Home ข่าวสาร สาระ รั้วบ้านกินได้ เก็บกิน มีประโยชน์สร้างร า ยได้ทุกวัน

รั้วบ้านกินได้ เก็บกิน มีประโยชน์สร้างร า ยได้ทุกวัน

8 second read
ปิดความเห็น บน รั้วบ้านกินได้ เก็บกิน มีประโยชน์สร้างร า ยได้ทุกวัน
0

ในยุคปัจจุบันการทำรั้วส่วนใหญ่มักจะทำด้วยอิฐด้วยปูน ซึ่งทำความสวยงามได้เช่นกัน แต่ค่าใช้จ่ายก็ไม่ใช่น้อยๆเช่นกัน ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูไอเดียการทำรั้วแบบธรรมชาติ ที่ได้ทั้งความสวยงาม แถมได้ประโยชน์และสามารถเก็บข า ยสร้างร า ยได้เลี้ยงครอบครัวได้อีกด้วย

ด้วยเทคโนโลยีวิ่งไปเร็วจี๋เป็นรหัสดิจิตอลไปเ สี ยหมด ทำอะไรทั้งทีก็ต้องหรูเลิศเข้าไว้ก่อน โดยเฉพาะการตกแต่งที่อยู่อาศัย บางครั้งก็เ สี ยเงินซื้ อพืชไม้ดอ กมาทดลองปลูกเพื่อความสวยงาม จนกล า ยเป็นเรื่องสิ้นเปลืองเกินเหตุ การสร้างรั้วบ้านของเราเพิ่มความสวยงามและมีประโยชน์ สามารถเก็บกิน เก็บข า ย สร้างร า ยได้ ล ดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเรากันค่ะ

ลองตกแต่งบ้านด้วยการปลูก พืชผักสวนครัว กันไปเลยเป็นไง ซึ่งนอ กจากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับรอบบ้านของเราแล้ว พวกมันยังสามารถหยิบจับมาปรุงกินเป็นอาหารมื้อหลักได้อีกด้วย ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

1 รั้วต้นขี้เหล็ก

รั้วต้นขี้เหล็ก ขี้เหล็กเป็นไม้ยืนต้น ทนแล้งได้ดี ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ขี้เหล็กเป็นพืชส มุ น ไ พ ร และยังใช้ประโยชน์ทางการแ พ ท ย์ แผนไทยหล า ยๆด้าน ใบขี้เหล็กอุ ด ม ไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง

2 รั้วชะอม

รั้วชะอม ชะอมเป็นพืชที่ทนต่อสภาพแวดล้อม ปกติแล้วไม่ต่อยมีโ ร คและแ ม ล งมารบกวน ส่ ว น ใหญ่จะปลูกโดยวิ ธี การปักชำ การตอนกิ่ง โดยปลูกห่างกันประมาณ 1 เมตร การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยมูลสั ต ว์ และคลุมหน้าดินด้วยฟางข้าวเพื่อเป็นการรั ก ษ าความชื้นให้หน้าดิน และฟางข้าวสามารถ ย่อยสล า ยกล า ยเป็นปุ๋ ยให้ต้นชะอมได้อีกด้วยตอนกิ่งชะอม

3 รั้วใบมะขามอ่อน

รั้วใบมะขามอ่อน ใบมะขามอ่อน เป็นต้นไม้พื้นบ้าน เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ปลูกง่านทนแล้ง การปลูก ปลูกโดยการเพาะเมล็ดและการตอนเ สี ยบยอ ด การทำเป็นรั้วบ้านโรยเมล็ดมะขามต ามแนวรั้วบ้าน จะได้รั้วใบมะขามอ่อนไว้เก็บยอ ดอ่อนกินและข า ย ได้ ในยอ ดใบมะขามอ่อน ประกอบไปด้วย วิต ามินบี วิต ามินอี วิต ามินเค ธ า ตุเ ห ล็ ก แ ค ล เ ซี ย ม โ พ แ ท ส เ ซี ย ม ฟ อ ส ฟ อ รั ส วิต ามินซี เส้นใย สั งก ะ สี โ ค ลี น พลังงาน

4 รั้วตำลึง

รั้วตำลึง ตำลึงจัดเป็นไม้เลื้อย ปลูกโดยวิ ธีปักชำไปต ามรั้วบ้าน ผักตำลึงจะปลูกได้ง่ายทุกภาคของประเทศ โดยจะใช้ใบและยอ ดอ่อน มาทำเป็นอาหาร ในใบตำลึงมีวิต ามินดังนี้ วิต ามินเอ แ ค ล เ ซี ย ม วิต ามินซี เ บ ต าแ ค โ ร ที น วิต ามินบี

5 รั้วกระถิน

รั้วกระถิน ปลูก โ ด ย การใช้เมล็ดแก่ มาโรยไว้ต ามรั้วของบ้าน หรือเพาะลงในถุงแล้วนำมาปลูก เราจะได้รั้วกระถินไว้เก็บยอ ดอ่อนกินกันแล้ว ยอ ดอ่อนของกระถินอุดมไปด้วย โพแทสเซียม เ บ ต้ า แ ค โ ร ที น แ ค ล เ ซี ย ม ธาตุเหล็ก วิต ามินบี จากรั้วบ้านเพราะนอ กจากจะส ร้ า ง ด้วยกำแพงปูนยังสามารถปลูกพืชผักไว้กินและข า ย สร้างร า ยได้ เป็นทางเลือ กได้อีกทาง ยังไงก็อ ย่ าลืมไปลองทำกันดูนะคะ

ที่มา ชมพู ชมพูนุช  panyacheewit

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …