Home ข่าวสาร สาระ ผักสวนครัว 6 ชนิดปลูกไว้กินเอง โตไว เก็บกินได้ตลอ ด

ผักสวนครัว 6 ชนิดปลูกไว้กินเอง โตไว เก็บกินได้ตลอ ด

12 second read
ปิดความเห็น บน ผักสวนครัว 6 ชนิดปลูกไว้กินเอง โตไว เก็บกินได้ตลอ ด
0

การปลูกพืชผักทานเองนั้น นอ กจากที่จะช่วยประหยัดเ งิ นในกระเป๋าแล้ว สิ่งที่เราได้ก็คือในด้านของสุ ข ภ าพและความส ะ อ า ด ผักต่างๆที่ปลูกเองนั้น มีความส ะ อ า ด ไม่มีส า รเ ค มีทำให้เราทานผักได้อ ย่ างมั่นใจ

อยู่ในยุคที่ข้าว ข อ งมีรา คาที่ค่อนข้างสูง อาหารต่างๆ วัตถุดิบต่างๆ รวมถึงผักต่างๆนั้นก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยเช่นกัน หล า ยๆคนก็มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการใช้จ่ายกัน มากขึ้น เพื่อที่จะประหยัดเ งิ นในกระเป๋า วันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมามอบให้กับทุกๆท่าน เป็นวิ ธีการปลูกพืชผักสวนครัว ที่เอาไว้ทานเองได้ เ พ ร า ะจะช่วยประหยัดเ งิ นในส่วนนี้ได้

6 ผักสวนครัว ปลูกง่าย โตเร็ว

1 วิ ธีปลูกมะนาว

การปลูกมะนาวลงดินนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้กิ่งพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์และไม่มีโ ร คมาปักชำ จากนั้นให้นำมาปักชำใส่ลงไปในถุงดำที่มี ดินผสมแกลบและขุยมะพร้าว เมื่อรากเริ่มมีการงอ กและมีความแข็งแ ร งให้ทำการจัดย้ายต้น มะนาวจากถุงดำลงไปปลูกในหลุม ที่ดินร่วนซุยขนาด 50 * 50 เซนติเมตร มีความลึก 30 เซนติเมตร ทำการรอง ก้ นหลุมเอาไว้ด้วยปุ๋ ยคอ ก ไม้หลักมาปักเอาไว้ผูกเข้ากับต้น มะนาว เพื่อที่จะทำให้ลำต้นแข็งแ ร ง

2 วิ ธีปลูกต้นหอม

ตัดในส่วนของโคนต้นหอม นับจากล่างขึ้น มาอยู่ที่ประมาณ 2-3 เซนติเมตร ทำการเตรียมภาชนะสำหรับการปลูกให้พร้อมกระถางหรือแปลง ใส่ดินลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกประมาณครึ่งภาชนะ จากนั้นให้ปักส่วนที่ตัดเอาไว้ของต้นหอมใส่ลงไปในดิน ก่อนที่จะเติมดินต ามลงไปนั้นให้ลดน้ำเล็กน้อยเพื่อที่จะรัก ษ าความชื้นของดินเอาไว้ การปลูกต้นหอมลงในภาชนะใหญ่ก็ใช้วิ ธีนี้เช่นกัน ระยะเวลาภายในไม่กี่วัน ก็จะเห็นการงอ กใหม่ จากนั้นปล่อยให้เจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวได้

3 วิ ธีปลูกกะเพรา

กะเพราถือได้ว่าเป็นผักสวนครัวที่นิยมอ ย่ างมาก นิยมนำมาประกอบในเมนูอาหารกัน มากมายการ ปลูกกะเพรานั้นหากเราใช้ใบกระเพราจนหมดอ ย่ าเพิ่งนำก้านไปทิ้ง ให้ตัดฐานก้านออ กเล็กน้อย จากนั้นให้นำไปปักลงในกระถางที่มี ดินร่วนผสมกับปุ๋ ยคอ ก ลดน้ำในช่วงเช้าเย็นระยะเวลา 7-14 วัน ก็จะเริ่มมีใบให้เห็น ตั้งเอาไว้โดนแสงแดดแต่ไม่ควรเป็นแดดจัดมากจนเกินไป เ พ ร า ะจะทำให้ต้นแห้งเร็ว

4 วิ ธีปลูกผักชี

เตรียมดินนำมาต ากให้แห้ง แล้วผสมเข้ากับปุ๋ ยคอ กที่เตรียมเอาไว้ จากนั้นให้เรานำเมล็ดของผักชีให้เลือ กเมล็ดที่มีความสมบูรณ์ นำมาบดเบาๆ ให้แตกออ กเป็น 2 ส่วน แช่เอาไว้ในน้ำนาน 2-3 ชม. จากนั้นพึ่งลม แล้วนำเมล็ดคลุกกับทรายและขิ้เถ้า จากนั้นให้เรานำไปหว่านให้ทั่วทั้งกระถางหรือแปรงที่เราเตรียมดินเอาไว้ คลุมหน้าดินด้วยฟางบางๆ จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม

5 วิ ธีปลูกพริก

การปลูกพริกไม่ย ากอ ย่ างที่หล า ยคนคิด ให้นำเมล็ดพริกแช่น้ำเอาไว้ 1 คืน จากนั้นพึ่งให้แห้งนำมาผสมกับดินร่วน ดินทราย ปุ๋ ย ห มั ก แล้วเทใส่ลงไปในกระถางเพาะ รดน้ำวันละ 2 ครั้งในช่วงเช้าและเย็นไม่ต้องชุ่มมาก พอลำต้น มีความสูงประมาณ 5-6 นิ้ว ก็ให้เลือ กต้นกล้าที่มีความแข็งแ ร งที่สุดลงไปปลูกในกระถางที่ใหญ่ขึ้น โดยจะใช้ดินร่วนปนทรายผสมกับ ปุ๋ ย ห มั ก การรดน้ำให้รดน้ำในช่วงเช้าเย็น และตั้งวางให้โดนแดด

6 วิ ธีปลูกแตงกวา

การปลูกแตงกวาใช้ดินร่วนปนทรายผสมกับปุ๋ ยห มั กอัตราส่วนที่เท่าๆกัน เทใส่ลงไปในกระถางปลูก นำเมล็ดแตงกวาใส่ลงไปในกระถางประมาณ 5-6 เมล็ด ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโต เมื่อโตได้ 7 เซนติเมตรให้เลือ กต้นที่มีความสมบูรณ์และแข็งแ ร งเก็บเอาไว้ ถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง หาไม้มาปักเอาไว้รดน้ำที่โคนต้นแล้วใส่ปุ๋ ยบำรุงดินได้ วิ ธีการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นเป็นวิ ธีที่ไม่ย าก แต่เราต้องรู้เ ท ค นิ คในการปลูกให้ถูกวิ ธี เพื่อที่จะทำให้พืชผักสวนครัวของเรานั้น มีการเจริญเติบโตได้ดี

ที่มา hostingrc

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …