Home ข่าวสาร สาระ วิ ธีแก้ตู้เย็นกินไฟ ปิดไม่สนิท ทำเองได้ ไม่ต้องเรียกช่าง

วิ ธีแก้ตู้เย็นกินไฟ ปิดไม่สนิท ทำเองได้ ไม่ต้องเรียกช่าง

9 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีแก้ตู้เย็นกินไฟ ปิดไม่สนิท ทำเองได้ ไม่ต้องเรียกช่าง
0

ตู้เย็นนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในบ้านเราเลยก็ว่าได้ เพร า ะสามารถเก็บอาหารไว้ได้นาน ไม่ว่าจะเป็นของสด ผักต่างๆก็แช่เก็บไว้กินได้หล า ยวัน แต่เมื่อใช้ไปนานๆแน่นอนว่าสภาพก็ต้องเ สื่ อ มลงบ้าง จึงเกิดัญหาต ามมา และที่หล า ยคนพบเจอคือ ปิดไม่สนิท และเริ่มกินไฟ หล า ยคนเลือ กที่จะซื้ อเครื่องใหม่ เพื่อตัดปัญหากินไฟ

เชื่อว่าหล า ยๆบ้านนั้นเจอ กับปัญหานี้อยู่ เมื่อเรามีตู้เย็น และตู้เย็นใช้งานไปนานๆ ก็มักจะมีปัญหาตู้เย็นเก่ามักจะกินไฟมากกว่าตู้เย็นใหม่ ส าเ ห ตุหลักๆก็มาจากที่ฝ าตู้เย็น อาจจะปิดไม่สนิทเหมือนเดิม ทำให้มี ช่อ งและความเย็นภายในตู้เย็นสามาร ถ ล อ ดออ กมาได้ เลยส่งผลให้กินไฟมากกว่าปกตินั่นเอง เราไปดูวิ ธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะ

วิ ธีทดสอบว่าตู้เย็นยังปิดสนิทดีหรือไม่

ขั้ น ต อ นแรกเลยให้เราใส่กระดาษ A4 เข้าไปครึ่งนึงของกระดาษ เสร็จแล้วให้เราปิดตู้เย็น จากนั้นให้เราดึงกระดาษออ กมา หากย างขอบตู้เย็นของเรายังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ ก็จะดึงกระดาษออ กมาได้ย ากหากดึงออ กมาได้อย่ างง่ายดาย นั่นหมายความว่าขอบย างตู้เย็นของเรานั้น มีช่องว่าง ซึ่งช่องว่างนี้จะทำให้ความเย็นออ กมาข้างนอ กได้ มันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เปลืองไฟมากกว่าเดิม เพร า ะมีการทำงานหนักอยู่ตลอ ดเวลา

วิ ธีแก้ไข

สิ่งแรกเลยให้ตั้งขาตู้เย็นด้านหน้าให้สูงกว่าด้ า นหลัง ให้มีลักษณะที่เงยขึ้น วิ ธีนี้จะช่วยให้ตู้เย็นปิดได้สนิทและแน่น มากขึ้นด้วย

จากนั้นให้แกะขอบย างของตู้เย็นแช่น้ำร้อนๆ จะเป็นตัวช่วยให้ขอบ ย า งของตู้เย็นขย า ยตัวได้ดี จากนั้นให่ใส่เหมือนเดิม ทำให้ช่องว่างขอบตู้เย็นห า ยไปได้

ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้ใช้ไดร์เป่าผม โดยปรับให้เป่าลมร้อนออ กมา เมื่อย า งขอบประตูตู้เย็นโดนความร้อนก็จะค่อยๆมีการข ย า ยตัวออ ก ทำให้กลับมาปิดสนิทเหมือนเดิม ลองเอาไปทำกันดูนะค่ะ

ที่มา 108archeepparuay

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …