Home ข่าวสาร สาระ พฤติก ร ร ม 6 ข้ อ ที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอน

พฤติก ร ร ม 6 ข้ อ ที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอน

8 second read
ปิดความเห็น บน พฤติก ร ร ม 6 ข้ อ ที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอน
0

การนอนคือ การพักผ่อน ที่จะทำให้เรานั้นผ่อนคล า ยห า ยเหนื่อยจากการทำงานได้เป็นอ ย่ างดี แต่หล า ยคน มักจะมีพฤติก ร ร มเคยชินที่มักทำ รู้หรือไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของคุณ อาจจะทำให้อายุ สั้ น ล ง เร็วก็ได้ สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย แ ย่ลง อีกด้วย เรานั้นอ ย า กให้เพื่อนๆนั้น ลองปรับเปลี่ยนดูเพื่อที่จะมีสุ ข ภ า พร่างกายที่ดีมากยิ่งขึ้น

1 นอนไม่ตรงเวลา

ถ้าเรานั้นนอนนั้นไม่ใช่แค่ครบ 6 – 8 ชั่ วนาฬิกาเพียงแค่นั้น แต่ว่าการนอนที่ดีควรจะตรงเวลาด้วย ดังเช่นว่า คุณเคยนอนตอนไหนก็ให้นอนช่วงนั้นไปตลอ ด ร่ า ง ก า ย จะมีการจำ

แล้วก็ร่างกายจะรับทราบได้เองว่าเวลาใดควรจะตื่น เวลาใดควรจะนอน แต่ว่าถ้าหากนอนดึกดื่น สลับนอนเช้าตรู่ สลับนอนเร็วไปๆมาๆ ร่างกายจะเออเร่อได้และก็ทำให้ ส่ ง ผ ล แ ย่ มากมายๆในระยะย า ว โดยยิ่งไปกว่านั้นกับคนอายุ 30 ปีขึ้นไปควรจัดการเรื่องการนอนของตนให้ดีได้แล้ว

2 การอาบน้ำเย็นก่อนนอน

หล า ยคนนั้นชอบอาบน้ำตอนดึก เรานั้นควรจะอาบน้ำก่อน 21.00 น. แล้วก็ถ้าเกิดอาบหลังจากนั้นควรจะอาบน้ำอุ่นด้วยเหตุว่าร่างกายพวกเราเริ่มจะอุ่นแล้ว ซึ่งร่างกายจะร่วมมีกระบวนการพักผ่อน ด้วยเหตุ ผ ลดังกล่าวไม่ควรทำให้ร่างกายเ สี ยความร้อนด้วยน้ำเย็น

3 การกินน้ำมากหรือน้อยเกินไป

เรานั้นควรจะดื่ มให้ได้ 8 แก้ว หรือเลือ กจิบระหว่างวันก็ได้ แม้กระนั้นในตอนก่อนนอนไม่สมควรจะดื่ มมากไป เพราะว่าจะก่อให้ตื่นกลางดึกได้ ควรจะดื่ มก่อนนอนสัก 1 ชั่ ว โมง แล้วก็ตื่น มาก็ควรจะกินน้ำในทันที 1 แก้ว จะช่วยทำให้ร ะ บ บ ขั บ ถ่ า ยทำงานปกติ

4 การเล่น มือถือก่อนนอน

ใครที่ชอบจับโทรศัพท์มือถือ มาเลื่อนอ่ า น มองอะไรไปก่อนนอนเสมอ มันจะทำให้เรานั้นนอนไม่หลับ หรือบางคนก็เหนื่อยมากมายแต่ยังอย า กเล่นโทรศัพท์มือถือก็เล่นไปแล้วหลับไปทั้ง อ ย่ า งนั้นเลย จะยิ่งทำให้ สุ ข ภ า พ แ ย่ ลงไปแต่ละวัน บางคนเล่นติดลมกระทั่งดึกมากแล้ว ต า ยั ง ส ว่ า งอยู่อ ย่ า งนั้นก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่

5 การทาน มื้อเย็นเป็น บัฟ เ ฟ่ หรือ ทาน มื้อ ดึก

เรานั้นควรต้องทานอะไรหนักๆก็ได้ ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยชอบจัดเต็มกับบุฟเฟ่ในเวลาเย็น ทำให้ร่างกายย่อยของกินและก็ระบบภายในทำงาน มากมากมาย แต่ว่าในเวลานี้การ เ ผ า ผ ล า ญ ไ ขมันกลับลดน้อยลงจะเกิด ไ ข มั น สะสมแล้วก็ เ สี่ ย ง เป็น โ ร คต่างๆได้ง่าย

6 การเอางานกลับมาทำที่บ้าน

มีใครชอบหอบงาน มาทำที่บ้านบ้าง มันแสดงถึงความรับผิ ดชอบของคุณต่ำมากต่างหาก เพราะเหตุว่า คุณไม่อาจจะจะดำเนินการให้เสร็จตั้งแต่ตอนอยู่บริษัท การหอบมาทำที่บ้านยังเป็นการดู ดเวลา

สำหรับเพื่อ การพักผ่อน เวลาส่วนตัวของคุณไป ยิ่งใครปฏิบัติงานดึกดื่นๆก็ยิ่งเหนื่อย เช้าตรู่มายังจะต้องไปทำงานต่ออาการก็จะเหมือนซอมบี้เลยรวมทั้งเกิดความตึงเ ค รี ย ดหล า ยครั้ง

ที่มา  108archeepparuay

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …