Home ข่าวสาร สาระ วิ ธีการช า ร์ จแบตให้ถูกต้อง ปลอ ดภั ย แบตทนไม่พั งไว

วิ ธีการช า ร์ จแบตให้ถูกต้อง ปลอ ดภั ย แบตทนไม่พั งไว

11 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีการช า ร์ จแบตให้ถูกต้อง ปลอ ดภั ย แบตทนไม่พั งไว
0

วันนี้เรามี 11 วิ ธีช า ร์ จแบตเตอรี่อ ย่ างไร ให้ปลอ ดภั ย ไม่ให้โดนไ ฟดูด รู้ไว้ก่อนก็ยังดีกว่าไม่รู้ เพราะหากเราช า ร์ จไม่ถูกก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเราได้ ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ ฉนั้นเรามาลองทำต ามที่เค้าบอ กหน่อยก็ไม่น่าจะเ สี ยห า ยอะไรหรอ ก ดีกว่าโดนไ ฟดูดหรือเกิดเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดฝัน

เพราะเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำแทบทุกปี คือ อุบั ติเ ห ตุไ ฟช็ อ ตจากการช า ร์ จแบตเตอรี่ บางเหตุการณ์โชคดีก็แค่บ า ดเ จ็ บรางกายมีรอยไหม้ แต่ถ้าโชคร้ า ยก็ถึงต า ยได้เลย ฉนั้นเรามาดูกันว่าเราจะป้องกันได้อ ย่ างไร

1 ใช้กระแสไ ฟฟ้าที่เหมาะสมในการช า ร์ จ ไม่ควรใช้กระแสมากกว่าปกติ ยกเว้น Tablet และสมาร์ทโฟนที่มีระบบช า ร์ จไวโดยเฉพาะ

2 หากอแดปเตอร์หรือสายช า ร์ จชำรุดโดยอยู่ในเงื่อนไขของประกัน ควรนำไปเคลมเพื่อรับอุปกรณ์ใหม่ทันที

3 ร ะ มั ด ร ะ วั งอ ย่ าให้อแดปเตอร์หรือสายช า ร์ จเปียกน้ำ

โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งอุปกรณ์ที่ต้องพึ่งไ ฟบ้านอ ย่ างอแดปเตอร์หรือสายช า ร์ จ หากเปียกน้ำเฉพาะส่วนที่เป็นฉนวนก็ยังใช้ต่อได้ แต่ถ้าส่วนที่เป็นโลหะนั้นเปียกไปด้วย หรือเปียกในซอ กหลืบที่ย ากจะเช็ดออ ก ทิ้งเถอะ

4 ไม่ควรใช้งานในขณะที่ช า ร์ จ

5 เราควรใช้อแดปเตอร์หรือสายช า ร์ จของแท้จากผู้ผลิต

เพราะผู้ผลิตการันตีว่าอุปกรณ์ทุกอ ย่ างที่ผลิตออ กมาใหม่นั้นได้มาตรฐานต ามที่บริษัทกำหนดอ ย่ างแน่นอน ยกเว้นว่าจะแจ๊คพอทเจอชิ้นที่หลุด QC ก็สามารถเรียกร้องค่าเ สี ยห า ยต ามกฏหมายจากผู้ผลิตได้

6 ไม่ควรแกะหรือซ่อมอแดปเตอร์ช า ร์ จด้วยตัวเอง หากไม่มีความรู้ด้านไ ฟฟ้า

7 ในขณะช า ร์ จ เก็บสมาร์ทโฟนให้ห่างจากมือเ ด็ ก

8 เลือ กซื้ อสมาร์ทโฟนรุ่นที่บอ ดี้ไม่เป็นโครงโลหะ หรือใส่เคสที่เป็นฉนวน

9 ควรห ลี ก เ ลี่ ย งสายช า ร์ จที่หุ้มด้วยโครงโลหะ

10 หากตัวเปียก ไม่ควรจับสมาร์ทโฟนที่กำลังช า ร์ จอยู่

11 ใช้แบตสำรองในการช า ร์ จแบต

นั่งยัน นอนยันเลยว่าไ ฟฟ้าไม่มีทางรั่วแน่นอน 100เปอร์เซน เพราะเพาเวอร์แบงค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อใช้ไ ฟกระแสตรง (DC) ขนาด 5V จึงมั่นใจได้ว่า ไม่มีทางที่ไ ฟบ้านเล็ดลอ ดออ กมากจากเพาเวอร์แบงค์แม้แต่นิดเดียว แต่เพาเวอร์แบงค์ต้องไม่เ สี ยบไ ฟบ้านอยู่ในขณะนั้น มิฉะนั้นก็มีสิทธิ์รั่วอยู่ดีนะจ๊ะ

ที่มา  poobpub

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …