Home ข่าวสาร สาระ วิ ธีขั บรถเกียร์ออโต้ ขึ้นลงเขา ให้ปลอ ดภั ย มือใหม่ก็ทำได้

วิ ธีขั บรถเกียร์ออโต้ ขึ้นลงเขา ให้ปลอ ดภั ย มือใหม่ก็ทำได้

19 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีขั บรถเกียร์ออโต้ ขึ้นลงเขา ให้ปลอ ดภั ย มือใหม่ก็ทำได้
0

ในวันหยุดย าวหล า ยคน มักชอบไปเช็คอินกัน รับลมเย็นๆ อากาศดีๆ นั้นก็คือบนดอยนั้นเอง ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสถานที่ที่ยอ ดฮิตสำหรับคนไทยซะส่วนใหญ่ แต่การขั บรถขึ้นเขา-ลงเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายของใครหล า ยๆ คน แล้วยิ่งคนขั บรถเกียร์ออโต้มือใหม่แล้วล่ะก็อาจจะพลาดแล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตก็เป็นได้

รถเกียร์ออโต้นั้นขั บง่าย ไม่ย า กและรู้สึกเมื่อยขาเหมือนกับการขั บรถเกียร์กระปุก แม้จะเป็น มือใหม่หัดขั บก็สามารถขั บได้ง่าย แต่ทั้งนี้หากต้องขั บรถทางไกลที่ต้องขึ้นเขา ลงห้วย มีทางลาดชันหรือเส้นทางอาจข รุ ข ร ะไม่ราบลื่น การขั บรถเกียร์ออโต้ก็ควรมีการขั บขี่ที่ปลอ ดภั ย และใช้เกียร์ให้ถูกวิ ธี โดยเกียร์ออโต้ที่ผู้ขั บขี่มักจะพบเห็นนั้น มีดังนี้

เกียร์ D หรือ Drive ใช้ในเส้นทางปกติ หรือเป็นการเดินรถไปข้างหน้า

เกียร์ D3 เหมาะสำหรับการขั บขี่บนทางขึ้นลงเขา ที่มีความชันไม่มาก เช่นขึ้นสะพานหรือแซงรถคันหน้า

เกียร์ D2 เป็นเกียร์ที่เหมาะสำหรับการขั บขึ้นลงในทางที่มีความลาดชัน มากขึ้น เช่น การขั บขึ้นหาที่จอ ดรถบนห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

เกียร์ D1 เป็นเกียร์ที่ใช้ขั บขี่ในทางที่มีความลาดชัดมากอ ย่ างทางขึ้นลงเขา ช่วยดึงเครื่องยนต์ และลดการใช้งานของผ้าเบรก ยืดอายุการทำงานของเบรกได้มากขึ้น เ ท ค นิ คการขั บรถเกียร์ออโต้ขึ้นลงเขา หรือพื้นที่ที่มีความลาดชัน แม้จะเป็น มือใหม่หัดขั บก็สามารถนำเ ท ค นิ คนี้ไปใช้ได้ มีดังนี้

1 แม้จะเป็นทางลงเขาก็ห้ามใส่เกียร์ว่าง (เกียร์ N) เด็ดข า ด เพราะรถจะไหลจากลงมาต ามความลาดชันของถนนด้วยความเร็วสูง ส่งผลให้การทำงานของเบรกต้องทำงานเพิ่มขึ้น และหากเข้าเกียร์จะยิ่งทำให้เครื่องยนต์กระชากด้วย ควรเข้าเกียร์ต่ำหรือเกียร์ D ก็ได้

2 หากขั บรถบนทางลาดชัดให้สลับเกียร์ D3-D2-D1 สลับกันได้ต ามความลาดชัด เป็นการช่วยลดการทำงานของเบรก และชะลอความเร็วของรถ อีกทั้งไม่ควรเหยียบเบรกค้าง หรือย้ำเบรกบ่อยๆ เพราะอาจทำให้ผ้าเบรกไหม้และอาจร้ า ยแรงถึงขั้นไม่สามารถหยุดรถได้

3 ในขณะขั บขี่ ผู้ขั บสามารถสังเกตเส้นทางเองได้ โดยดูจากการเหยียบคันเร่ง หากรถยังเร่งเครื่องได้ต ามปกติก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆ หรือหากเป็นเส้นทางปกติไม่ลาดชันก็ใช้เพียงเกียร์ D ก็พอ

4 รอบเครื่องรถปกติจะอยู่ที่ 2,500-3,000 รอบ โดยกำหนดระยะควบคุมจะไม่เกิน 4,500 ให้เน้นการเหยียบคันเร่งเครื่องยนต์ต ามความลาดชัน และหมั่นดูตัวเลขสีแดงที่หน้าปัดตรงบริเวณหน้าจอคอนโซนหน้าของรถแต่ละรุ่น

5 ต ามกฎห ม า ยจราจร หากเป็นทางขึ้นลงเขาไม่ควรแซง หรือรีบร้อน ควรขั บขี่อย่ างปลอ ดภั ย

6 ผู้ขั บขี่ควรมีสายต ากว้างไกล โดยเฉพาะกับทางที่เป็นรูปตัว S ในระยะทางที่ต่อเนื่อง โดยจะต้องดูให้แน่ใจว่าไม่มีรถสวน หรือถ้าหากมีรถสวน มาก็ไม่ควรเร่งความเร็ว และบังคับรถให้อยู่ในทิศทางเลนการขั บขี่ของตนเองให้ดี

7 หากเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างแคบ หรือมีสิ่งบดบังสามารถใช้สัญญาณไฟสูง หรือบีบแตรเป็นการเตือนรถในเลนฝั่งที่สวน มาได้อีกทางหนึ่งด้วย

การขั บขี่รถเกียร์ออโต้นั้นไม่ย า ก แต่ก็ไม่ง่ายนักไม่ต่างกับการเก็บสะสมประสบการณ์ขั บขี่ไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ต้องขั บขี่ด้วยความปลอ ดภั ยและเคารพกฎจราจร รวมถึงมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วย

ที่มา auto.mthai  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …