Home ข่าวสาร สาระ สิ่งของใส่อาหาร 6 อ ย่ างที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ

สิ่งของใส่อาหาร 6 อ ย่ างที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ

8 second read
ปิดความเห็น บน สิ่งของใส่อาหาร 6 อ ย่ างที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ
0

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาไมโครเวฟ เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับหล า ยๆคนในเวลาเร่งรีบ ที่จะอุ่นหรือทำอาหารก่อนที่จะออ กไปทำงาน แต่เราก็ต้องรู้จักวิ ธีการใช้งานที่ถูกต้อง และวันนี้เราได้รวบรวม 6 สิ่งของ ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ มาบ อ ก กั นค่ะ จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

1 พลาสติกใสถนอมอาหาร

พลาสติกที่ปิดภาชนะป้องกันฝุ่นละอองตกลงไปในอาหารของเรา เมื่อเรานำเข้าเครื่องไมโครเวฟ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากไ อ น้ำจะลอยขึ้นไปโดนตัวพลาสติกของเรา และเกิดเป็นหยดน้ำ พลาสติกเมื่อโดนความร้อนก็จะมีการละล า ยของ ส า ร แล้วหยดลงไปบนอาหารของคุณได้ ก่อนที่เราจะนำเข้าไมโครเวฟควรที่จะนำฝาพลาสติกออ กก่อนทำการอุ่นอาหารในทุกๆครั้ง

2 ฟอยล์ห่ออาหาร

ฟอยล์สำหรับห่ออาหารที่ทำมาจากอลูมิเนียม เป็นส า เ ห ตุ ที่จะทำให้เกิด ไ ฟได้ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะอุ่นอาหารในทุกๆครั้ง ควรที่จะนำฟอยล์ห่ออาหารออ กก่อนถึงค่อยทำการอุ่นอาหาร

3 ฟองน้ำ

ฟองน้ำที่เราใช้ในการทำความสะอาดควรร ะ วั งให้มาก ฟองน้ำหล า ยชนิดมีส่วนผสมของส า รที่ทำให้เกิดจุดหลอมเหลว เกิด การไ ห ม้ได้ง่ายๆ เมื่อเราใส่เข้าไปในไมโครเวฟของเราหากโดนความร้อนก็จะทำให้เกิ ด ไ ฟได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการทำความสะอาดให้เราบีบน้ำออ กให้ได้มาก รอให้ไมโครเวฟเย็นตัวแล้วถึงทำมาเช็ดเครื่องไมโครเวฟของเราได้

4 ภาชนะที่เป็นโลหะ

คลื่นไฟฟ้าเมื่อถูกกับตัวโลหะ จะทำให้เกิดเป็นกระแส ไ ฟ ฟ้ าเป็นความร้อนขึ้นบริเวณพื้นผิว เมื่อโดนความร้อนสูงก็จะทำให้เกิดเป็นไ ฟ ลุ กขึ้น มา จะทำให้ส า รอื่นๆที่ปนอยู่กับภาชนะลงไปในอาหารของคุณได้ ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้คู่กับเครื่องไมโครเวฟ

5 ภาชนะกระเบื้องเคลือบ

ภาชนะกระเบื้องเคลือบที่ไม่สามารถทนต่อความร้อนสูงๆได้ หากเราใช้ในการอุ่นอาหารนั้น ภาชนะของเราก็จะมีการร้ า วเกิดขึ้นได้ และภาชนะเคลือบกระเบื้องหล า ยชนิดมีส่วนผสมของโลหะ ซึ่งเป็นในส่วนประกอบที่จะเป็นลวดล า ยให้ความสวยงาม เมื่อโดนความ ร้ อ น สู ง จุ ดดังกล่าวก็จะทำให้ ไ ห ม้ขึ้น มาได้

6 พลาสติกและกล่องโฟม

พลาสติกหรือ กล่องโฟมมีจุดห ล อ ม เ ห ล วที่ต่ำ เมื่อเรานำเข้าเครื่องไมโครเวฟ และเมื่อโดนความร้อนก็จะเกิด การห ล อ มละล า ย ทำให้เ สี ยรูปทรงและมีการละล า ยของส า รต่างๆก็จะป่นอยู่ในอาหารของเรา ซึ่งไม่ดี ต่ อตัวเรา

ที่มา 108archeepparuay

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …