Home ข่าวสาร สาระ มือใหม่ก็ขับได้ เรียนรู้วิ ธีขับรถขึ้น-ลงเขาแบบง่ายๆ ถึงที่ห ม า ยอ ย่ างปลอ ดภั ย

มือใหม่ก็ขับได้ เรียนรู้วิ ธีขับรถขึ้น-ลงเขาแบบง่ายๆ ถึงที่ห ม า ยอ ย่ างปลอ ดภั ย

16 second read
ปิดความเห็น บน มือใหม่ก็ขับได้ เรียนรู้วิ ธีขับรถขึ้น-ลงเขาแบบง่ายๆ ถึงที่ห ม า ยอ ย่ างปลอ ดภั ย
0

จะใกล้วันหยุดย าวปีใหม่แล้ว หล า ยๆคน มีแพลนอาจจะกลับบ้านเพราะไม่ได้กลับมานาน มากแล้ว แต่บางคนก็วางแผนที่จะไปเที่ยว ซึ่งวันนี้เราจะพามาเรียนรู้วิ ธีการขับรถขึ้นเขา ลงเขาเพื่อให้ปลอ ดภั ยกัน เพราะอาจจะมีบางคนขึ้นเหนือ ซึ่งแถบนั้นส่วน มากจะเป็นภูเขา แหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นเขามากกว่าโดยส่วนใหญ่

การขับรถทางไกลส่วนใหญ่นั้น มักจะต้องเจอ กับเส้นทางขึ้นลงเขาอยู่บ่อยครั้ง เพราะใช่ไหนถนนหนทางทุกแห่งจะเป็นทางเรียบ ขับง่ายวิ่งสบายเสมอไป ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ที่มักจะต้องขับรถทางไกลอยู่บ่อยครั้งนั้นก็มักจะคุ้นเคยกับเส้นทางขึ้นลงเขาเป็นอย่ างดี แต่สำหรับหล า ยคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ขับรถในเส้นทางขึ้นลงเขานั้น อาจเป็นเรื่องที่ย าก โดยมีเ ท ค นิ คในการขับขี่ได้ง่ายขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติต ามได้ ดังนี้

การขับรถขึ้นเขา

1 รู้ถึงเส้นทางที่จะเดินทางไป ว่ามีความชัน มากน้อยเพียงใด และต้องเช็คตรวจสอบสภาพของรถที่ขับขี่ ทั้งหมอน้ำ แบตเตอรี่ ลมย างรถ เมื่อเป็นทางชันควรใช้เกียร์ D1 D2 เท่านั้น แล้วเมื่ออยู่ในเส้นทางปกติสามารถใช้เกียร์ธรรมดาอย่ างเกียร์ D แทน

2 ในระหว่างขับรถขึ้นเขานั้น ให้เหยียบคันเร่งต ามจังหวะ โดยประคองความเร็วของเครื่องยนต์ให้เสมอ กัน เพื่อไม่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนัก หรือ กระช า ก เค รื่ องยนต์เกินไป

3 ความเร็วในการขับรถขึ้นเขาที่เหมาะที่สุดคือ 40-60 กิโลเมตรต่อชั่ วโมง โดยหมั่นรัก ษาความเร็ว และระยะห่างกับรถคันหน้า เพื่อจะได้เบรคทันหากมีเมื่อเหตุการณ์ฉุ ก เฉิ น

4 เว้นระะยะห่างกับรถคันหน้าอย่ างน้อย 30-50 เมตร

5 ถนนขึ้นเขาส่วนใหญ่มักจะคดเคี้ยวเป็นรูปตัว S เมื่อมั่นใจว่าไม่มีรถสวน ให้ถอนคันเร่งแล้วรัก ษาความเร็วไว้ ให้ช้าที่สุด เพื่อป้องกันอั น ตร า ย

6 ทางขึ้นเขาส่วนใหญ่ทางมักจะมีสันเขาบังสายต าบ่อยครั้ง จึงควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังและส่งสัญญาณให้กับผู้ร่วมเส้นทางได้ทราบ เช่น หากต้องการแซงควรบีบแตรให้สัญญาณว่าเราต้องการแซงไป และดูรถที่สวน มาด้วยเช่นกัน

เ ท ค นิ คขับรถ ลงเขา

1 ห้ามเข้าเกียร์ว่างหรือเกียร์ N ในทางลงเขาเด็ดข า ด อย่ าเข้าใจผิ ดว่าจะทำให้รถไม่ต้องเหยียบคันเร่ง แต่นั่นเท่ากับเพิ่มรอบรถให้มากขึ้นเครื่องยนต์จะทำงานหนัก และควบคุมเบรคได้ย าก อาจเกิดอั นต ร า ยได้

2 การเบรครถในขณะที่ขั บ ล ง เ ข า ให้แตะเบรคเป็นจังหวะ เพื่อให้รถค่อยๆ เคลื่อนตัวช้าและชะลอความเร็วลง อย่ าเหยียบเบรคค้าง เพราะอาจทำให้ผ้าเบรครถไหม้ได้

3 ไม่จำเป็นต้องเหยียบคันเร่งในทางลงเขา แต่ให้เข้าเกียร์ D D1 D2 ไว้ เพื่อมั่นใจว่าจะควบคุมรถได้

4 ใช้ความเร็วเพียง 20-40 กิโลเมตรสำหรับทางลงเขาแบบโค้งหักศอ ก ที่มีความลาดเอียงมาก

5 ไม่ควรแซงรถคันหน้าในทางลงเขา โดยเฉพาะกับรถบรรทุก เพราะรถเหล่านี้มีอัตราเร่งที่สูงกว่ารถปกติ อาจเกิดอั นต ร า ยได้ เ ท ค นิ คง่ายๆ เหล่านี้จะทำให้การขับขี่ขึ้นลงเขาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือ ควรทำต ามกฎจราจร และป้ายบอ กทางต่างๆ รวมถึงมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วย

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …