ ซึ่งทุกวันนี้มือถือถูกพัฒนาต่างจากเมื่อก่อน มาก เพราะแต่ก่อนจะมีไว้แค่สำหรับโทอ ย่ างเดียว

แต่ทุกวันนี้สามารถทำได้หล า ยอ ย่ าง ไม่ว่าจะเล่นเกม ดูหนังฟังเพลง ทำธุรก ร ร มการเงินต่างๆ เรียกได้ว่าครบครันในที่เดียวเลยก็ว่าได้

เชื่อว่าในยุคสมัยนี้ มีใครหล า ยคนติด เล่น มือถือก่อนนอน เป็นประจำทุกวัน โดยบอ กว่าเป็นการพักผ่อน เล่นเพื่อผ่อนคล า ยความเ ค รี ย ด แต่ไม่ว่าจะใช้มือถือเพื่อทำงาน หรือเพื่อผ่อนคล า ย การเล่น

มือถือก่อนนอน ก็สามารถส่งผลเ สี ยต่อสุ ข ภ า พ และเป็นบ่อเกิดของสารพัดโ ร ค ได้นะ โดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนนอนจะยิ่งส่งผลเ สี ยให้กับร่างกายของเราอ ย่ างมาก

เล่น มือถือก่อนนอน อั น ต ร า ยแค่ไหน

หน้าจอโทรศัพท์ และจอแท็บเล็ต จะมีแสง light blue ไปกระตุ้นการผลิตสารเมลาโทนิน ซึ่งเป็นสารควบคุมการหลับ และการตื่น การเล่น มือถือก่อนนอน มากกว่า 2 ชั่ วโมง

จึงส่งผลให้เกิดอาการนอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิท เมื่อได้รับแสงสีฟ้าในเวลากลางคืน จะทำให้สมองคิดว่ากลางคืนเป็นกลางวัน จนทำให้ไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอ

ยิ่งเวลาที่ใช้โทรศัพท์ในแต่ละวันนานขึ้นเท่าไร โอกาสที่จะนอนไม่พอก็จะเพิ่มมากขึ้น และการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนี่เอง ที่เป็นที่มาของปัญหาด้านสุ ข ภ า พ และโ ร ค ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

เ สี่ ย งเป็นโ ร ค เ ค รี ย ดซึมเศร้าเ รื้ อ รั ง

การเล่นโซเชียลนั้น เป็นการที่ส ม อ งของเราต้องรับข้ อมูลต่างๆ ที่มากมายตลอ ดเวลา โดยเราไม่สามารถคัดเลือ กข้ อมูลที่ไม่ดีออ กไปได้ ทำให้ส ม อ งต้องทำงานห นั ก และยังส่งผลให้เราเป็นคนขี้วิตกกังวล

เช่น การรอคอยข้ อคว ามที่จะตอบกลับมา หรือหากวันไหนที่ลืมพ กโทรศัพท์มือถือไปด้วย ก็จะทำให้เกิดอาการกระสับกระส่าย ไม่เป็นอันทำอะไร เพราะมัวแต่ห่วงโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นอาการที่ไม่ปกติ และจะส่งผลต่อสุ ข ภ า พจิตในระยะย าวด้วย

สายต าเ สี ย

การใช้สายต าเพ่งจอมือถือนานๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่มีแสงน้อย ทำให้สายต าของเราแย่ลงอ ย่ างมาก เพราะด ว งต าต้องทำงานห นั ก
และการนอนตะแคงเล่น มือถือ ก็จะทำให้น้ำห นั กไปกดทับต าอีกด้วย ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุให้เลือ ดไปเลี้ยงบริเวณด ว งต าไม่พอ ส่งผลให้สายต าสั้นขึ้นได้

ป ว ดคอ

การเล่น มือถือส่วน มาก มักอยู่ในท่าก้มหน้า บวกกับการทำงานของคนในยุคนี้ มักเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือมีการก้มบ่อยๆ อยู่แล้ว
หากเราติดการเล่น มือถือไปอีก ก็จะทำร้ า ยกล้ามเนื้อในส่วนของต้นคอ บ่า ไหล่

ทำให้กล า ยเป็นโ ร ค ออฟฟิศซินโดรมที่รั ก ษ าให้ห า ยข า ดได้ย าก
ข้ อ ดีของมือถือนั้น มีมากมาย เพราะสามารถใช้งานได้หลากหล า ย ทั้งเรื่องการทำงาน และการหาความรู้ หาความบันเทิงใ นช่วงเวลาพักผ่อน หรือเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ

ค ว า ม ดั นโลหิตสูง โ ร ค หัวใจ และหลอ ดเลือ ด

เมื่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายถูกรบกวนการทำงาน อันเนื่องมาจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ค ว า ม ดั นโลหิต และฮอร์โมนต่าง ๆ ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย ยิ่งคุณนอนน้อยเท่าไร ค ว า ม ดั นก็จะพุ่งสูงขึ้น ทำให้เกิดโ ร ค ภั ยมากมายต ามมาได้ง่าย

คุณภาพการนอนแย่

อ ย่ างที่รู้กันว่า เรื่องของสุ ข ภ า พนั้นเราต้องใส่ใจ 3 สิ่งคือ อาหาร การออ กกำลังกาย และการนอนหลับที่เพียงพอ การเล่น มือถือ การดูภาพยนต์ผ่ าน มือถือในช่วงกลางคืน

จะทำให้เราติดนิสัยการนอนน้อย เพราะเวลาจะผ่านไปอ ย่ างรวดเร็ว เมื่อเราเข้าสู่โลกโซเชียล และที่สำคัญ แสงสีฟ้าจากจอมือถือ ก็จะทำให้ร่างกายของเร าไม่สามารถพักผ่อนได้อ ย่ างพอเพียง

เป็นโ ร ค นอนไม่หลับ

หากเราเล่น มือถือก่อนนอนเป็นประจำ จะทำให้ไม่รู้สึกง่วงนอน และเมื่อทำเป็นปร ะจำจนกล า ยเป็นนิสัย ร่างกายของเราก็จะเกิดความเคยชิน ทำให้เรากล า ยเป็นคนนอนดึก หรือ กล า ยเป็นคนที่นอนหลับย ากอีกด้ว

กรดไหลย้อน

การเล่น มือถือก่อนนอน นอ กจากจะส่งผลต่อคุณภาพการนอนของคุณแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ ในร่างกาย ที่อาจทำงานผิ ดเวลาไปด้วยได้ เช่น ระบบย่อยอาหาร เมื่อร่างกายยังไม่เข้าสู่ภาวะพักผ่อน สมองก็อาจสั่งให้กระเพาะอาหาร ปล่อยน้ำย่อยออ กมาในช่วงดึก ๆ และทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้เช่นกัน แต่เราต้องคำนึงถึงข้ อเ สี ยของการใช้มือถือมากเกินไปด้วย เพราะข้ อเ สี ยของการใ ช้มือถือก็มีอยู่ไม่น้อย และส่งผลต่อสุ ข ภ า พร่างก ายของเราในระยะย าวเช่นกัน

ที่มา krustory rooormai  poobpub

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …