Home ข่าวสาร สาระ สิ่งที่ควรทำ เมื่อโดนใบสั่งจาก ก ล้ อ ง จั บความเร็ว

สิ่งที่ควรทำ เมื่อโดนใบสั่งจาก ก ล้ อ ง จั บความเร็ว

8 second read
ปิดความเห็น บน สิ่งที่ควรทำ เมื่อโดนใบสั่งจาก ก ล้ อ ง จั บความเร็ว
0

วันนี้เรามีสาระประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของใบสั่ง จากกล้องวงจรปิด นำมาฝากเพื่อนๆที่ใช้รถและอาจจะเคยโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดกัน

การใช้รถบนถนนทุกวันนี้ เราต่างทร าบกันดีว่ามีบริการถ่ า ยรูปฟรี หากรถของคุณวิ่งเร็วเกินกว่ากำหนด และสิ่งที่จะ ต า ม มาก็คือใบสั่งนั่นเอง

สำหรับคนที่โดนใบสั่งแบบนี้จะมีกำหนดไว้ว่าจะต้องไปชำระภายใน 7 วัน หากไม่ไปภายในระยะ เ ว ล า ที่กำหนดต ามจดห ม า ยก็จะมีค่าปรับอีก

ปัจจุบัน มีผู้กระทำผิ ดมากมายเลย แม้ว่าบางคน มองว่าเป็นจำนวนเงินไม่เยอะก็จริง แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่าย ค่ า ป รั บ แบบทันทีนะ

พอเราไม่ไปจ่ายต ามเวลาที่กำหนดจะเป็นอ ย่ างไร ทางกรมตำรวจก็ส่งข้ อมูลไปยังกรมขนส่งทางบก เ พื่ อ ให้ทำการงดเว้นการต่อทะเบียนรถของเราเป็นการชั่ วคร าว

แต่ถ้าหากเราไปจ่ายก็จะมีค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บ า ท ซึ่งตรงนี้นี่เองที่มันเป็นเงินเพิ่มขึ้น มาอีกมิใช่น้อยเลย แม้ว่าค่าปรับต ามใบสั่งจะ ส อ ด รับกับการแก้ไขกฎห ม า ยใบสั่งใหม่

ทนาย เกิดผล แก้วเกิด ก็ได้มีการแนะนำว่า เห็นความพย าย ามของตำรวจที่บังคับใช้ ก ฎ ห ม า ย จร าจรอ ย่ างเข้มงวดเหลือเกิน ผมเห็นด้วยกับการใช้กล้องและเทคโนโลยี

แทนเจ้าพนักงานจร าจร บางอ ย่ างแก้ไขการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง และการโต้เถียงของประชาชนได้เพร าะกล้องไม่โ ก ห ก ยกเว้นตำรวจมั่ว ส่งห ม า ยใบสั่งผิ ดบ้าน

แต่การออ กมาตรการบังคับให้ไปชำระค่าปรับภายใน 7 วัน หากล่าช้าจะต้องชำระค่าปรับล่าช้าเพิ่ม 1,000 บ า ท และ อ า ยั ด ทะเบียนไว้ สำหรับผมผิ ดก็ว่าไปต าม

ผิ ด ผิ ดก็ต้องมีหน้าที่จ่ายค่าปรับต ามกฎห ม า ย แต่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้ชำระค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บ า ท รวม 1,500 บ า ท มันโ ห ดร้ า ยเกินไปไหมครับ

แต่ตำรวจได้ค่าปรับ แ ล ะ เปอร์เซ็นต์ค่าปรับเพิ่มอีก 3 เท่า จาก 500 เป็น 1,500

ภายในเวลา 30 วัน มันจะน่าเ ก ลี ย ดไปไหมครับ 1,500 ซื้ อน มลูกได้ทั้งเดือน ท่านจะรีบใช้เงินไปไหน ใจเย็น ให้เวลาชาวบ้านห า ยใจบ้าง

ถ้าสมมุติว่าชาวบ้านที่โดนใบสั่งทั้ง 1,600 คน ลุกขึ้น มาต่อสู้ด้วยวิ ธีการทางกฎห ม า ย และใช้สิทธิทาง ศ า ล บ้าง แทนที่จะยอมชำระค่าปรับ 500

หรือ 1,500 บ า ท ในกรณีล่าช้า รวมใจรวมตัวกันเดินเข้า โรงพักแจ้งต่อพนักงานสอบสวน

ว่าไม่ชำระค่าปรับที่โรงพัก แต่จะไปสู้ในชั้นศาล หรือชำระค่าปรับที่ศาลแทน

ถ้ามีสักเดือนละ 1,000 คน งานคงล้น มือตำรวจ และพนักงานอัยการแน่นอน ลองดูไหมครับ ความผิ ดลหุโ ท ษไม่ต้องประกันตัว

เดินถือใบสั่งที่ตำรวจส่งไปให้ทางไปรษณีย์ แล้วบอ ก พ นั ก งานสอบสวนว่าขอไปต่อสู้ ในกรณีไม่ผิ ด หรือไปชำระค่าปรับที่ศาลแทน

เมื่อไปถึงศาล ถ้าผิ ดก็รับสารภาพ ศาลก็ปรับ ครึ่งหนึ่งของ 500 บ า ท คงเหลือ จ่ายค่าปรับที่ศาล เพียง 250 บ า ท ไม่เ สี ย ค่ า ป รั บ ล่าช้า ไม่ถูกอายัด

ทะเบียน เพร าะถือว่าชำระค่าปรับต ามคำพิพากษาแล้ว และที่สำคัญเงินค่าปรับในศาล ตำรวจจะไม่ได้เปอร์เซ็นแม้แต่ ส ต า ง ค์ แดงเดียว อ ย่ าบีบบังคับประชาชนเกินไปนะครับ

ผมเชื่อว่า ถ้ามีคนลุกสู้และใช้วิ ธีนี้ ตำรวจนั่นแหละครับที่จะ เ ห นื่ อ ย จนไม่ต้องทำงานอ ย่ างอื่น เผลอๆคดีข า ดอายุความ เพร าะฟ้อง

ไม่ทันเ สี ยงบประมาณซื้ อ กล้อง และงบประมาณพิมพ์ใบสั่งเปล่า

เป็น ช่ อ ง ท า ง ในการชำระค่าปรับที่เหมาะสมมากที่สุดแล้ว อ ย่ าได้กลัวการ เ สี ยเวลาไปยังศาล เพร าะมันไม่ได้เ สี ยเวลาอะไรมากมายเลย

แต่ว่าทำให้เรานั้นยังมีเงินเหลือ กลับมาใช้จ่ายอ ย่ างอื่นอีกด้วย ถ้าหากไปจ่าย ป ก ติ ที่โรงพักเงิน 1,500 บ า ท ได้ลอยห า ยไปแน่นอน

บางคนอาจจะจ่ายได้ ส บ า ย แต่อ ย่ าลืมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะหาเ งิ นจำนวนนี้ได้ง่าย

บางคน 100 บ า ท ก็อยู่ได้ตั้งหล า ยวันแล้ว บางที 1,500 อาจจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยก็ยังมี

ฉะนั้นแล้วก็อย่ าให้ใครมาเอาเงินเราไปได้ง่าย ในเมื่อมัน มีทางที่เ สี ยค่าปรับได้ถูกกว่านี้อีก และที่สำคัญก็ อ ย่ า ขั บ รถเร็วเกินกว่าที่กฎห ม า ยกำหนดนะ จะได้ปลอ ดภั ย ทุกการเดินทางด้วย

ที่มา  poobpub

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …