Home ข่าวสาร สาระ ปลูกไว้เ งิ นทองไหลเข้าบ้าน 12 ต้นไม้บ้านคนร ว ยนิยมปลูก

ปลูกไว้เ งิ นทองไหลเข้าบ้าน 12 ต้นไม้บ้านคนร ว ยนิยมปลูก

10 second read
ปิดความเห็น บน ปลูกไว้เ งิ นทองไหลเข้าบ้าน 12 ต้นไม้บ้านคนร ว ยนิยมปลูก
0

วันนี้เราจะมาแนะนำต้นไม้ 12 ชนิดที่เราแอบเห็น มาค่ะว่าบ้านคน ร ว ย เหล่านั้นชอบปลูกเอาไว้ ลองดูกันเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะ ต่อให้ต้นไม้จะดีแค่ไหนหากเราไม่ทำงาน ก็จนได้เหมือนกัน

1 ต้นกวักมรกต

เป็นต้นไม้ ม ง ค ล ปลูกในร่มที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน ก้านใบอวบน้ำ แตกกอง่าย ช่วยฟอ กอากาศ เป็นไม้ ม ง ค ล เรื่องโชคลาภช่วยเรียกท รั พ ย์เชื่อว่าหากสามารถปลูกจนเจริญงอ กงามออ กดอ กจะเกิดโชคลาภแก่เจ้าของอ ย่ างเพิ่มพูน จะยิ่งร่ำ ร ว ย มากขึ้น

2 ต้นนางกวัก

เป็นพืชที่โตง่าย โตเร็ว แข็งแรง ปลูกได้ดีในดินทุกชนิด แต่จะชอบดินผสมอินทรียวัตถุกับกาบมะพร้าวสับ หรือ ดินโป่ง และร่วนซุย ที่มีการระบาย ต้นไม้ ม ง ค ล ที่โบราณเชื่อว่าจะช่วยนำเ งิ นทองมาให้เจ้าของบ้าน และผู้อยู่อาศัย ให้ร่ำ ร ว ย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เ พ ร า ะแค่ชื่อก็บอ กอยู่แล้วว่าจะช่วยกวักเ งิ น กวักทอง และกวักโชคลาภ ให้เข้ามาในบ้าน ส่วนใหญ่หล า ยบ้านก็นิยมปลูกต้นนางกวักเป็นต้นไม้จัดสวน เ พ ร า ะนอ กจากจะทำให้มีโชคมีลาภต ามความเชื่อแล้ว ยังช่วยเสริมให้บ้านดูสวยงามขึ้น

3 ต้นชัยพฤกษ์

เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ถั่ว ดอ กสีชมพูเข้ม เมื่อออ กดอ กไม่ทิ้งใบ ฝ้กเกลี้ยงใช้ทำย าได้ มีถิ่นกำเนิดในอินโดนีเซียและประเทศในแถบเอเชียตะวันออ กเฉียงใต้ คนไทยเชื่อว่าชัยพฤกษ์เป็นไม้ ม ง ค ล และถือว่าเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย เรียกได้ว่าเป็นไม้ที่มีชื่อ ม ง ค ล มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยความห ม า ยของชัยพฤกษ์นั้นก็คือต้นไม้แห่งชัยชนะ ซึ่งมักจะถูกนำไปใช้ในเชิงสัญลักษณ์

4 ต้นส า ริกาลิ้นทอง

ต้นส า ริกาลิ้นทอง เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ที่มีความสวยงามด้านใบ ซึ่งนิยมปลูกลงกระถาง แล้วตั้งไว้ภายในบ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านหรือคอนโดที่มีพื้นที่น้อยด้วย เพื่อความสวยงาม เป็นหนึ่งในต้นไม้ ม ง ค ล 9 อ ย่ างที่คนไทยนิยมปลูก โดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพค้ า ข า ยหรือต้องติดต่อลูกค้า เ พ ร า ะคนโบราณเชื่อว่าหากปลูกต้นไม้ ม ง ค ล อ ย่ างต้นสาลิกาลิ้นทองไว้จะทำให้มีเมตต ามหานิยม มีเสน่ห์ โชคลาภ ช่วยส่งเสริมการค้ า ข า ยให้ได้กำไร การเจรจาประสบความสำเร็จ

5 ต้นเ ศ ร ษ ฐีมีท รั พ ย์

ต้นเ ศ ร ษ ฐี ร ว ย ท รั พ ย์ หรือ ต้นเ ศ ร ษ ฐีมีท รั พ ย์ เป็นต้นไม้ ม ง ค ล ที่มีความเชื่อ กันว่า จะช่วยส่งเสริมให้มีอำนาจวาสนาบุญบารมี เป็นที่ยอมรับในสังคม และค้ า ข า ยร่ำ ร ว ย

6 ต้นราชพฤกษ์

ต้นคูน มีชื่อเรียกอีกอ ย่ างหนึ่งว่า ราชพฤกษ์ มีความห ม า ยว่า ต้นไม้ของพระราชา เป็นต้นไม้ ม ง ค ล นิยมใช้ประกอบพิธีที่สำคัญ เช่น พิธีเสาไม้หลักเมือง เป็นส่วนประกอบในการทำคฑาจอมพล และ ยอ ดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร ทำพิธีปลูกบ้าน ฯลฯ

7 ต้นโป๊ยเซียน

เป็นหนึ่งในไม้ ม ง ค ล จัดอยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae อยู่ในสกุล Euphorbia ซึ่งเป็นสกุลเดียวกับพืชหล า ยชนิด เช่น ต้นคริสต์มาส และส้มเช้า ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทั้ง 8 ดอ กสีสวย งามต า น่าชื่นชม เหมาะสมแก่การปลูกภายในบริเวณบ้าน มีความเชื่อว่าหากออ กดอ ก 8 ดอ ก ในต้นเดียวเจ้าของบ้านจะได้โชคใหญ่

8 ต้นสับปะรดสี

เป็นพืชตระกูลสับปะรด โดดเด่นที่สีของใบมีสีสันสดใสสวยงาม สามารถเติบโตได้ดี เลี้ยงง่าย ต้องการแค่แดดอ่อน ๆ ก็สามารถอยู่ได้ เป็นพืชที่มอบความสดชื่น สบายต า เ พ ร า ะมีสีสันสวยงาม และคนไทยยังเชื่ออีกด้วยว่าการปลูกต้นสับปะรดสีจะช่วยในเรื่องของการกำจัดอุปสรรคในชีวิต ช่วยให้ชีวิตดำเนินไปได้อ ย่ างราบรื่น

9 ต้น มะขาม

ต ามตำราพรหมชาติฉบับหลวง ถือว่ามะขามเป็นไม้ ม ง ค ล ชนิดหนึ่งที่ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตก (ประจิม) ของบ้าน เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดี ผีร้ า ยมิให้มากล้ำกล า ย

10 ต้นเทียน มหา ม ง ค ล

เป็นไม้พุ่มที่ปลูกและดูแลง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาปลูกและไม่ต้องใช้พื้นที่มาก หากจะปลูกควรปลูกบริเวณที่มีแสงแดดไม่จัดมาก การขย าย พั น ธุ์ จะใช้หัวที่อยู่ที่โคนต้น มันจะแตกหัวไปเรื่อยๆ ใบของต้นเทียน มหา ม ง ค ล ค่อนข้างนุ่ม ต้นเทียน มหาลาภช่วยเสริมฮวงจุ้ย และให้โชคลาภ

11 ต้นวาสนา

ถือเป็นไม้เสี่ยงทายคนไทยโบราณ ชื่อต้นวาสนามีความเป็นสิริ ม ง ค ล โดยเชื่อ กันว่าหากปลูกต้นวาสนาไว้ในบ้านและดูแลอ ย่ างดีจนต้นวาสนาออ กดอ ก จะช่วยให้คนในครอบครัวนั้นได้รับโชคลาภ ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวัง อีกทั้งยังจะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรือง และเสริมความมั่งคง

12 ต้นดาวเรือง

การปลูกดาวเรืองต ามบ้านเรือนนั้น ไม่ได้ปลูกเพื่อความสวยงามเพียงอ ย่ างเดียว แต่มีความเชื่อ กันว่า ดาวเรือง เป็นต้นไม้ ม ง ค ล เ พ ร า ะสีเหลืองทองอร่ามของดอ กดาวเรืองเปรียบเสมือนเ งิ นทอง หากปลูกไว้หน้าบ้านหรือบริเวณบ้านก็จะเป็นสิริ ม ง ค ล แก่คนในบ้าน ช่วยให้เ งิ นทองไหลมาเทมา ยิ่งออ กดอ กมากก็จะยิ่งมีโชคมีลาภ ทำกิจการใด ๆ ก็จะก้าวหน้า

ที่มา  parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …