Home ข่าวสาร สาระ วิ ธีแก้พัดลมหมุนช้า หรือไม่หมุนด้วยตัวเอง ไม่ต้องซื้ อใหม่

วิ ธีแก้พัดลมหมุนช้า หรือไม่หมุนด้วยตัวเอง ไม่ต้องซื้ อใหม่

20 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีแก้พัดลมหมุนช้า หรือไม่หมุนด้วยตัวเอง ไม่ต้องซื้ อใหม่
0

สำหรับพัดลมแน่นอนว่ามีกันทุกบ้าน เพราะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถคล า ยร้อนแทนแอร์ได้ แต่เมื่อใช้ไปนานๆมักจะเกิดปัญหา พัดลมหมุนช้าบ้าง หมุนบ้างไม่หมุนบ้าง

หล า ยคนเลือ กที่จะนำเข้าร้านซ่อม และหล า ยคนเลือ กที่จะซื้ อเครื่องใหม่ ทำให้เกิดความสิ้นเปลือง หากใครที่กำลังพบกับปัญหาเหล่านี้อยู่ ลองมาดูวิ ธีแก้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ดู

หล า ยครั้งเมื่อเกิดปัญหาขัดข้ องที่พอจะแก้ไขได้เองแบบไม่ต้องเรียกช่างให้เ สี ยเวลา เ สี ยเงิน โดยแค่เพียงใช้งบไม่กี่บ า ท โดยทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับพัดลมคือ

พัดลมหมุนได้ช้าลง หรือไม่ค่อยหมุน วิ ธีง่ายๆ ที่จะทำให้พัดลมกลับมาใช้งานได้ต ามปกติ แบบไม่ต้องเป็นช่างก็ซ่อมได้ ฉ บั บ ช า ว บ้านเข้าใจง่ายดังนี้

สาเหตุของพัดลมไม่หมุน หรือหมุนช้า ส่วนใหญ่เกิดจากมอเตอร์ที่ทำงานร่วมกันตัว Cap หรือเรียกว่า Capacitor หรือเรียกสั้นๆ ว่า ตัว C มีปัญหา หากเป็นที่มอเตอร์คงต้องพึ่งพาช่ า ง ซ่ อ มกันแบบย าวๆ

แต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากมอเตอร์ก็ให้สั น นิ ษฐ า นไว้ได้ก่อนเลยว่าเกิดจากตัว Cap เสื่อมค่าลง หรืออาจเพราะมีฝุ่นเข้าไปในบริเวณมอเตอร์ของพัดลม ดังนั้น

ให้หมั่นทำความสะอาดโดยการปัดเป่าไม่ให้มีฝุ่นเกาะ แต่ทั้งนี้หากเกิดปัญหาจากตัว Cap ก็แค่เปลี่ยนเท่านั้น ซึ่งมีขายต ามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป ร า ค าไม่ถึง 20 บ า ทโดยเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

1 คีมหรือคัตเตอร์

2 หัวแร้ง

3 ไขควงแฉก

4 ตะกั่วบัดกลี

5 ตัว Cap หรือ Capacitor

6 Meter วัดค่าไฟ หากไม่มีก็ไม่เป็นไร

เริ่มต้นให้ถอ ดปลั๊กพัดลมให้เรียบร้อย และขันน็อตที่ตัวมอเตอร์หลังพัดลมออ ก เพราะไลน์การผลิตพัดลมในป ร ะ เ ท ศ ไ ท ยส่วนใหญ่ ตัว Cap หรือ Capacitor จะอยู่ติดกับมอเตอร์พัดลมอยู่แล้ว โดยจะมีน็อตอยู่ 2 ตัวให้ถอ ดน็อตตัวบนออ กก่อน แล้วค่อยถอ ดน็อตตัวล่างออ กอีกที

เมื่อถอ ดน็อตออ ก จะทำให้เราเห็นตัวด้านในของมอเตอร์ และตัว Cap โดยค่อยๆ ขันน็อตตัดสายตัว Cap ออ กมาได้เลย เพราะไม่มีขั้ว และให้เปลี่ยนตัว Cap ตัวใหม่ โดยสังเกตว่าตอนถอ ดออ กมายังไงให้ใส่กลับเข้าไปเหมือนตอนเอาออ กมา ก่อนใส่กลับเข้าไปให้ปอ กสายไฟ ตรงปล า ยเพื่อพัดกลี หากไม่มีหัวแ ร ง ตะกัวบัดกลี

สามารถใช้เทปพันสายไฟได้เช่นกัน และต้องพันอย่ างแน่นหนา ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องละเอียดและระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องไม่โดนส่วนอื่นๆ ของมอเตอร์พัดลม เพราะขดลวดมอเตอร์พัดลมนั้น มีขนาดเล็กมาก หากผิ ดพลาดอาจเกิดไฟช็อตหรือไฟฟ้า ลั ด ว งจรได้เลย เมื่อเรียบร้อยให้ขันน็อตตัว Cap ตัวใหม่ให้เรียบร้อยในตำแหน่งเดิม และปิดฝาครอบให้เรียบร้อย

ขั้นตอนทั้งหมดของการเปลี่ยนตัว Cap หรือ Capacitor พัดลมนั้น ไม่ย าก เพียงแต่ต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างมาก แต่สามารถซ่อมพัดลมให้กลับมาใช้งานได้ปกติในงบไม่ถึง 20 บ า ท เพราะหากต้องยกไปให้ช่างซ่อมถึงที่อาจจะต้องเ สี ยเงินอ ย่ า งต่ำ 200-300 บ า ท แน่นอน

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …