Home ข่าวสาร สาระ ล ดภาระห นี้บ้าน ผ่ อ นบ้านหมดเร็วขึ้นด้วย 6 วิ ธีที่ธนาคารไม่เคยบอ ก

ล ดภาระห นี้บ้าน ผ่ อ นบ้านหมดเร็วขึ้นด้วย 6 วิ ธีที่ธนาคารไม่เคยบอ ก

9 second read
ปิดความเห็น บน ล ดภาระห นี้บ้าน ผ่ อ นบ้านหมดเร็วขึ้นด้วย 6 วิ ธีที่ธนาคารไม่เคยบอ ก
0

หล า ยคนทำงานงก ๆ เพื่อเก็บเ งิ นไปผ่ อ นบ้าน ซึ่งใช้เวลาหล า ยปีมากกว่าจะผ่ อ นหมด เพราะต้องจ่ายทั้งเ งิ นต้นและดอ กเบี้ย ที่ล้วนแต่ทำไปต ามสเต็ปของธนาคาร เลยทำให้เป็นห นี้ย าว ผ่ อ นหมดช้า แถมยังไม่ได้เ งิ นคืนจากการทำประกันบ้านอีกต่างหาก

การมีบ้านเป็นของตัวเองนั้น เป็นความฝันของใครหล า ยคน แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยที่จะได้มาครอบครอง บ้านส่วนใหญ่ก็ร า ค าหลักล้าน ด้วยกันทั้งนั้น กว่าจะซื้ อ กว่าจะผ่ อ น หมดก็ปาเข้าไป 30 ปี

จะต้องดาวน์เท่าไหร่ จะต้องผ่ อ นเท่าไหร่ จัดไฟแนนซ์กับเจ้าไหนดี ซึ่งในบทความนี้เราได้นำความรู้เกี่ยวกับ การผ่ อ นบ้าน มาฝากสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังคิดจะซื้ อบ้านหรือผ่ อ นบ้านอยู่ ลองอ่านทำความเข้าใจกันดูแล้ว จะพบว่ามีสิ่งที่คุณไม่รู้มากมาย

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่ อ นบ้านให้หมด

การผ่ อ นบ้านให้หมดนั้น ไม่ใช่แค่เราเอาเ งิ นไปจ่ายต ามที่ไฟแนนซ์ได้บอ ก เพราะแบบนั้น มัน จะทำให้เราเ สี ยเปรียบได้ง่ายๆ เราเลยจะต้องรู้วิ ธี การขอล ด ด อ ก เบี้ย และถ้าหากเรารู้หลักการบาง อ ย่ า ง

ก็จะทำให้เราได้รับเ งิ นบางส่วนคืนเองด้วย เ งิ นก้อนนี้เป็นเ งิ นที่ประกันส่วน มากจะบังคับให้เราทำตอน ก ู้ซื้ อบ้านนั่นเอง เพราะทางด้านสถาบันการเ งิ น มักจะอ้างว่าทำแล้วจะช่วยให้ ก ู้ ผ่ า น ง่ายขึ้น สัญญาในการ ก ู้ซื้ อบ้านนั้น

มักจะบอ กว่าห้ามปิดห นี้ก่อน 3 ปี เพราะหลังจาก 3 ปีไปแล้ว ให้จัดการขอล ด ด อ ก เบี้ยกับทางสถาบันการเ งิ นได้เลย หากขอล ด ด อ ก เบี้ยไม่ได้หลังจาก 3 ปีนั้น ก็ให้บอ กไปเลยว่า เราจะไปธนาคาร บอ กไปว่าไม่ใช่แค่

ไปหาที่อื่นที่ ด อ ก เบี้ยถูกกว่า แต่จะให้เจ้าอื่น มาปิดห นี้แล้ว เราก็จะไปเป็นห นี้เจ้าอื่นแทน ถ้าเราบอ กไปแบบนี้ ส่วน มากเจ้าเดิม มักจะล ด ด อ ก เบี้ยให้เราเพื่อเป็นการ รั ก ษ า

ลูกค้าเอาไว้ แต่บางเจ้าก็ไม่ให้เหมือนกันต้องพิจารณาดีๆ สิ่งที่คุณควรที่จะต้องเข้าใจเมื่อทำการขอล ด ด อ ก เบี้ย ในการ ผ่ อ นบ้าน วิ ธีนี้จะทำให้คุณผ่ อ นบ้านให้เร็วขึ้น

1 ไปเจรจาต่อรองโดยตรง ขอล ดห นี้กับธนาคารเดิมที่ ก ู้มาได้เลย บอ กไปตรงๆเลยว่า

ต้องการขอล ด ด อ ก เบี้ยผ่ อ นบ้าน ไม่ต้องพูดอ้อมค้อม หากคุณเป็นลูกค้าดี ไม่เคยมีประวัติผิ ดนัด ก็ยิ่งเจรจาต่อรองได้ง่าย แต่วิ ธีการนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ คุณผ่ อ นบ้าน มาครบ 3 ปีแล้ว ถึงจะไปขอคำการล ด ด อ ก เบี้ยบ้านได้

2 ถ้าหากทางด้านเจ้าหน้าที่ถามคุณว่า คุณได้ดู ด อ ก เบี้ยของสถาบันการเ งิ นที่ไหน

ไว้อยู่หรือเปล่า ถ้าดูมาก็ตอบไปได้เลย ถ้ายังไม่ดูก็เดาๆมาสักที่นึง ที่คิดว่า ด อ ก เบี้ยน้อยที่สุด แนะนำว่าควรหาข้ อมูล ในส่วนนี้ก่อนที่จะไปคุย

3 การที่เราไปหาข้ อมูล ด อ ก เบี้ยจากเจ้าอื่น ธนาคารอื่น จะทำให้คุณนั้น มีอำนาจ

ในการต่อรองได้มากขึ้น อยู่ที่ว่าคุณจะเช็ค และหาข้ อมูลมาดีมากแค่ไหน

4 อ ย่ า ลืมดูว่า ด อ ก เบี้ยที่เริ่มต้นนั้นเริ่มตั้งแต่ตอนเดือนไหน ซึ่งการไปขอล ด ด อ ก เบี้ย

พอใกล้ครบกำหนด 3 ปีแล้ว ส่วน มากคุณควรที่จะไป ติ ด ต่อล่วงหน้าไว้ก่อนเลย 2 เดือน เวลาที่คุณไปทำการเช็ค ด อ ก เบี้ยที่อื่นก็ให้ดู ด อ ก เบี้ยต่ำสุด จากนั้นก็คำนวณ ดูว่าระยะการผ่ อ น 3 ปีนั้นเป็นเท่าไร อ ย่ า ดูแค่ 0 เปอร์เซ็นต์ในช่วงแรก ให้ดูระยะ ย า ว ไปเลยว่าใน 3 ปีนั้นจะต้อง เป็นเท่าไหร่

5 พอเราผ่ อ นไปครบ 3 ปี เราก็ทำแบบเดิม คือหาทางขอล ด ด อ ก เบี้ย

ส่วน มากแล้วสัญญา 3 ปี แต่บางที่ก็จะเป็น 5 ปี เพราะฉะนั้นแล้ว อ ย่ า ลืมที่จะอ่านสัญญาให้รอบคอบ ในกรณีที่พี่ขอล ด ด อ ก เบี้ยนั้น ยอ ดนี้จะต้องเกิน 1 ล้านบ า ท แต่ก็แล้วแต่ธนาคารอีก จะไปที่ไหนก็ลองหาข้ อมู ลในส่วนนั้นดูก่อน ประเมินดูว่า ด อ ก เบี้ยเป็นเท่าไร ถ้าไม่รู้หรือไม่มีความรู้ ตรงนี้เลยเขาก็จะไม่ล ด ด อ ก เบี้ยให้เรา

6 คุณจะต้องเป็นคน ที่ตรงต่อเวลา และ พ ย า ย า ม อ ย่ า เ สี ยเครดิต เพราะแม้ว่า

ถ้าหากคุณ ก ู้บ้านได้แล้ว คุณผ่ อ นบ้านอยู่ แต่อัตราต่อรองจะน้อยลง ถ้าหากเราเ สี ยเครดิตไป จะทำการรีไฟแนนซ์ที่ไหนก็ไม่ได้ พอธนาคารรู้ว่าไม่มี ทางเลือ กก็จะไม่ล ดให้ อาจจะล ดให้ได้น้อยมากๆ แทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลย มันเป็นเพราะว่าเขารู้ว่า ทางเลือ กคุณไม่มีนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วก่อน ที่จะไปต่อรองที่ไหน อ ย่ า ลืมที่จะจัดการห นี้สิน ต ามระยะเวลาที่กำหนด ให้ครบเรียบร้อยก่อน

แล้วทำ อ ย่ า ง ไรถึงจะได้เ งิ นคืน ในกรณีนี้การที่เราจะได้เ งิ นคืน ก็ต่อเมื่อโดนบังคับให้ทำประกันในตอน ก ู้ซื้ อบ้าน หรือทำสัญญา ก ู้ซื้ อบ้าน เช่นกรณีที่เราทำสัญญา ก ู้ซื้ อบ้านเป็นเวลา 30 ปี แต่ว่าเราผ่อเพียง 17 ปี แล้วก็หมด คุณก็สามารถ ติ ด ต่อ

ขอเคลมเ งิ นประกันคืนได้เลย โดยคุณไปบอ กธนาคารว่า คุณได้คุ้มครองเพียง 17 ปี อีก 13 ปีที่เหลือไม่ต้องคุ้มครองแล้ว เพราะว่าผมผ่ อ นบ้าน หมดแล้ว ที่เหลือก็เคลมเ งิ นคืน มาได้นั่นเอง สำหรับใครที่กำลังผ่ อ นบ้าน ไว้เป็นท รั พ ย์สินของตัวเองอยู่ อ ย่ า ลืมที่จะศึกษาข้ อมูลก่อนที่จะทำการรีไฟแนนซ์ อ ย่ า ให้ใครมาเอาเปรียบคนได้ง่ายๆ เรื่องการผ่ อ นบ้านนั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะว่าเป็นท รั พ ย์สินที่มีร า ค าสูง ขอให้โชคดีกับ การนำประโยชน์นี้ไปใช้

ที่มา Postsod  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …