Home ข่าวสาร สาระ ผ่ อ นรถไม่ไหว ทำอ ย่ างไรไม่ให้เ สี ยเครดิต 5 วิ ธีช่วยได้

ผ่ อ นรถไม่ไหว ทำอ ย่ างไรไม่ให้เ สี ยเครดิต 5 วิ ธีช่วยได้

10 second read
ปิดความเห็น บน ผ่ อ นรถไม่ไหว ทำอ ย่ างไรไม่ให้เ สี ยเครดิต 5 วิ ธีช่วยได้
0

ชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอน ในตอนที่เราขึ้นหาเ งิ นได้เราก็อย ากจะมีรถสักคัน แต่ก็อ ย่ างที่บอ กว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ ในวันที่การเ งิ นเริ่มแย่ อะไรก็ดูแย่ไปหมดหนี้รถที่ผ่ อ นอยู่ก็เริ่มที่จะไม่มีส่ง ถ้าคุณพบกับสถานการณ์ทางการเ งิ นที่ย่ำแย่ ไม่สามารถที่จะผ่ อ นรถต่อไปได้ จะทำอ ย่ างไรได้บ้าง แนวทางแก้ปัญหา 5 วิ ธีหลัก มีดังนี้

1.รีไฟแนนซ์ใหม่ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่

โดยขย ายระยะเวลาการผ่ อ นออ กไป และขอลดหยอนการผ่ อ นในแต่ละเดือนลง แต่ผลที่อาจจะต ามมาคือเ สี ยดอ กเบี้ย หรือผลประโยชน์ให้กับไฟแนนซ์ที่มากขึ้น

2.การข า ยให้บุคคลอื่นโดยเปลี่ยนสัญญา

เป็นการข า ยเปลี่ยนสัญญา และนำเ งิ นที่ได้ไปปิดจ่ายไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นวิ ธีที่ปลอ ดภั ยที่สุด ปลอ ดภั ยทั้งคนค้ำประกัน ปลอ ดภั ยทั้งผู้เช่าซื้ อด้วย แต่ต้องหาคนซื้ อรถ หาคนเปลี่ยนสัญญาให้ได้ โดยอาจจะต้องยอมข า ยข า ดทุน เพื่อแลกกับเวลา และค่าใช้จ่ายที่จะต ามมาในอนาคต

3.ข า ยให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้เปลี่ยนสัญญา

ข า ยให้บุคคลอื่น โดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสัญญา โดยผู้เช่าซื้ อยังเป็นคนเดิมอยู่ ซึ่งกรณีนี้ค่อนข้างเสี่ยงอ ย่ างมาก หากคนที่ซื้ อรถไปแล้วเอาไปข า ยให้คนอื่นต่อ หรือรถห า ยผู้เช่าซื้ อจะต้องรับผิ ดชอบเต็มๆ

อ ย่ างไรก็ต าม เป็นกรณีที่ไม่แนะนำ อ ย่ างบางเคสเอารถไปจำนำในบ่อน หรือเอาไปข า ยให้เต็นท์ เจ้าของหรือผู้เช่าซื้ อรถจะต้องป ว ดหัวไปต ามหารถมาคืนไฟแนนซ์

4.คืนรถ

กรณีการคืนรถโดยผิ ดสัญญา หรือค้างผ่ อ นชำระหล า ยงวด โดยจะต้องชำระค่าเ สี ยห า ย ค่าข า ดประโยชน์อื่นๆ ยิ่งค้างชำระหล า ยงวด จะยิ่งเ สี ยค่าเ สี ยห า ยจำนวน มาก กรณีการคืนรถโดยที่ไม่ผิ ดสัญญา หรือไม่ได้ค้างผ่ อ นชำระ ลักษณะนี้ไม่ต้องจ่ายค่าเ สี ยห า ย หรือค่าข า ดประโยชน์ใดๆ เนื่องจากไม่ได้ค้างชำระไฟแนนซ์ จะคิดเพียงค่าส่วนต่างเวลาที่ข า ยรถ และข า ดทุนเท่านั้น

5.เจรจาขอผ่ อ น เฉพาะดอ กเบี้ยไปก่อน

โดยยังคงเ งิ นต้นไว้ เผื่อในอนาคตผู้เช่าซื้ ออาจจะมีเ งิ นก้อนไปปิด ก็จะทำให้เจรจาได้ง่ายขึ้น สำหรับในกรณีที่เจ้าของรถผ่ อ นไม่ไหว ไม่มีเ งิ นโปะ และไม่ยอมเอารถไปคืนนั้น มี 2 กรณี คือ

กรณีแรก

ยังมีรถอยู่กับตัว อาจถูกไฟแนนซ์ฟ้องแพ่ง ในข้อหาผิ ดสัญญาเช่าซื้ อ โดยบังคับยึดรถ หรือต ามยึดท รั พ ย์อ ย่ างอื่น แต่ฟ้องคดีอาญาข้อห า ยักยอ กท รั พ ย์ไม่ได้

กรณีที่สอง

ไม่มีรถอยู่กับตัวแล้ว โดยเอาไปข า ยต่อเต็นท์รถ หรืออื่นๆ ในระหว่างสัญญา เจ้าของรถอาจจะถูกดำเนินคดีอาญา ในข้อห า ยักยอ กท รั พ ย์ได้ เพราะก ร ร มสิทธิ์รถเป็นของไฟแนนซ์ ดังนั้น เจ้าของรถไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปข า ย

ที่มา tour-takja, ทิพยประกันภั ย, pixabay,คุณนิติธร แก้วโต  parinyaland

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …